Tags:
MICT

เนื่องจากทางตัวแทนได้เข้าพบและยื่นจดหมายรวมถึงรายชื่อให้กับรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอปิดการลงชื่อนะครับ

คุณเทพได้ร่างจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งกดเข้าไปดูได้ข้างใน การเข้าชื่อในจดหมายฉบับนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านไม่มีบังคับนะครับ ช่วงนี้ผมจะเปิดให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Blognone สามารถคอมเมนต์ได้ด้วย ดังนั้นถ้าอ่านมาถึงตรงนี้และอยากลงชื่อก็ไม่ต้องสมัครสมาชิก เขียนในคอมเมนต์ได้ทันที

วันที่ปิดรับการลงชื่อจะประกาศอีกที หลังจากนั้นตัวแทนจะรวบรวมแล้วทำการยื่นจดหมายไปยังรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ - mk

ปรกติบทความใน Blognone สามารถนำไปโพสที่อื่นได้อยู่แล้ว แต่จดหมายฉบับนี้ขอเป็นกรณีพิเศษ ถ้าท่านเล่นเว็บบอร์ดใดที่เกี่ยวกับไอที และคิดว่าจดหมายฉบับนี้มีประโยชน์ให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยการนำไปโพสและลิงก์กลับมาเพื่อให้คนมาลงชื่อกันได้ที่นี่ด้วยครับ - LewCPE

เพื่อความสะดวกในการคัดแยกชื่อ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการลงชื่อ ในฟอรั่มครับ

English translation for this open letter by Daengbo

คนสนใจเยอะมาก เชิญชวนมาเจอหน้ากัน แลกเปลี่ยความเห็นในงาน TLUG

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน และหนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการให้เหตุผลของท่าน ที่จะไม่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้น พวกเรา ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย แม้จะไม่ขัดข้องหากท่านเห็นว่าควรใช้งบประมาณของประเทศไปสนับสนุนสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญกว่า แต่ก็เห็นว่า เหตุผลที่ท่านให้นั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประสบการณ์ของเรา และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรา ที่ยังพยายามเตรียมการสำหรับสิ่งดีๆ สำหรับประเทศด้วยการพึ่งตนเอง แทนการรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอ้างถึงรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีข้อความบางส่วนดังนี้:

On the subject of open source software, he said the current government plan was a case of the blind leading the blind, as neither the people who are in charge nor the people in industry seem to know the dangers of open source software.

"With open source, there is no intellectual property. Anyone can use it and all your ideas become public domain. If nobody can make money from it, there will be no development and open source software quickly becomes outdated," he said.

Apart from Linux, he claimed that most open source software is often abandoned and not developed, and leads to a lot of low-quality software with lots of bugs.

"As a programmer, if I can write good code, why should I give it away? Thailand can do good source code without open source," he said.

ขอแยกประเด็นชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้:

 1. การทำงานที่ผ่านมา ไม่ใช่การทำงานโดยไม่รู้ทิศทาง เราได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งในข้อกฎหมาย วิธีการในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ในแง่ผลงาน และผลทางเศรษฐกิจ เราได้เล็งเห็นผลดีต่อประเทศ ดังจะชี้แจงต่อไป จึงได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องในภาคประชาชน เพื่อเสริมแรงกับโครงการของภาครัฐ
 2. เป็นความเข้าใจผิด ที่ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สปราศจากทรัพย์สินทางปัญญา และกลายเป็น public domain เพราะโดยข้อกฎหมายแล้ว ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทุกชิ้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการ แต่เป็นความสมัครใจของเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการพิเศษเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต (license) ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของและผู้ใช้ ที่จะสามารถแก้ไขแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หากผู้ใดละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โครงการโอเพนซอร์สต่างๆ ให้ความสำคัญมาก และพยายามตรวจตราไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 3. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสามารถทำเงินได้ เพราะสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุ้มครองสิทธิ์นั้น ตราบใดที่การขายนั้น ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไข ดังจะเห็นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น router, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย, โทรศัพท์มือถือ, PDA เนื่องจากการมีซอร์สโค้ดทำให้สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยอิสระ หรือจะเป็นการขาย service เช่น การวางระบบ หรือ integrate เป็น solution ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยประหยัดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง เป็นต้น ซึ่งการขายดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ขายยังรักษาสิทธิ์ผู้ใช้ครบเต็มตามที่ตนได้มากับตัวซอฟต์แวร์ ก็ไม่ผิดแต่ประการใด และในต่างประเทศ ผู้ขายเหล่านี้ได้แบ่งส่วนกำไรจากการขาย เพื่อส่งคืนให้กับนักพัฒนาในรูปการ sponsor หรือการบริจาค หรือแม้กระทั่งจ้างนักพัฒนาให้ทำ feature พิเศษเพิ่มเติมให้ หรือจ้างเป็นพนักงานเสียเลย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมากยังไม่หยุดการพัฒนาจนทุกวันนี้ และในประเทศไทย ก็มีการทำเช่นนั้นบ้างเป็นบางโอกาส แต่ยังไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากแนวคิดโอเพนซอร์สยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดในประเทศไทยมากขึ้นได้เช่นกัน
 4. เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทั้งหลายทั่วไป ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็ต้องผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติที่จะอยู่รอด ดังนั้น หากมีผู้ใช้เพียงพอ ซอฟต์แวร์ย่อมมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ถูกทิ้งให้ล้าสมัย เพราะกระบวนการโอเพนซอร์ส เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา โดยอยู่ในระดับที่ลึกกว่าซอฟต์แวร์ proprietary ทั่วไป เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้ ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีบางส่วนที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม และส่งการปรับปรุงกลับมาที่แหล่งต้นฉบับได้ เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผู้ร่วมพัฒนามากกว่าซอฟต์แวร์ proprietary เสียอีก ซึ่งนอกเหนือจากลินุกซ์เคอร์เนลที่ได้ผ่านประสบการณ์นี้ จนมีอัตราการพัฒนาที่สูงแล้ว ก็ยังมีโครงการอื่นๆ อีก เช่น Firefox (WWW browser), Apache (WWW server), Squid (HTTP proxy), MySQL (Database), PostgreSQL (Database), PHP (WWW programming), Mambo (CMS), Drupal (CMS), GNOME (desktop environment), KDE (desktop environment), X.org (GUI window system) ฯลฯ ซึ่งจากการติดตามความเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต่างมีการปรับรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ออกจะถี่กว่าระบบ proprietary ชั้นนำเสียด้วยซ้ำไป
 5. มีเหตุผลมากมาย ที่ทำไมผู้ที่เขียนโค้ดที่ดีจึงอยากให้โค้ดแก่ผู้อื่นเปล่าๆ (ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต) หากไม่นับเหตุผลของความรักสังคมมนุษย์ที่ต้องการเผื่อแผ่ หรือเพื่อความพอใจส่วนตัวแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของภาคธุรกิจ เช่น
  • กรณี Netscape ที่เคยเสียส่วนแบ่งตลาด WWW browser ให้แก่ Internet Explorer ของ Microsoft ก็ตัดสินใจสู้ด้วยการเปิดซอร์ส WWW browser สู่สาธารณะ โดยตั้งเป็นโครงการ Mozilla และได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในอินเทอร์เน็ตในการปรับปรุงความสามารถมากมาย จนได้เป็น Firefox ซึ่งเป็น WWW browser ที่เริ่มชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาจาก Internet Explorer มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในการร่วมมือระหว่าง Mozilla กับนักพัฒนาภายนอก ต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
  • ภาคธุรกิจที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกมา โดยต้อง patch ซอร์สโค้ดใหม่ทุกครั้งไป ย่อมคิดถึงวิธีที่สะดวก ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว ด้วยการพยายามส่ง patch เข้าที่แหล่งต้นน้ำ และบอกแก่ลูกค้า ว่าทางบริษัทได้ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นน้ำอย่างไรบ้าง และถือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการปรับรุ่นไปในตัว เพราะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอปรับรุ่นจากหลายแหล่ง
  • แม้ในภาคการศึกษาและวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปซอร์สโค้ด ก็ย่อมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกัน แทนที่จะทำได้เพียงอ่านบทความ แล้วเขียนโค้ดตามก่อนจะพัฒนาเพิ่ม ก็สามารถนำซอร์สโค้ดมาพัฒนาต่อยอดได้ทันที ทำให้อัตราการพัฒนาของงานวิจัยแบบร่วมมือกันสูงขึ้น

