Tags:
Node Thumbnail

Facebook ประกาศปรับอัลกอริทึมของ News Feed เพื่อแก้ปัญหา "โพสต์คุณภาพต่ำ" (low quality content) รก Timeline ของผู้ใช้

อัลกอริทึมนี้ประเมินค่าคุณภาพของโพสต์จากปัจจัยกว่า 1,000 ชนิด ตัวอย่างที่ Facebook เปิดเผยคือ

  • เนื้อหาจากเพจนั้นๆ ถูกผู้ใช้สั่งซ่อน (hide) บ่อยแค่ไหน
  • ข้อมูลโพรไฟล์ของเพจมีความครบถ้วนแค่ไหน
  • แฟนของเพจนั้นๆ มีความทับซ้อนกับแฟนของเพจที่รู้ว่ามีคุณภาพแค่ไหน

ผลของอัลกอริทึมใหม่นี้ Facebook พบว่าผู้ใช้มีอัตราการปฏิสัมพันธ์ (ไลค์-คอมเมนต์-แชร์) เยอะขึ้น และซ่อนเนื้อหาน้อยลง

Facebook อธิบายว่าอัลกอริทึมนี้จะช่วยให้เพจที่มีคุณภาพถูกแสดงเนื้อหามากขึ้น ส่วนเพจทั่วๆ ไปคงไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมนัก แต่บริษัทก็ยืนยันให้เจ้าของเพจยึดนโยบายเดิมคือให้สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิสัมพันธ์ของแฟนๆ เท่านี้ก็จะดีเอง (อย่าลืมเพจ Blognone นะครับ)

ที่มา - Facebook for Business

Get latest news from Blognone

Comments

By: toandthen
WriterMEconomics
on 24 August 2013 - 09:27 #615006
toandthen's picture

นึกว่าจะมีอัลกอริทึ่มตรวจสอบพวกโพสต์ประเภท "หิวจัง" แต่ได้หมื่นไลท์อะไรแบบนี้


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: i-present
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 24 August 2013 - 09:45 #615014

หวังว่า คำว่า help me , ช่วยด้วย จะได้ คุณภาพสูงนะ

By: bombuok
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 24 August 2013 - 10:18 #615034
bombuok's picture

ซักที T-T
จะโพสอะไรก็โพเถอะ
เพราะ Facebook มันถามเราเอง
"คุณกำลังคิดอะไรอยู่?"

By: wathan
AndroidWindows
on 24 August 2013 - 10:37 #615039

"คุณภาพ"โพสต์นี่ขึ้นอยู่กับ"คุณภาพ"แฟนเพจเหมือนกันนะ

By: timered
Android
on 24 August 2013 - 10:42 #615043

เมืองไทยเจออะไรก็ให้กดไลค์ กดแล้วขอให้ได้มือถือ ทอง แสดงถึงระดับสติปัญญาของคนเหมือนกัน

By: nostalgias
ContributoriPhoneAndroid
on 24 August 2013 - 16:42 #615113 Reply to:615043
nostalgias's picture

เพจท่ี่ยอดไลค์เป็นแสนเป็นล้านของบ้านเรา มีเยอะมากที่เป็นแบบนีิ บ่งบอกถึงคุณภาพได้ดีจริงๆ รวมถึงเพจที่ชอบเอารูปศพ คนพิการ หรือขี้ก็อบด้วย เพจพวกนี้มักจะเจริญในไทย