Tags:
Node Thumbnail

โปรแกรมแผนที่ประเทศไทยที่ครบทุกฟังก์ชั่นในแผ่นเดียว ด้วยตำแหน่งสถานที่ที่มากกว่า 270,000 จุด ทั่วประเทศ  จากทีมงานที่ลงสำรวจพื้นที่จริง ทำให้คุณทราบตำแหน่งที่แน่นอนและแม่นยำกว่า นอกจากนี้ฟังก์ชั่นหลักต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้คล่องและรวดเร็วกว่าเดิม

No Description

โปรแกรมแผนที่ MapMagic Thailand 2013 มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ได้แก่ การย่อ ขยาย เลื่อน วัดระยะทาง และการค้นหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การค้นหางาน การค้นหาโรงแรมที่พักราคาพิเศษ เป็นต้น คุณยังสามารถเพิ่มจุดตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด และสามารถแบ่งประเภทหมวดหมู่ของตำแหน่งได้ โดยแต่ละประเภทจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถสร้างลิงก์จากจุดที่สร้างขึ้นไปยังแฟ้มข้อมูลภายนอกได้ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสารต่าง ๆ (Word, Excel, PowerPoint, Access ฯลฯ) หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทั้งที่อยู่ภายในองค์กร (intranet) หรือเว็บไซต์ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต (internet) และยังสามารถแชร์สถานที่ผ่าน Email และ Facebook ด้วยความสามารถต่าง ๆ คุณสามารถนำ MapMagic ไปประยุกต์ใช้ได้กับ กิจกรรมทางธุรกิจนานาชนิด โดยใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งของสถานที่ เช่น ข้อมูลร้านค้า คู่ค้า คู่แข่ง จุดกระจายสินค้า โกดัง แหล่งผลิต ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผน การจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้า การตลาด การขาย นอกเหนือจากการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้ว ท่านยังสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัย การท่องเที่ยว การเดินทาง การสำรวจ งานด้านสิ่งแวดล้อม การชลประทาน การเกษตร การป้องกันอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การวางโครงข่ายโทรคมนาคม ฯลฯ


บันทึกสถานที่ที่น่าสนใจ และจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานสนุกกับการเลือก หมุด ถึง 100 รูปแบบ และเพิ่มข้อมูลให้ชัดเจน ด้วยการใส่ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ หรือ ลิงค์ URL สถานที่ ที่บันทึกไว้จะแสดงข้อมูลอำเภอและจังหวัดโดยอัตโนมัติ ค้นหาสถานที่ ที่เคยบันทึกไว้ด้วย Keyword หรือ ลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ โดยการคลิก หัวคอลัมน์ที่ต้องการ ปรับมุมมองการแสดงข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ แบบตาราง กับแบบหมวดหมู่ เพื่อตอบสนองการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้น รองรับการโอนข้อมูลจาก MapMagic Version ก่อน(.MMT)มาใช้งานได้


ใช้สำหรับการวางแผนเส้นทาง เช่น การเดินทางหรือการจัดส่งสินค้า การวัดเส้นทางจะคำนวณระยะทางเป็นช่วง ๆ และระยะทางทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และบันทึกเก็บไว้ใน History ลำดับข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตามวันเวลา ตามระยะทาง ตามชื่อ หรือตามเส้นทางที่สำคัญเพียงแค่ คลิกหัวคอลัมน์ที่ต้องการ สามารถแก้ไขเส้นทางเดิม ตั้งชื่อเส้นทาง และคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ Bookmark เส้นทางที่ใช้เป็นประจำได้ Lock เส้นทางที่สำคัญเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง หรือการลบทิ้ง


ช่วยระบุให้คุณรู้ว่าอยู่บริเวณใดบนแผนที่ ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ใกล้ตำแหน่งที่คุณอยู่ปัจจุบัน อย่างเช่น การหาตำแหน่งงาน ที่พัก โปรโมชั่นโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ต่าง ๆ
** สำหรับ Windows 8, ฟังก์ชั่นจะใช้ได้เมื่อต่อ Internet หรือ GPS


ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจจากเว็บไซต์ www.JobThai.com โดยสามารถค้นหาได้จากประเภทงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อบริษัท หรือจาก Keyword ผลการค้นหาจะแสดงเป็นรายการ พร้อมกับระบุตำแหน่งของสถานที่ มีตำแหน่งงานมากกว่า 60,000 อัตราทั่วไทย


ค้นหา จอง และซื้อโปรโมชั่นที่พักโรงแรม Voucher จากเว็บไซต์ www.HotelsGuideThailand.com ในราคาลดพิเศษ
กำหนดขอบเขตการค้นหาโดยระบุ ประเภท สถานที่เที่ยวยอดนิยม หรือจังหวัด


แชร์ตำแหน่งบนแผนที่ไปยัง Facebook ผ่านโปรแกรม MapMagic ส่งภาพแผนที่ผ่านทาง email ให้เพื่อนหรือลูกค้า ผู้รับสามารถดูรายละเอียดภาพแผนที่เพิ่มเติมได้ เพียงแค่คลิกลิงค์ ที่ได้รับมา