  ทั้งหมดนี้ สาเหตุก็คือ กำแพงทางกฎหมายที่เคยขัดขวางการทำงานต่อยอดกันของมนุษยชาติ ได้ถูกจัดแจงเสียใหม่ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และด้วยความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ วงการโอเพนซอร์สยังคงมีธรรมเนียมการให้เครดิตเจ้าของผลงานตามสมควรในรูปแบบต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ หากคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับประเทศ สิ่งที่พวกเราเล็งเห็นว่าจะได้จากโอเพนซอร์สคือ:

 1. การลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากซอฟต์แวร์ต่างประเทศมีราคาแพง การจะลดอัตราการละเมิดโดยจ่ายเงินซื้อทั้งหมด แม้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่จำเป็น จะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศเป็นจำนวนมหาศาล การเตรียมทางเลือกใหม่เพื่อลดปัญหานี้ เช่นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งนี้ คุณภาพของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็ไม่ได้ด้อย ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไปแล้ว
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในประเทศ กลไกโอเพนซอร์ส เอื้อต่อการทำงานร่วมกันดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไทยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่การแก้ปัญหาแต่ละครั้งมักมีค่าใช้จ่ายสูงในหลายกรณี
 3. พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทย ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ที่เป็นโอเพนซอร์ส จะเป็นซอร์สโค้ดที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุเรื่องชื่อเสียงของผู้สร้างที่ต้องระวังก่อนปล่อยสู่สาธารณะ หรือด้วยความจำเป็นที่ต้องออกแบบโครงสร้างอย่างดีไว้เผื่อการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก รวมไปถึงการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การเข้ามีส่วนร่วมของนักพัฒนาไทย (ซึ่งขณะนี้มีบ้างพอสมควรแล้ว) นอกจากจะทำให้ต่างชาติรู้จักนักพัฒนาไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่นักพัฒนาเองจะได้เรียนรู้เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นกว่าที่ใช้กันในองค์กรเสียอีก

เรื่องรายได้ของนักพัฒนาที่ท่านเป็นห่วงนั้น เราซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ย่อมเป็นห่วงไม่น้อยกว่าท่าน แต่เราเชื่อว่าเมื่อโอเพนซอร์สมีการเติบโต ย่อมเกิดช่องทางของความอยู่รอดอย่างที่เกิดในต่างประเทศเองเป็นธรรมชาติ ปัญหาจึงคล้ายไก่กับไข่เสียมาก คือเราจะรอดูผลที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงส่งเสริม หรือเราจะส่งเสริมก่อน แล้วรอดูผล

พวกเราเลือกอย่างหลัง เพราะได้เล็งถึงผลในเบื้องปลายไว้แล้ว จึงยังไม่หยุดทำงาน ไม่ว่าท่าทีของภาครัฐจะเป็นเช่นไร เพียงแต่หวังว่า แม้จะไม่สนับสนุน ก็ไม่ควรเกิดการรบกวนการทำงาน อย่างที่ได้เกิดขึ้นในข่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ,

Comments

By: thep
Writer
thep's blog
on 16/11/06 17:27 #12128 toggle
thep's picture

นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี, สมาชิก LTN/TLWG, ผู้ดูแลเว็บ Debian Club

By: ott
iPhoneUbuntu
ott's blog
on 17/11/06 19:57 #12132 toggle
ott's picture

นายภัทระ เกียรติเสวี, กรุงเทพมหานคร. สมาชิก LTN/TLWG และ MM/Longdo ซึ่งเครื่องให้บริการใช้้ซอฟต์แวร์ Open Source เกือบทั้งหมด (Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl, Drupal, cvs และอื่นๆ)

