Tags:
Node Thumbnail

Priceline บริการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินประกาศซื้อ OpenTable บริการจองโต๊ะในร้านอาหาร โดยจะซื้อหุ้นของ OpenTable ในราคา 103 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นเงินสดรวม 2,600 ล้านดอลลาร์

ผู้บริหาร Priceline ระบุว่า บริการของ OpenTable สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจของ Priceline ที่เน้นบริการจองต่างๆ และ Priceline จะเข้ามาช่วยขยายฐานลูกค้าของ OpenTable ให้ครอบคลุมทั่วโลกได้ดีมากขึ้น

ปัจจุบัน OpenTable มีฐานลูกค้าร้านอาหารมากกว่า 31,000 แห่ง มีการจองโต๊ะผ่านระบบมากกว่า 15 ล้านครั้งต่อเดือน

ที่มา: Priceline

Get latest news from Blognone