Tags:
Node Thumbnail

Bell Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยชื่อดังระดับโลก (ปัจจุบันเป็นบริษัทลูกของ Alcatel-Lucent) โชว์ผลการทดสอบอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10Gbps บนสายโทรศัพท์ทองแดงแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีของ Bell Labs ชิ้นนี้เรียกว่า XG-FAST โดยเป็นส่วนขยายของมาตรฐาน G.fast ที่อยู่ในกระบวนการรับรองมาตรฐานของ ITU และน่าจะมีสินค้าจริงวางขายในปี 2015

มาตรฐาน G.fast ใช้ความถี่ส่งข้อมูลที่ 106MHz สามารถส่งข้อมูลได้ 500Mbps ในระยะทาง 100 เมตร แต่ XG-FAST เพิ่มความถี่เป็น 500MHz ทำให้ส่งข้อมูลได้เพิ่มขึ้นเป็น 1Gbps แต่ระยะทางสั้นลงเป็น 70 เมตร ส่วนต้นแบบอินเทอร์เน็ต 10Gbps ที่นำมาโชว์เป็นการใช้สายทองแดง 2 เส้นช่วยกัน (bounding) ซึ่งส่งข้อมูลได้เร็วจริง แต่ระยะทางหดเหลือเพียง 30 เมตร (ถ้างง ดูตารางประกอบ) ส่วนสายที่ใช้เป็นสายมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเป็นพิเศษ

Bell Labs ระบุว่าเน็ตความเร็ว 10Gbps บนสายทองแดงคงเป็นไปได้ยากในชีวิตจริง แต่เน็ตระดับ 1Gbps นั้นเป็นไปได้ และจะจับมือร่วมกับ ISP ต่างๆ เพื่อพัฒนาบริการในเชิงพาณิชย์ต่อไป

alt="Bell Labs"

ที่มา - Alcatel-Lucent

Get latest news from Blognone

Comments

By: GuBaRaK
iPhoneUbuntuWindows
on 10 July 2014 - 12:05 #720646
GuBaRaK's picture

ในคลิป 2:23 สังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าครับ ฮี่ๆ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 10 July 2014 - 12:11 #720649 Reply to:720646
hisoft's picture

ตอนนี้วางท่อในห้องน้ำที่ 4 แล้วครับแต่ห้องน้ำ 3 ไม่มีบอกว่าตำแหน่งระยะซ้ายขาว

By: Matibul
UbuntuWindows
on 10 July 2014 - 12:25 #720654 Reply to:720649

เออ...

By: BondJung
SymbianWindowsIn Love
on 10 July 2014 - 13:17 #720670 Reply to:720646

จริงๆๆนะ

By: watch99
AndroidRed HatUbuntu
on 11 July 2014 - 00:14 #720886 Reply to:720646
watch99's picture

android ภาษาไทย

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 11 July 2014 - 03:10 #720906 Reply to:720646

แวบหนึ่งกับ SMS คำว่า "ไม่มีทาง"

By: Independencer
iPhoneSymbianIn Love
on 15 July 2014 - 11:51 #721649 Reply to:720646
Independencer's picture

Ayb ชิษนุ ลูกค้า
Thanun Kitwang
Fciพี่โนต "[LINE POP] Ronin has sent you a heart. Check ..."
0865002747 "Kim ส่งสติกเกอร์" <<< ใครลองโทรไหมครัส?

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 10 July 2014 - 12:11 #720648

ได้ระยะแค่ 100m ยังห่างไกลที่จะใช้ในเชิงธุรกิจจริงๆ ในแง่ที่จะมาทดแทน ADSLล่ะนะ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 10 July 2014 - 12:13 #720650 Reply to:720648
hisoft's picture

70 เมตรเสียด้วยซ้ำครับ - -" ผมยังงงอยู่ว่าจะทำยังไง หรือว่าจะลากไฟเบอร์ไปก่อนแล้วค่อยลากสายโทรศัพท์เข้าบ้าน?

By: Go-Kung
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 10 July 2014 - 12:22 #720653 Reply to:720650

ระยะ 50-100 เมตรนี่ผมว่าลากไฟเบอร์ต่อเข้าบ้านไปเลยเถอะครับ = ="

By: evilbenx
AndroidWindows
on 10 July 2014 - 16:51 #720736
evilbenx's picture

ผมว่าคงเอามาใช้แทน port Gigabit นะ

By: Aoun
AndroidWindows
on 10 July 2014 - 23:18 #720865

เพิ่มความถี่ขนาดนี้ ความร้อนจะเพิ่มเยอะไหม