By: kitt
AndroidBlackberryUbuntu
kitt's blog
on 20/11/06 17:46 #12135 toggle
By: MrChoke
iPhoneUbuntu
MrChoke's blog
on 16/11/06 19:28 #12139 toggle
MrChoke's picture

นายศุภโชค ศันติวิชยะ, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาชิก LTN/TLWG

By: wd
wd's blog
on 16/11/06 19:30 #12141 toggle
wd's picture

นายวิทยา ไตรสารวัฒนะ

By: neverlock
neverlock's blog
on 16/11/06 20:07 #12142 toggle
By: prach
prach's blog
on 16/11/06 19:39 #12143 toggle
prach's picture

นายปรัชญ์ พงษ์พานิช สมาชิก LTN/TLWG

By: เอกรัตน์ (not verified)
เอกรัตน์'s blog
on 16/11/06 19:42 #12144 toggle
เอกรัตน์'s picture

นายเอกรัตน์ ภาสุระ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

By: blaa (not verified)
blaa's blog
on 16/11/06 19:43 #12145 toggle
blaa's picture

นาวสาวอันธิฌา เปรมเกิด

By: bact' (not verified)
bact''s blog
on 16/11/06 19:47 #12146 toggle
bact''s picture

นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, อดีตพนักงานบริษัทเอกชน(แสวงหากำไร) ที่มีหน้าที่ในมอบหมายคือการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตามนโยบายบริษัท (เช่น OpenOffice.org)

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 19:58 #12148 toggle
anonymous's picture

Peerasan Buranasanti, Research & Development

By: Mr.JoH
Writer
Mr.JoH's blog
on 16/11/06 21:07 #12149 toggle
Mr.JoH's picture

นายศุภพสุ ภัทรปกรณ์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สมาชิก PSU LUG


Lastest Science News @Jusci.net

By: DrRider
WriterAndroid
DrRider's blog
on 16/11/06 20:42 #12150 toggle
DrRider's picture

นายแพทย์สหชาติ อนุกูลกิจ, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, ผู้ประสานงานการแปลโครงการ K Desktop Environment (KDE) เป็นภาษาไทย


We need to learn to forgive but not forget...

By: เกียรติกุล วิชชุชนินทร (not verified)
เกียรติกุล วิชชุชนินทร's blog
on 16/11/06 20:01 #12151 toggle
เกียรติกุล วิชชุชนินทร's picture

ลงนามด้วยคนครับ สมัครใจลงและอยากลงอย่างมากไม่มีใครชักจูง

By: oam
In Love
oam's blog
on 16/11/06 20:12 #12152 toggle
oam's picture

นายเดชชนะ สุขรินทร์ นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: สมเจตน์
สมเจตน์'s blog
on 16/11/06 20:12 #12153 toggle
สมเจตน์'s picture

นายสมเจตน์ นิมิตรพันธ์

มอบชื่อเพื่อร่วมสนับสนุน และเห็นชอบในข้อความตามจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ทุกประการ ...

By: darksunji (not verified)
darksunji's blog
on 16/11/06 20:19 #12154 toggle
darksunji's picture

นายณัฐพล แสงสุริยาโชติ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 20:19 #12155 toggle
anonymous's picture

นายนคร อรรถสารโสภณ นักศีกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 20:23 #12156 toggle
anonymous's picture

ธีรศักดิ์ มณีเนียม ผู้ดูแลระบบบริษัทเอกชน เห็นชอบในข้อความตามจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ทุกประการ

By: nitipong (not verified)
nitipong's blog
on 16/11/06 20:23 #12157 toggle
nitipong's picture

นายนิติพงศ์ ปานกลาง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและจะยังใช้ต่อไปแม้รัฐฯ จะไม่สนับสนุน

By: house
WriterWindows PhoneWindows
house's blog
on 16/11/06 20:28 #12158 toggle
house's picture

นายภาโณตม์ แซ่จิว โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานซอฟแวร์โอ่เพ่นซอร์ส

By: keng
WriterAndroid
keng's blog
on 16/11/06 20:33 #12159 toggle
keng's picture

นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส, ผู้ร่วมพัฒนาและแปลโครงานโอเพ่นซอร์สต่างๆ

By: atip (not verified)
atip's blog
on 16/11/06 20:33 #12160 toggle
atip's picture

นายอธิป วิศิษฎ์ศิลป์, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: นายเรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (not verified)
นายเรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่'s blog
on 16/11/06 20:34 #12161 toggle
นายเรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่'s picture

โพสต์จาก อูบูนตู 6.10 (ที่บ้าน) ส่วนที่ทำงานกะว่าจะหนุนให้ใช้งาน เร็ว ๆ นี้

By: revolution
AndroidUbuntu
revolution's blog
on 16/11/06 20:34 #12162 toggle
revolution's picture

นายอาทิตย์ สธนกุลพานิช โปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งาน opensource เห็นชอบถามจดหมายฉบับนี้ทุกประการ

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 20:35 #12163 toggle
anonymous's picture

นายภัคพล แซ่จิว นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: TiD
AndroidWindows
TiD's blog
on 16/11/06 20:37 #12164 toggle
TiD's picture

นายวิชิต ศิริชนะทรัพย์

By: นางสาวพรรณภรณ์ พันธ์นรา (not verified)
นางสาวพรรณภรณ์ พันธ์นรา's blog
on 16/11/06 20:37 #12165 toggle
นางสาวพรรณภรณ์ พันธ์นรา's picture

นางสาวพรรณภรณ์ พันธ์นรา System Analyst และ Programmer เห็นชอบข้อความในจดหมายค่ะ

By: ... (not verified)
...'s blog
on 16/11/06 20:42 #12166 toggle
...'s picture

นายเรืองยศ ฐานมงคล

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
ipats's blog
on 16/11/06 20:45 #12167 toggle
ipats's picture

นายปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์ ผู้ดูแลระบบ exteen.com ซึ่งใช้ opensource software ในการพัฒนา

- human knowledge belongs to the world


iPAtS

By: PaePae
WriterWindows PhoneAndroidWindows
PaePae's blog
on 16/11/06 20:45 #12168 toggle
PaePae's picture

นายจักรกฤช วงศ์สระหลวง โปรแกรมเมอร์, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, และผู้ร่วมแปลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส


คิดๆ ขีดๆ เขียนๆ | LinkedIn

By: แสนศักดิ์ (not verified)
แสนศักดิ์'s blog
on 16/11/06 20:47 #12169 toggle
แสนศักดิ์'s picture

นายแสนศักดิ์ ไชยรัตนตรัย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ http://php.deeserver.net/ ขอสนับสนุนการศึกษาและการใช้งาน Open Source

By: nantharat (not verified)
nantharat's blog
on 16/11/06 20:49 #12170 toggle
nantharat's picture

นาย นันทรัตน์ ภูวราง System Developer, ผู้ใช้ และพัฒนา OpenSource สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

By: sirn
WriteriPhone
sirn's blog
on 16/11/06 20:49 #12171 toggle
sirn's picture

นายกฤษฎา กระกรกุล ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous
's blog
on 18/11/06 19:28 #12988 Reply to:12171 toggle
anonymous's picture

นายวุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: noyzilla
Android
noyzilla's blog
on 16/11/06 20:49 #12172 toggle
noyzilla's picture

นายจตุรวิทย์ ดวงมณี นักศึกษาและผู้นำโอเพ่นซอฟต์มาใช้งานด้านการศึกษาและงานวิจัย

By: cwt
AndroidRed Hat
cwt's blog
on 16/11/06 20:54 #12173 toggle
cwt's picture

นายชัยวัฒน์ สุทธิพงศ์สกุล Senior Software Engineer/Python Group Leader บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และ ArchLinux Thai Packages Maintainer

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 20:57 #12174 toggle
anonymous's picture

นาย เอกชัย เจริญวิชชุภัณฑ์ ผุ้ใช้งานopensource

นายธีรวีร์ ศิรินภสวัสดิ์'s picture

นายธีรวีร์ ศิรินภสวัสดิ์ ผู้เชียวชาญอิสระด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์และ ที่ปรึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุนและเห็นชอบกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้ทุกประการ

By: nattanicha (not verified)
nattanicha's blog
on 16/11/06 20:59 #12176 toggle
nattanicha's picture

นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์ธรรมนาถ Master Student, Asian Institute of Technology School of Engineering and Technology

By: juacompe (not verified)
juacompe's blog
on 16/11/06 21:01 #12177 toggle
juacompe's picture

นาย โชคชัย ภัทรมาลัย

By: siripong (not verified)
siripong's blog
on 16/11/06 21:01 #12178 toggle
siripong's picture

นายศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 21:01 #12179 toggle
anonymous's picture

ธัชรินทร์ ธรรมรัตน์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Sarawoot (not verified)
Sarawoot's blog
on 16/11/06 21:02 #12180 toggle
Sarawoot's picture

นาย ศราวุธ คงยัง ผู้ใช้งาน ผู้ร่วมพัฒนา ผู้ร่วมแปล ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: tonkla
Ubuntu
tonkla's blog
on 16/11/06 21:03 #12181 toggle
tonkla's picture

นายสุรกานต์ สามแก้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส open source .. open your mind .. open your eyes .. open your vision

By: udomsak_chundang (not verified)
udomsak_chundang's blog
on 16/11/06 21:04 #12182 toggle
udomsak_chundang's picture

นายอุดมศักดิ์ จันทร์แดง IT Staff ผู้สนใจและชื่นชอบโอเพ่นซอร์ส , เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
pittaya's blog
on 16/11/06 21:09 #12183 toggle
pittaya's picture

นายพิทยา สร้อยหลง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส


pittaya.com

By: Kerberos
AndroidRed HatUbuntuWindows
Kerberos's blog
on 16/11/06 21:11 #12184 toggle
Kerberos's picture

นายอรรถวิท รัชตภูมิ พนักงานบริษัทผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สและนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


#Utthawit ไม่ตายไม่เลิก

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 21:11 #12185 toggle
anonymous's picture

นายวิเชียร วงค์คำลือ ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานชีวิตประจำวัน และเห็น/ได้รับ ผลประโยชน์จากการใช้งานโอเพ่นซอร์ส

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 21:13 #12186 toggle
anonymous's picture

นาย พีรยสถ์ ศุภจรูญวงศ์

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 21:13 #12187 toggle
anonymous's picture

สวัสดี ภัทรพนาวัน ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: นายสวัสดี ภัทรพนาวัน (not verified)
นายสวัสดี ภัทรพนาวัน's blog
on 16/11/06 21:20 #12189 toggle
นายสวัสดี ภัทรพนาวัน's picture

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: airra (not verified)
airra's blog
on 16/11/06 21:22 #12190 toggle
airra's picture

ศิริรัตน์ คุปตวุฒินันท์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: น้องสุดหล่อ (not verified)
น้องสุดหล่อ's blog
on 16/11/06 21:24 #12191 toggle
น้องสุดหล่อ's picture

นายชิราวุธ สุขสวัสดิ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 21:27 #12193 toggle
anonymous's picture

สุทัศนา วราสิทธิ์

By: iannnnn
WriterAndroid
iannnnn's blog
on 16/11/06 21:29 #12194 toggle
iannnnn's picture

นายปรัชญา สิงห์โต

By: อุ
อุ's blog
on 16/11/06 21:29 #12195 toggle
อุ's picture

นายยุทธ ขวัญเมืองแก้ว ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สด้วยสำนึกรักชาติ

By: นายขโมย
นายขโมย's blog
on 16/11/06 21:33 #12196 toggle
นายขโมย's picture

นายณัฐ อินทรกำแหง

ผู้พัฒนา software โดยใช้ software open source และ commercial software ร่วมกัน

By: ชูชาติ (not verified)
ชูชาติ's blog
on 16/11/06 21:35 #12197 toggle
ชูชาติ's picture

ชูชาติ บรรลือ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

By: softganz
AndroidUbuntu
softganz's blog
on 16/11/06 21:38 #12198 toggle
softganz's picture

นายภาณุมาศ นนทพันธ์

วิศวกรและโปรแกรมเมอร์อิสระ ผู้กำลังพัฒนาโอเพนซอร์สโดยไม่ขอรับทุนสนับสนุนจากผู้ใด

นายวโรดม วีระพันธ์'s picture

เห็นด้วยกับ พี่เทพครับ :)

By: นายเกริกฤทธิ์ ภู่สกุล (not verified)
นายเกริกฤทธิ์ ภู่สกุล's blog
on 16/11/06 21:41 #12200 toggle
นายเกริกฤทธิ์ ภู่สกุล's picture

นายเกริกฤทธิ์ ภู่สกุล โปรแกรมเมอร์

By: beoy
iPhone
beoy's blog
on 16/11/06 21:42 #12201 toggle
beoy's picture

นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้​ใช้​งานซอฟท์​แวร์​โอเพ่นซอร์ส

By: นายพินิต วงษ์ยี่กุล (not verified)
นายพินิต วงษ์ยี่กุล's blog
on 16/11/06 21:42 #12202 toggle
นายพินิต วงษ์ยี่กุล's picture

ผู้ใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์ส

By: นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง (not verified)
นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง's blog
on 16/11/06 21:43 #12203 toggle
นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง's picture

เห็นด้วยกับพี่เทพ เช่นกันครับ

By: narapat
narapat's blog
on 16/11/06 21:46 #12205 toggle
narapat's picture

นายนรภัทร พัชรพรพรรณ, ผู้ใช้งานโพเพนซอร์ส

By: นายสุทธิพงศ์ ทาณะระ (not verified)
นายสุทธิพงศ์ ทาณะระ's blog
on 16/11/06 21:47 #12206 toggle
นายสุทธิพงศ์ ทาณะระ's picture

อยากเห็นการใช้ software แบบเสรี ไม่ขอบขีดจำกัดและทั้งการพัฒนาต่อยอด ขั้นแรกอยากเห็นห้องสมุดประชาชนและ อบต. ทั่วประเทศ หันมาใช้ opensource เพราะจะได้ลดงบประมาณได้มาก และเป็นส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนและเป็นการพัฒนาแบบพอเพียงและยั่งยืนจริงๆ

By: cc
cc's blog
on 16/11/06 21:47 #12207 toggle
cc's picture

นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ อาจารย์, มทร.ศรีวิชัย

By: ็HyBRiD (not verified)
็HyBRiD's blog
on 16/11/06 21:50 #12208 toggle
็HyBRiD's picture

นักเรียน , ผู้พัฒนา และใช้งาน Opensource

นายนิวตรอน เสามั่น's picture

นายนิวตรอน เสามั่น - ขอนแก่น

สมาชิก DebianClub.com และผู้ใช้งานโปรแกรม OpenSource

By: godzilla
Android
godzilla's blog
on 16/11/06 21:50 #12210 toggle
godzilla's picture

นายประภากร แซ่ตั้ง พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ใช้ software open source

By: allizom
allizom's blog
on 16/11/06 21:55 #12211 toggle
allizom's picture

โกวิท ด้วงแพง OpenSource Consultant


ลายเซ็นใส่ได้เฉพาะเว็บส่วนบุคคลครับ

By: อานนท์ (not verified)
อานนท์'s blog
on 16/11/06 21:57 #12212 toggle
อานนท์'s picture

นายอานนท์ ศรีเจริญชัย. เห็นด้วยประมาณ 80-90% ของเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก.

By: maxdezign (not verified)
maxdezign's blog
on 16/11/06 21:59 #12213 toggle
maxdezign's picture

Zhakkapong Pon-ngam , Thaiflashdev Mod & OpenSource User

By: jane
AndroidUbuntu
jane's blog
on 16/11/06 22:04 #12215 toggle
jane's picture

จักรภาณุ โกมาสถิตย์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ความรู้ และความฉลาด ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน จะมีประโยชน์อะไร ถ้าฉลาดแต่อยู่ในกะลา

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 22:05 #12216 toggle
anonymous's picture

นายสุวัฒน์ พงษ์ทวีชัยวัฒนา

By: กฤตภาส นาวิรัตน์ (not verified)
กฤตภาส นาวิรัตน์'s blog
on 16/11/06 22:10 #12217 toggle
กฤตภาส นาวิรัตน์'s picture

ผู้พัฒนา Web Services โดย Open souces software

เห็นด้วยกับ Open letter นี้ทุกประการ สมควรที่ รมต. ICT จะทบทวนนโยบาย

By: ixohoxi
WriteriPhoneAndroid
ixohoxi's blog
on 16/11/06 22:10 #12218 toggle
ixohoxi's picture

นายธนิก ยินดีพิธ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส, ผู้ออกแบบเว็บไซท์ด้วยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

เห็นด้วย และขอสนับสนุนเต็มตัวครับ


ixohoxi's

By: wachira
iPhone
wachira's blog
on 17/11/06 0:25 #12219 toggle
wachira's picture

นาย วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: immortal
immortal's blog
on 16/11/06 22:12 #12220 toggle
immortal's picture

นายสาธิต อู่พุฒินันท์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MFEC Public Co.,Ltd.

By: kittipat (not verified)
kittipat's blog
on 16/11/06 22:12 #12221 toggle
kittipat's picture

กิตติพัฒน์ วิโรจน์ศิริ, นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: champ
Writer
champ's blog
on 16/11/06 22:13 #12222 toggle
champ's picture

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล exteen.com

ธีรินทร์ รัตนพิเชฏฐชัย's picture

ธีรินทร์ รัตนพิเชฏฐชัย

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อรักษาเงินในกระเป๋าและปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

By: นายกานต์ ยืนยง (not verified)
นายกานต์ ยืนยง's blog
on 16/11/06 22:15 #12224 toggle
นายกานต์ ยืนยง's picture

ผู้ใช้งานและสนับสนุนโอเพ่นซอร์ส

By: นันทชัย สมัญญาภรณ์ (not verified)
นันทชัย สมัญญาภรณ์'s blog
on 16/11/06 22:15 #12225 toggle
นันทชัย สมัญญาภรณ์'s picture

ร่วมสนับสนุนความคิดเห็นของพี่เทพครับ

By:  Somkiat (not verified)
 Somkiat's blog
on 16/11/06 22:17 #12227 toggle
 Somkiat's picture