Export งานทั้งหมดหรือบางส่วน (.TMX) เพื่อสำรองข้อมูล หรือเพื่อใช้ในงานอื่น ๆ Import ข้อมูลของคุณจาก Version ปัจจุบัน(.TMX) หรือ Version ก่อนหน้า(.MMT) มาใช้ในงานของคุณ Export ข้อมูลของคุณในรูปแบบไฟล์ Text(.txt) มาใช้ในงานทั่ว ๆ ไป


ค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ด้วย ประเภท ประเภทย่อย จังหวัด หรือ Keyword ผลการค้นหาถูกแสดงเป็นรายการ และเมื่อคลิกจะนำไปยังตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่ ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองแผนที่ได้ ทั้งแบบปกติ แบบลักษณะภูมิประเทศ แบบเขตการปกครอง หรือแบบประหยัดหมึก เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ปรับขนาดตัว อักษรบนแผนที่ได้ 5 ระดับทั้งไทยและอังกฤษ


รองรับการใช้กับจอแบบ Touch Screen สามารถ ย่อ ขยาย เลื่อน เลือก หรือเรียกใช้เมนูย่อย บนแผนที่ ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ จีบนิ้ว ปัด แตะ หรือแตะค้าง ตามลำดับ

สามารถ Download Free Version ได้ที่

http://www.mapmagic.co.th/en/download

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 31 July 2013 - 16:55 #604183
nuntawat's picture
 • แก้แท็กจาก Map เป็น Geolocation
 • หลังไม้ยมก หน้าวงเล็บเปิด หลังวงเล็บปิด เว้น 1 เคาะ (หน้าไม้ยมกจะเว้นหรือไม่ก็ได้ แต่น่าจะเหมือนกันลอดทั้งบทความ)
 • Intranet, Text, Export, Import เป็นคำนามทั่วไป สะกดด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • History, Bookmark, Lock หากไม่ได้เป็นชื่อฟังก์ชัน ให้สะกดด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • Email, email, Download, Free, Version, Keyword, Voucher, Touch Screen สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ (ทับศัพท์ได้)
 • Windows8 -> Windows 8
 • "** Windows8" หมายถึงฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะ Windows 8 เท่านั้น? ลองเรียบเรียงดูใหม่ครับ
 • "ฟังก์ชั่นใช้ได้เมื่อต่อ Internet Wi-Fi หรือ GPS" ผมเข้าใจว่าหากเครื่องมีตัวรับ GPS ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้? หากไม่มีตัวรับ GPS ก็ระบุตำแหน่งปัจจุบันจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต? การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องทำผ่าน Wi-Fi เท่านั้น? ลองเรียบเรียงดูใหม่ครับ
 • ลองเรียบเรียงในส่วนคำอธิบายตัวเลือกของฟังก์ชันต่างๆ อาทิ "ปรับมุมมองการแสดงข้อมูลได้ 2 มุมมอง แบบตาราง และแบบหมวดหมู่" หรือ "การใช้งานกับมุมมอง Background แบบต่างๆ แบบปกติ แบบลักษณะภูมิประเทศ แบบเขตการปกครอง หรือแบบประหยัดหมึกพิมพ์" ใหม่ อาทิ
  • "ปรับมุมมองการแสดงข้อมูลได้ 2 มุมมอง แบบตาราง และแบบหมวดหมู่" -> "ปรับมุมมองการแสดงข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ แบบตาราง กับ แบบหมวดหมู่"
  • "การใช้งานกับมุมมอง Background แบบต่างๆ แบบปกติ แบบลักษณะภูมิประเทศ แบบเขตการปกครอง หรือแบบประหยัดหมึกพิมพ์" -> "ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองแผนที่ได้ ทั้งแบบปกติ แบบลักษณะภูมิประเทศ แบบเขตการปกครอง หรือแบบประหยัดหมึกพิมพ์"
 • ลองปรับการเว้นวรรคในบางจุด อาทิ "ผลการค้นหาถูกแสดงเป็นรายการและเมื่อคลิกจะนำไปยังตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่" -> "ผลการค้นหาถูกแสดงเป็นรายการ และเมื่อคลิกจะนำไปยังตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่"
By: mk
FounderAndroid
on 31 July 2013 - 22:18 #604417 Reply to:604183
mk's picture

ผมแนะนำให้ thinknet ส่งคนทำแอพมาเขียนเล่าว่าแอพของตัวเองทำอะไรได้บ้างครับ ดีกว่ายกข้อความ PR มาแปะ (ซึ่งคนแถวนี้คงไม่มีใครอ่าน)

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 2 August 2013 - 15:37 #605510 Reply to:604417
PathSNW's picture

ผมอ่านบรรทัดแรกๆ แล้วผมก็เลื่อนลงมาไม่อ่านอะไรเลย ไม่น่าอ่านเลย

By: thinknet on 16 August 2013 - 16:43 #611517 Reply to:604183

แก้ไขแล้วค่ะ