Tags:

ISIS พันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบจ่ายเงินบนโทรศัพท์มือถือ เกิดจากการลงขันโดยโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐมาตั้งแต่ปี 2011 ถึงแม้ปัจจุบันผลงานจะยังไม่ออกมาชัดเจน แต่ ISIS ก็ "งานเข้า" เสียแล้ว เพราะกลุ่มติดอาวุธที่ยึดครองภาคตะวันตกของประเทศอิรัก ที่กำลังเป็นข่าวไปทั่วโลกในขณะนี้ ก็เรียกตัวเองว่า ISIS เหมือนกัน (ย่อมาจาก Islamic State of Iraq and Syria)

กลุ่มพันธมิตร ISIS ประกาศว่าไม่ต้องการใช้ชื่อซ้ำกับกลุ่มติดอาวุธที่นิยมความรุนแรง จึงตัดสินใจเปลี่ยนแบรนด์ตัวเองใหม่ และจะประกาศให้ทราบต่อไปว่าจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นอะไร

ที่มา - ISIS

Get latest news from Blognone

Comments

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 8 July 2014 - 10:59 #719973
Perl's picture

ซ้ำกับชื่อ Routing Protocol ด้วย

By: kiva
iPhone
on 8 July 2014 - 11:12 #719981

แนะนำให้ฟ้องร้องห้ามเขาใช้ชื่อนี่สิครับ อ้างว่าเราจดมาก่อน

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 July 2014 - 11:13 #719982
Holy's picture

จนเขาเปลี่ยนชื่อเป็น IS แล้ว เพิ่งจะมาเปลี่ยนด้วย

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 8 July 2014 - 11:33 #719990

เหยดดดด ซ้ำกับระบบกระโหลก ISIS Drive ของจักรยานด้วย

By: MooRock
iPhone
on 8 July 2014 - 11:34 #719991
MooRock's picture

OSIRIS

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 8 July 2014 - 11:35 #719992

อ่านตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นกลุ่มของ ISIS

By: HoLY CoMM@nDo on 8 July 2014 - 12:31 #720012
HoLY CoMM@nDo's picture

Isis เป็นชื่อมอนสเตอร์ตัวหนึ่งในเกม Ragnarok Online ที่มีคนเอามาอ่านเป็นชื่อ "อิสอิส" ด้วย

By: HudchewMan
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 July 2014 - 13:13 #720023
HudchewMan's picture

เป็นแนวทางตั้งชื่อให้กลุ่มก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆ ได้นะเนี่ย

ตั้งชื่อกลุ่มว่า Lumia, iOS, hTC, IBM ฯลฯ

// เผ่น


~ HudchewMan's Station & @HudchewMan~

By: golem01th
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 July 2014 - 14:07 #720047

ให้วงเล็บว่า No damage

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 8 July 2014 - 14:59 #720057

เขาเปลี่ยนเป็น IS แล้วหนิ ?

By: plyteam
iPhone
on 8 July 2014 - 15:10 #720063

อันนี้ฟ้องก็ไม่ได้ด้วยนะครับ แหม่

By: alph501
iPhoneWindowsIn Love
on 8 July 2014 - 15:54 #720071
alph501's picture

อ่านข่าวแล้ว ไม่รู้ว่าครจำขำหรือเพลียดี

By: jarujit
ContributoriPhoneAndroid
on 8 July 2014 - 21:57 #720165
jarujit's picture

ข่าวต่อไป​ กลุ่ม​ ISIS เปลี่ยนชื่อเป็น​ Algor​ Ada


:-)