Somkiat Issariyawanich

By: Kunavut Kitburin (not verified)
Kunavut Kitburin's blog
on 16/11/06 22:17 #12228 toggle
Kunavut Kitburin's picture

ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจแบบพอเพียง open-source น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับ ราคาถูกกว่าโปรแกรมทั่วไป สามารถนำมาพัฒนาต่อได้เอง และยังปรับปรุงให้เข้ากับสภาพองค์กรของตนได้ดีกว่าด้วย

By: jittat
Writer
jittat's blog
on 16/11/06 22:17 #12229 toggle
jittat's picture

นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Arthuran
iPhoneAndroidUbuntuWindows
Arthuran's blog
on 16/11/06 22:20 #12230 toggle
Arthuran's picture

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ณัฐพล นพคุณวิจัย Web Admin, ผู้ใช้งาน OpenSource

By: gag (not verified)
gag's blog
on 16/11/06 22:18 #12231 toggle
gag's picture

นายจิรัชย์ สุธรรมมนัส นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: IamYuu (not verified)
IamYuu's blog
on 16/11/06 22:20 #12232 toggle
IamYuu's picture

นางสาวธารวิมล กันอริ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: POAKPONG
ContributorAndroidWindows
POAKPONG's blog
on 16/11/06 22:21 #12233 toggle
POAKPONG's picture

นายปกป้อง พงศาสนองกุล, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส


ปกป้อง | เฟสบุ๊ก | ทวีตเตอร์

By: peattle (not verified)
peattle's blog
on 16/11/06 22:23 #12235 toggle
peattle's picture

ด.ช.รัชนัน ศรีรัตนเมธ นักเรียน,ผู้เกลียดไมโครซอฟ

By: Narin (not verified)
Narin's blog
on 16/11/06 22:23 #12236 toggle
Narin's picture

นายนรินทร์ ทะดวงสอน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มช.

By: ร่วมด้วยช่วยไป (not verified)
ร่วมด้วยช่วยไป's blog
on 16/11/06 22:23 #12237 toggle
ร่วมด้วยช่วยไป's picture

ร่วมด้วยช่วยส่งครับ

สนับสนุนซอฟท์แวร์ฟรี และ ความปลอดภัยของข้อมูลครับ..

By: HaMoo
HaMoo's blog
on 16/11/06 22:24 #12238 toggle
HaMoo's picture

ประเชิญ เสือใหญ่

Web Application Developer ผู้ใช้งาน และ อยากทำ OpenSource


โปรโมชั่น Sale ลดราคา Discount

By: ิblank (not verified)
ิblank's blog
on 16/11/06 22:26 #12239 toggle
ิblank's picture

นาวสาว ณัฐกาญจน์ เตชะดิษย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: AnalogLism (not verified)
AnalogLism's blog
on 16/11/06 22:29 #12240 toggle
AnalogLism's picture

นาย ยรรยง ชัยเจริญ Freelance Developer ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นหลักในทุกโครงการที่พัฒนา

By: Art4D (not verified)
Art4D's blog
on 16/11/06 22:29 #12241 toggle
Art4D's picture

เกียรติศักดิ์ โพคณารักษ์ ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: .:: m3rLinEz ::. (not verified)
.:: m3rLinEz ::.'s blog
on 16/11/06 22:31 #12243 toggle
.:: m3rLinEz ::.'s picture

นายณัฐวุฒิ กุลนิรันดร ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: preearch (not verified)
preearch's blog
on 16/11/06 22:32 #12245 toggle
preearch's picture

ปรีชาพล พาณิชย์โชติ ผู้ใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Aruj (not verified)
Aruj's blog
on 16/11/06 22:35 #12246 toggle
Aruj's picture

นายอรุช ถิรวัฒน ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: นายพงษ์พันธุ์ พุทธา (not verified)
นายพงษ์พันธุ์ พุทธา's blog
on 16/11/06 22:41 #12247 toggle
นายพงษ์พันธุ์ พุทธา's picture

โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: tanakitt (not verified)
tanakitt's blog
on 16/11/06 22:42 #12248 toggle
tanakitt's picture

นายธนกฤษณ์ ประพฤทธิพงษ์ นศ ที่ กำลังศึกษา OpenSource

By: MrJump (not verified)
MrJump's blog
on 16/11/06 22:43 #12249 toggle
MrJump's picture

นาย ธัชกร โฆษิตบันเทิง ผู้ที่เห็นด้วยทุกประการกับการพัฒนา OpenSource Software

By: densin (not verified)
densin's blog
on 16/11/06 22:44 #12250 toggle
densin's picture

อาจจะถึงเวลาที่วงการนี้ต้องเลิกพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ

นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์

By: toandthen
WriteriPhoneMEconomicsAndroid
toandthen's blog
on 16/11/06 22:50 #12251 toggle
toandthen's picture

นายชานนท์ ไรอัน นักเรียนวิชา Computer Science หลักสูตร IB (www.ibo.org) โรงเรียนนานาชาติเปรม ตินสูลานนท์


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 22:50 #12252 toggle
anonymous's picture

นาย เนติ นามวงศ์ TGGS , KMITNB

By: ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย (not verified)
ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย's blog
on 16/11/06 22:51 #12253 toggle
ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย's picture

ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย

Flash Actionscript Programmer

By: devone (not verified)
devone's blog
on 16/11/06 22:53 #12254 toggle
devone's picture

ร่วมด้วยช่วยส่งครับ

สนับสนุนซอฟท์แวร์ฟรีเช่นกันครับ

จาก: ThaiFreeBSD Public Community thaifreebsd.org

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 22:54 #12255 toggle
anonymous's picture

นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ที่สนับสนุนและนำซอฟแวร์โอเพนซอร์ส มาใช้ในเชิงธุรกิจ ให้แก่บริษัท

By: สมพล บุญจริง (not verified)
สมพล บุญจริง's blog
on 16/11/06 22:54 #12256 toggle
สมพล บุญจริง's picture

ขอสนับสนุนให้ข้อเท็จจริงทุกด้านปรากฏแก่สาธารณะ ความคิด ความเห็น คำพูด ย่อมสะท้อนวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถ. อยากเห็นเวที สาธารณะ ที่ท่านผู้ที่ปรากฏในข่าว มาร่วมอภิปรายให้ได้มีมุมมองที่หลากหลายและโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น (แก่ทุก ๆ ฝ่าย). ถ้าจะให้ดีควรเน้นข้อเท็จจริง (ที่จับต้องได้มากกว่า)มากกว่า "ความเห็น".

