Tags:
Node Thumbnail

โครงการ AIS The Startup ของปี 2014 เปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และใกล้เวลาปิดรับสมัคร 23 มีนาคมนี้เข้ามาทุกทีแล้ว

โครงการของ AIS ปีนี้ต่างจากปีที่แล้วตรงที่ของเดิมไม่เจาะจงประเภทของ startup ตายตัว แต่ในปีนี้ AIS ขยับมาเน้น startup ที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ AIS ในธุรกิจโทรคมนาคม (และใช้โมเดล revenue sharing หรือแบ่งรายได้กัน)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทำธุรกิจร่วมกับ AIS และเข้าถึงเครือข่ายระดับภูมิภาคของ AIS ทั้งนักลงทุนในอาเซียน รวมถึงช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของ SingTel ในภูมิภาคกว่า 500 ล้านคน

AIS ใช้คำว่า Incubated Content Partner (ICP) เรียกพาร์ทเนอร์เหล่านี้ ซึ่งแบ่งย่อยได้ 3 หมวดตามการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่

1. หมวด Corporate Solution

สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการเกี่ยวกับการจัดการองค์กร มีลูกค้าเป็น Enterprise (Business to Business – B2B) เช่น ระบบ HR, ระบบทำบัญชีสำหรับ SME เป็นต้น

ผลงานในหมวด Corporate Solution จะได้รับการพิจรณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Enterprise Product, สายงาน Corp Sale/SME และสายงาน mPAY

ตัวอย่าง startup ในหมวดนี้ได้แก่ FOURLEAF ซึ่งทำแพลตฟอร์มสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร มีลูกค้าเป็น boutique hotel ทั้งหลาย

2. หมวด Online and Digital Content

สำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าและบริการในรูปแบบดิจิทัล และมีกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าบุคคล (Business to Consumer – B2C) และมีรูปแบบการหากำไร ตัวอย่างเช่น Mobile Application ต่างๆ, เกมส์ Digital Content ต่างๆ เป็นต้น

ผลงานในหมวด Online and Digital Content จะได้รับการพิจรณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Digital product development, สายงาน Brand and marketing communication และ สายงาน mPAY

ตัวอย่างของแอพในหมวดนี้คือ Noonswoon ที่ชนะการประกวด AIS เมื่อปีที่แล้ว หรือบริษัทที่ทำอีบุ๊กที่สามารถขายบน AIS Book Store ได้

3. Social Business

เป็นหมวดใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในปีนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าและบริการที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ทางสังคม มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของสังคม เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับกับการศึกษา, แอพเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคเลือด เป็นต้น

ผลงานในหมวด Social Business จะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Brand and marketing communication และสายงาน Brand and marketing communication

ใครคือคนที่ AIS มองหา

ปีนี้ AIS มองหาทีมที่เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีตั้งแต่

  • Early stage ตอนปลาย กลุ่มคนที่มีการออกแบบ user journey ของการใช้บริการ ให้เห็นภาพการใช้งาน และทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับหนึ่ง เพียงพอที่จะให้ผู้บริหารทราบว่าบริการนี้มี target group อยู่จริงหรือไม่
  • Pre seed หรือ ready to launch คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับ funding สินค้ายังไม่ได้ออกตลาด แต่มีการทำ prototype แล้ว
  • Post seed คือกลุ่มคนที่ได้รับ seed funding แล้ว
  • Ready to scale คือกลุ่มคนที่มีสินค้าอยู่ในตลาดแล้ว แต่ยังไม่มีฐานลูกค้าที่กว้าง และต้องการขยายฐานลูกค้าร่วมกับ AIS

รายละเอียดโครงการ

ปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคมนี้ และประกาศผลในวันที่ 29 มีนาคม ส่งใบสมัครและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS The Startup 2014

Get latest news from Blognone