Tags:
Node Thumbnail

วันนี้โตชิบาประกาศว่าฮาร์ดไดรฟ์รุ่นต่อไปของตนนั้นใกล้สำเร็จแล้ว โดยไดรฟ์รุ่นใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ความหนาแ่น่นของข้อมูลสูงถึง 133 กิกะบิตต่อตารางนิ้ว สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 27%

เทคโนโลยีนี้จะถูกใช้ในไดรฟ์ 40 กิกะไบต์ของโตชิบาซึ่งใช้แผ่นข้อมูลสองแผ่นเพื่อให้ได้ความจุที่ต้องการ โดยเทคโนโลยีใหม่นี้จะลดแผ่นข้อมูลลงเหลือแผ่นเดียว ทำให้ตัวไดรฟ์บางลงจาก 8 เหลือ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น ส่วนรุ่นที่ความหนาเท่าเดิมนั้นจะมีความจุเป็น 80 กิกะไบต์แทน

โตชิบายังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในไดรฟ์ขนาด 0.85 นิ้วของตนอีกด้วย เพื่อให้ได้ไดรฟ์ขนาดเล็กความจุระหว่าง 6 ถึง 8 กิกะไบต์

ลูกค้ารายสำคัญของโตชิบาคือแอปเปิล ที่ซื้อไปทำไอพอดนั่นเอง

ที่มา MacCentral: Toshiba to make 80GB 1.8-inch drives

Get latest news from Blognone