ขอบคุณพี่เทพ ที่เขียนจดหมายเปิดผนึก ได้อย่างน่าสนใจ. ผมกำลังรอจดหมายตอบจากท่านอยู่ (ถ้าท่านพอมีเวลาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง).

มาลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกนะครับ.

นายสมพล บุญจริง, IT Specialist ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิสดอมเวิร์ค จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมด้าน Linux, ระบบเครือข่าย, และ IT Security

By: เจษฎา มูลมาวัน (not verified)
เจษฎา มูลมาวัน's blog
on 16/11/06 22:56 #12258 toggle
เจษฎา มูลมาวัน's picture

โปรแกรมเมอร์และเจ้าของกิจการ ผู้รับพัฒนาระบบและโปรแกรม

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 22:56 #12259 toggle
anonymous's picture

นายสัตวแพทย์ โกเมน รวีวงศ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาโอเพนซอร์สคับ ทำไมจะต้องจ้างฝรั่งให้เปลือง

By: Teerayuth yuttagla (not verified)
Teerayuth yuttagla's blog
on 16/11/06 22:57 #12260 toggle
Teerayuth yuttagla's picture

เห็นด้วยครับ

By: phisite
phisite's blog
on 16/11/06 22:58 #12262 toggle
phisite's picture

นายพิสิต ศรีปราสาททอง

ผู้ใช้งานและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, ผู้ร่วมแปลโปรแกรม/เอกสารโอเพนซอร์สเป็นภาษาไทย


phi.site

By: droid
droid's blog
on 16/11/06 23:00 #12263 toggle
droid's picture

วิศิษฎ์ คุณากรพล, พนักงานบริษัทเอกชน, out-source ที่สนใจ open-source

By: TEE (not verified)
TEE's blog
on 16/11/06 23:01 #12264 toggle
TEE's picture

นายเทพ รุ่งผลสถิต giftkae.com

By: nut_kkc (not verified)
nut_kkc's blog
on 16/11/06 23:03 #12266 toggle
nut_kkc's picture

นัฐพล แสงทอง ผู้ใช้งาน OpenSource ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะไม่สนับสนุน , และก็เห็นด้วยที่่จะสนับสนุนต่อ แต่ควรแสดงผลงานให้เห็นมากกว่านี้ เพราะผลงานที่ผ่านมายังไม่มีอันไหนโดนๆ สำหรับไทยครับ ตัวอย่างเช่น firefox เราก็ีมี firefox thai ซึ่งสามารถตัดคำได้ ... เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเขียนเป็น module ให้โหลดไปติดตั้งเพิ่ม เพราะจะได้สะดวกเวลาเปลี่ยน v. ชั่นครับ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 16/11/06 23:06 #12267 toggle
icez's picture

นายคเชนท์ หวังธรรมมั่ง ผู้ใช้งาน opensource

By: apirak
iPhoneUbuntu
apirak's blog
on 16/11/06 23:06 #12268 toggle
apirak's picture

นาย อภิรักษ์ ปนาทกูล

Apirak.com panatkool


Apirak.com panatkool

By: Wasuanan (not verified)
Wasuanan's blog
on 16/11/06 23:06 #12269 toggle
Wasuanan's picture

วสุอนันต์ เมฆวิบูลย์ น.ศ.ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาฯ (EBA) เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ โอเพ่นซอร์สยังช่วยถ่วงดุลกับพวกซอฟแวร์ที่ผูกขาดตลาด ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับสังคมทั้งมวล

By: Tee (not verified)
Tee's blog
on 16/11/06 23:06 #12270 toggle
Tee's picture

ปิติ องค์มงคลกุล Ph.D Student California Institute of Technology (Caltech) Freeware/Opensource Developer

By: AdmOd
iPhoneAndroidWindows
AdmOd's blog
on 16/11/06 23:07 #12271 toggle
AdmOd's picture

นายอภิชัย เลาหวงศ์เพียรพุฒิ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้ใช้งาน software opensource

By: sonteenzz
sonteenzz's blog
on 16/11/06 23:10 #12272 toggle
sonteenzz's picture

นายธีรภาพ ช่างวิชชุการ ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: Daengbo (not verified)
Daengbo's blog
on 16/11/06 23:12 #12273 toggle
Daengbo's picture

I am going to translate your open letter for my journal and the Slashdot story.

By: bow_der_kleine
WriterAndroidUbuntu
bow_der_kleine's blog
on 16/11/06 23:12 #12274 toggle
bow_der_kleine's picture

กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ นักศึกษา ป.โท และใช้ OpenSource ในการทำงานวิทยานิพนธ์

By: หน่อย SNC
Android
หน่อย SNC's blog
on 16/11/06 23:13 #12276 toggle
หน่อย SNC's picture

นายธนศีล นุ่มอาชา ผู้ใช้งาน, ผู้สนับสนุน Free Open Source Software, ที่ปรึกษาพิเศษบริษัท Revenue Management (Thailand), ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท L.U.V.

