Tags:
Node Thumbnail

กองทัพสหรัฐฯ มีลูกจ้างที่เป็นสัญชาติเกาหลีจำนวนมาก ล่าสุดทางกองทัพออกมาแจ้งข่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่ชื่อ, หมายเลขบัตรประชาชน, สถานที่ติดต่อ, การศึกษา, และประวัติการทำงาน อาจจะถูกขโมยออกไปจากระบบจ้างงานจำนวนถึง 16,000 ชุด

ไม่มีรายงานว่าทำไมทางกองทัพสหรัฐฯ จึงตั้งข้อสงสัยว่าข้อมูลอาจจะถูกขโมยออกไป แต่ข้อมูลทางการเงินไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้

ทางกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าจะแจ้งผู้เสียหายเป็นรายคนอีกครั้ง และเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone