Tags:
Node Thumbnail

โครงการคอมพิวเตอร์จิ๋วจากฝั่ง VIA ที่ชื่อว่า APC เปิดตัวรุ่น Rock ไปครบหนึ่งปี และประกาศรองรับ Firefox OS เมื่อปลายปีที่แล้ว ตอนนี้ประกาศโครงการสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาด้วยการแจกเครื่อง APC ให้กับนักพัฒนาที่สามารถปิดบั๊กในหมวด "Free APC"

บั๊กในหมวดนี้มีทั้งหมด 11 รายการ โดยก่อนหน้านี้ APC ก็เข้าไปทำงานร่วมกับ Firefox OS เพื่อแก้ปัญหาไปแล้วหลายอย่าง

ก่อนหน้านี้ APC ก็แจกเครื่องให้กับนักพัฒนาอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีโครงการเป็นทางการ การประกาศตอนนี้ก็นับว่าเป็นการสานสัมพันธ์เป็นทางการกันแล้วครับ

ที่มา - APC

Get latest news from Blognone

Comments

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 6 January 2014 - 20:07 #670035
xenatt's picture

เขียนข่าวไวมาก เพิ่งได้รับเมล์ตะกี้ แป๊ปเดียวเจอใน blognone แล้ว


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: nununu
Windows Phone
on 6 January 2014 - 23:03 #670078

รู้สึกไม่ได้เห็น Logo นี้นานมาก