Tags:
Node Thumbnail

เดลล์เขียนบทความแนะนำ 5 แนวทางการใช้อุปกรณ์โมบายโดยเฉพาะอุปกรณ์ของพนักงานของที่ใช้งานแบบ BYOD ให้ปลอดภัย ได้แก่

  1. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องป้องกัน ทำให้แน่ใจว่าเอกสารประเภทใดที่สามารถเปิดบนอุปกรณ์ของพนักงาน หรือสร้างเอกสารใหม่บนอุปกรณ์ของพนักงานได้ เอกสารประเภทใดต้องเข้ารหัสไว้ตลอดเวลา หรือมีการแยกออกจากพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานอย่างชัดเจน
  2. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและเครือข่าย มอนิเตอร์การเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายในองค์กร จัดทำระบบตรวจสอบและจำกัดสิทธิการเข้าถึงในแต่ละส่วน วางระบบไฟล์วอลและ VPN เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้จากภายนอกอย่างปลอดภัย
  3. ทำอุปกรณ์ให้ปลอดภัย บังคับพนักงานให้ตั้งรหัสผ่าน เข้ารหัสข้อมูลในส่วนสำคัญ อาจจะเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ด
  4. พัฒนาแอพพลิเคชั่นทีเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย ตัวแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาเพื่อใช้งานภายในต้องมีความปลอดภัยที่ดี สามารถยืนยันได้ว่ามีการควบคุมอย่างถูกต้อง มีการเก็บข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับครบถ้วน
  5. ฝึกอบรมพนักงาน พนักงานต้องเข้าใจความจำเป็นของข้อบังคับและผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ทำตาม การออกเอกสารให้พนักงานเซ็นชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่พนักงานต้องเข้าในและเห็นความสำคัญจริงๆ

แนวทางที่เดลล์ระบุมาส่วนมากคงลงตัวกับโซลูชั่นของเดลล์เอง แต่อย่างใดก็ดี แนวทางกว้างๆ แบบนี้ก็ใช้ได้ทุกองค์กรไม่ว่าจะใช้โซลูชั่นของใครครับ

ที่มา - Dell

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 July 2014 - 10:17 #725225
panurat2000's picture

วางระบบไฟล์วอลและ VPN เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้จากภายนอกอย่างปลอดภัย

ไฟล์วอล => ไฟร์วอลล์

ทีเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย

ทีเป็น => ที่เป็น

แต่พนักงานต้องเข้าในและเห็นความสำคัญจริงๆ

เข้าใน => เข้าใจ