Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา Bing ประกาศว่าได้เพิ่มฟีเจอร์กรองผลลัพธ์การค้นหาภาพบน Bing.com/Images ตามสัญญาอนุญาตของ Creative Commons ได้ (กูเกิลเพิ่มตัวกรองนี้ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว)

Bing ยังโฆษณาว่า ผู้ใช้ Office 2013 ก็สามารถค้นหาภาพบน Bing ได้โดยตรง และผลลัพธ์การค้นหาจะระบุสัญญาอนุญาตโดยค่าปริยาย

ฟีเจอร์กรองผลลัพธ์การค้นหาภาพตามสัญญาอนุญาตนั้นขึ้นกับแต่ละภูมิภาค เท่าที่ผมลองหากเป็นประเทศไทยจะไม่เห็นฟิลเตอร์ดังกล่าว แต่หากเป็นสหรัฐนั้นจะตัวกรองนี้แล้วครับ (เปลี่ยนแปลงภูมิภาค/ประเทศบน Bing ได้โดยคลิปที่ปุ่มรูปฟันเฟืองที่มุมขวาของหน้าจอ ไปที่แท็บ Worldwide แล้วเลือกภูมิภาค/ประเทศที่ต้องการ อาทิ United States - English)

ที่มา: Bing Blogs

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 3 July 2013 - 16:59 #593198
hisoft's picture

ฟีลเตอร์

ฟีล?