Tags:
Node Thumbnail

Cisco ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลกับไมโครซอฟท์ โดยเชื่อมเทคโนโลยี Cisco Unified Data Center กับ Microsoft Fast Track 3.0 เข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทมีความซับซ้อนน้อยลง

รายละเอียดของเทคโนโลยีรายตัวมีดังนี้

  • Cisco จะรวมเครื่องมือบริหารจัดการของตัวเองหลายตัว เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ System Center 2012 SP1 ของไมโครซอฟท์
  • สวิตช์ Cisco Nexus 1000V Series จะทำงานร่วมกับระบบ network virtualization ของไมโครซอฟท์ได้ดีขึ้น
  • Cisco จะรวมเทคโนโลยี Fast Track Solution ของไมโครซอฟท์ไปใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายของตัวเองด้วย

ที่มา - Cisco

Get latest news from Blognone