Tags:
Node Thumbnail

Chrome Beta ปรับปรุงการประมวลผล JavaScript ในเอนจิน V8 เสียใหม่ โดยโอนภาระงานส่วนการรีดประสิทธิภาพ (optimizing compilation) ของโค้ดไปทำงานแบบแบ็คกราวนด์ ผลคือตัวแอพหลักที่อยู่ฉากหน้าจะยังตอบสนองดีเหมือนปกติ (responsive)

เดิมทีเอนจิน V8 จะทำหน้าที่ปรับแต่งโค้ดแล้วค่อยประมวลผล ซึ่งมีจุดอ่อนว่าถ้าโค้ดมีขนาดใหญ่ (เช่น เกม) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม (เช่น เฟรมเรตตกลง)

No Description

กูเกิลจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีแปลงโค้ดแบบขนาน (concurrent compilation) แทน ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการประมวลผลดีขึ้นเพราะไม่ต้องรอกัน

No Description

ผลการทดสอบด้วยการทดสอบ Mandreel จากเบนช์มาร์ค Octane 2.0 บน Nexus 5 พบว่าการประมวลผลแบบใหม่ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม 27%

ที่มา - Chromium Blog

Get latest news from Blognone