Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากที่ออฟไลน์เว็บลงไปเฉยๆ ตอนนี้ MtGox ก็ออกแถลงสั้นๆ บนหน้าเว็บ ระบุว่า จากข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้และผลกระทบจากการดำเนินงานของ MtGox ที่อาจกระทบต่อตลาด ทำให้ทีมงานตัดสินใจปิดบริการทุกประเภทในระหว่างนี้ "เพื่อปกป้องเว็บไซต์และผู้ใช้" โดยทางทีมงานจะเฝ้าดูสถานการณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่อไป

สิ่งที่ผู้ใช้ทั้งหมดอยากรู้ในตอนนี้คงเหลือว่า จะสามารถเข้าไปถอนเงินทั้งสกุลอื่นและ Bitcoin กันได้เมื่อไหร่ แต่แถลงครั้งนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้

ที่มา - MtGox, Business Insider

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 26 February 2014 - 00:10 #682921
panurat2000's picture

โดยทางทีมงานจะเฝ้าดูสถานะการณ์และตอบสนองต่อสถานะการณ์ตอ่ไป

สถานะการณ์ => สถานการณ์

ตอ่ไป => ต่อไป

By: ryudia
AndroidWindows
on 26 February 2014 - 00:29 #682925
ryudia's picture

ปิดเพื่อปฏิรูป
/me เผ่น

By: มายอง
iPhoneAndroidWindows
on 26 February 2014 - 00:46 #682932
มายอง's picture

เหมือนโดนปล้นเลยนะเนี่ย คนที่ฝากไว้กะเจ้านี้

By: komy
iPhone
on 26 February 2014 - 01:51 #682948
komy's picture

ยอดเงินมันเยอะมากเลยนะนั่น มัยมันปล่อยให้มีเวบแบบนี้โดยไม่มีการจดทะเบียน ไม่มีการค้ำประกันใดๆ ได้งัย ยังกะร์ลูกโซ่ พวกฝรั่งนี่ไม่รู้จักเข็ดกันหรืองัย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 26 February 2014 - 02:36 #682957 Reply to:682948
hisoft's picture

mtgox นี่รู้สึกจะไม่ฝรั่งนะครับ คุ้นๆ ว่าญี่ปุ่น

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 26 February 2014 - 07:26 #682969 Reply to:682957
Polwath's picture

CEO เป็นอเมริกัน แต่ตั้งสำนักงานที่กรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น ครับ


Get ready to work from now on.

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 26 February 2014 - 12:04 #683047 Reply to:682969
hisoft's picture

ขอบคุณครับ