Tags:
Node Thumbnail

อินเทลเผยแนวทางของชิปรุ่นต่อไปอย่าง Skylake (ตัวต่อจาก Broadwell) ว่าจะนำทางพีซีไปสู่ยุคของการเชื่อมต่อทุกสิ่งแบบไร้สายเสียบเสียที

เพื่อยืนยันกับแนวคิดที่ว่า ในงาน Computex ที่ผ่านมา อินเทลได้โชว์พีซีที่สามารถใช้งานได้แบบไร้สายในแทบทุกท่วงท่า ตั้งแต่การต่อหน้าจอแบบไร้สาย ร่วมกับการชาร์จไฟแบบไร้สาย

เทคโนโลยีที่อินเทลเลือกใช้คือ WiGig ระบบการส่งข้อมูลไร้สายความเร็วสูง 7Gbps ซึ่งทำให้พีซีสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จอภาพ ที่ต้องการแบนด์วิธจำนวนมาก เมื่อขยับเครื่องเข้าไปอยู่ในระยะที่กำหนด

สำหรับส่วนของพลังงาน อินเทลเลือกใช้ Rezence ของกลุ่ม A4WP ที่เพิ่งออกมาตรฐานใหม่ทำให้สามารถชาร์จไฟได้ถึง 50 วัตต์ โดยใส่เทคโนโลยีนี้เข้าไปในโต๊ะทำงาน ให้สามารถชาร์จได้ทันทีที่วางพีซีลงไป

แต่กว่าจะได้เห็นแนวคิดพีซีไร้สายแบบจริงจัง คงต้องรอให้ชิป Skylake ออกมาก่อน อย่างเร็วคงเป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2015 โน่นครับ

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 6 June 2014 - 12:35 #710760
panurat2000's picture

ซึ่งทำให้พีซีสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายรอบทั้งจอภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ภายรอบ ?

By: pro.it
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 6 June 2014 - 14:26 #710797

ให้มันได้ยังงี้

By: iPongHD
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 6 June 2014 - 15:03 #710807
iPongHD's picture

2015 ? แสดงว่า Broadwell อยู่ได้แค่ปีเดียว ตัวใหม่ก็มาละ -..-

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 June 2014 - 18:26 #710858 Reply to:710807
McKay's picture

ตาม Tick Tock ก็ปีเดียวปกตินะครับ


Russia is just nazi who accuse the others for being nazi.
someone once said : ผมก็ด่าของผมอยู่นะ :)