Tags:
Node Thumbnail

นอกจากจะมีภาพเรนเดอร์หลุดไปหมาดๆ แล้ว ยังมีคนไปค้นพบว่า มีสมาร์ทโฟนลึกลับตัวหนึ่งของ HTC กำลังยื่นขอการรับรอง (certification) จากทาง Global Certification Forum อยู่ ซึ่งมีรหัสว่า "HTC6995LVW" โดยเป็นตัวที่สื่อมวลชนจำนวนหนึ่ง คาดหมายว่ามันคือ HTC W8 (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) กำลังขอการรับรองอยู่

โดยข้อมูลคลื่นที่ขอการรับรองนั้นระบุว่า HTC W8 รองรับคลื่นความถี่ LTE ที่ย่าน 3, 4, 7 และ 13 ซึ่งย่าน 4 และ 13 เป็นย่านที่นิยมใช้สำหรับผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกา (AT&T, T-Mobile และ Verizon ใช้ย่าน 4 ส่วน 13 เป็นของ Verizon) ส่วนย่าน 3 และ 7 นิยมใช้กันในประเทศทวีปยุโรป

ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีข้อมูลอื่นใดที่เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะต้องรอจนกระทั่งงานลึกลับของ HTC ที่คาดว่าจะเปิดตัว W8 ในวันที่ 19 สิงหาคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา - Global Certification Forum ผ่าน Windows Phone Central และ Neowin

Get latest news from Blognone