By: onimaru
SymbianWindows
onimaru's blog
on 16/11/06 23:15 #12279 toggle
onimaru's picture

นาย ศิริพงษ์ พันธังธุ์ ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ เอ่อ พี่ที่บอกว่าโดนลบอ่ะ ผมว่าพี่อ่ะหลงประเด็นแล้วมั้งครับ คือผมว่าที่นี่อ่ะเค้าให้ลงชื่อสำหรับคนที่เห็นด้วยไม่ใช่เหรอครับ ไม่ได้เปิดมาให้แสดงความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์กันนะครับ รึผมเข้าใจผิดหว่า


สิ่งที่เธอชอบมันจึงถูกและใช่ สิ่งที่เธอไม่ชอบมันจึงไม่ใช่และผิด

By: chatsiri (not verified)
chatsiri's blog
on 16/11/06 23:17 #12280 toggle
chatsiri's picture

เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึก ฉบับข้างต้น โดยมิได้ถูกชักจูง ฉัตรศิริ รัตนา นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา ผู้ใช้งาน linux desktop

By: rattapoom (not verified)
rattapoom's blog
on 16/11/06 23:17 #12281 toggle
rattapoom's picture

รัฐภูมิ วรานุสาสน์

Doctoral Student Computer Science and Information Management, School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology

By: S G u i (not verified)
S G u i's blog
on 16/11/06 23:18 #12282 toggle
S G u i's picture

นายกีรพัฒน์ อรุณรังษี (โปรแกรมเมอร์)

By: ธีระ ศุขกสิกร (not verified)
ธีระ ศุขกสิกร's blog
on 16/11/06 23:19 #12284 toggle
ธีระ ศุขกสิกร's picture

ในฐานะผู้ให้บริการ Webhostting ถ้าไม่มี Sofware ในกลุ่ม Open source ผมคิดว่า คนไทยคงต้องใช้บริการ Webhosting ที่มีราคาสูงกว่าในปัจจุบันเป็นแน่ เพราะทุกวันนี้ ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำ ก็เพราะ Software ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิให้ใครอีก อีกมุมมองของคนตัวเล็กๆครับ

By: กษิดิศ ชาญเชี่ยว (not verified)
กษิดิศ ชาญเชี่ยว's blog
on 16/11/06 23:20 #12285 toggle
กษิดิศ ชาญเชี่ยว's picture

กษิดิศ ชาญเชี่ยว อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: นายคมกฤช ตรีสินธุรส (not verified)
นายคมกฤช ตรีสินธุรส's blog
on 16/11/06 23:21 #12287 toggle
นายคมกฤช ตรีสินธุรส's picture

สนับสนุน OpenSource Software เป็นทางเลือกอีกทางครับ ถ้า รมต. ไม่เห็นด้วยก็โปรดอย่าแสดงความเห็นเชิงต่อต้านเลย

By: myrawit (not verified)
myrawit's blog
on 16/11/06 23:21 #12288 toggle
myrawit's picture

นายรวิชญ์ วงษ์ศรี ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Web Programmer

By: xinexo
xinexo's blog
on 16/11/06 23:21 #12289 toggle
xinexo's picture

นายพงศ์รบ สายสุวรรณ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยากให้เมืองไทยหันมาใ้้ช้ open source มากขึ้น -------------------------------------------------------- เวบของเค้า...และเพินที่เค้ารัก www.mooling.com


mooling - developer, marketer, economist and Corruption!

By: efs (not verified)
efs's blog
on 16/11/06 23:23 #12291 toggle
efs's picture

นส. รุจิดา พิทักษ์ศิริพรรณ นักเรียน ใช้ Opensource ทำงานที่บ้าน (Ubuntu,etc.) สนับสนุน Opensource คะ

By: นายพิชัย พืชมงคล (not verified)
นายพิชัย พืชมงคล's blog
on 16/11/06 23:26 #12293 toggle
นายพิชัย พืชมงคล's picture

เห็นด้วยครับ นอกจากจากรัฐไม่ควรขัดขวางแล้ว รัฐยังควรสนับสนุนซอฟแวร์โอเพนซอร์สอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะเป็นการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของไทย โดยเฉพาะ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของราชการแล้ว ยังเป็นการลดการใช้จ่ายด้านซอฟแวร์ของประเทศไทย ทั้งเป็นการส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทยที่เป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ด้วย

By: LiniX (not verified)
LiniX's blog
on 16/11/06 23:27 #12294 toggle
LiniX's picture

นายวัชระ กางกั้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

By: (~ ~) (not verified)
(~ ~)'s blog
on 16/11/06 23:27 #12295 toggle
(~ ~)'s picture

นายอินทร์ ตันละมัย ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: panuta
iPhone
panuta's blog
on 16/11/06 23:29 #12296 toggle
panuta's picture

นายภาณุ ตั้งเฉลิมกุล


http://www.seasandsong.com/

By: jojo
jojo's blog
on 16/11/06 23:31 #12297 toggle
jojo's picture

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ

# อยากรู้เหลือเกินว่าที่พูดอย่างนี้ ท่านรัฐมนตรีมีความเข้าใจวงการซอฟต์แวร์มากแค่ไหน? # เคยใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์สไหม? เคยเขียนโปรแกรมรึเปล่า? เคยซื้อซอฟต์แวร์ใช้เองไหม?

By: petch (not verified)
petch's blog
on 16/11/06 23:37 #12298 toggle
petch's picture

นส.รัชยา คันธิยงค์ โปรแกรมเมอร์

By: kong
WriterAndroidUbuntuWindows
kong's blog
on 16/11/06 23:38 #12299 toggle
kong's picture

นายศึกษิต ศรีพิชญพันธ์

ผู้ใช้งาน open source software


suksit.com

By: พิชิต (not verified)
พิชิต's blog
on 16/11/06 23:38 #12300 toggle
พิชิต's picture

นายพิชิต จิตประไพ ,พนักงานบริษัทเอกชนและผู้ใช้ที่สนับสนุนซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส

By: pakorn (not verified)
pakorn's blog
on 16/11/06 23:38 #12301 toggle
pakorn's picture

นายปกรณ์ ชุตินิมิตกุล

By: tdelphi
tdelphi's blog
on 17/11/06 12:35 #12302 toggle
tdelphi's picture

นายสาธิต ทองจีน อดีต อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เจ้าของกิจการ,ผู้ดูแลระบบ,และนักวิชาการระบบ security ผู้พัฒนาระบบงานด้วย Opensource เป็นหลัก http://www.thaibg.com/

By: Nu`SoY (not verified)
Nu`SoY's blog
on 16/11/06 23:40 #12303 toggle
Nu`SoY's picture

นางสาวสร้อยรวี สร้อยระย้า ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: rooney
rooney's blog
on 16/11/06 23:45 #12304 toggle
rooney's picture

นายเกรียงไกร วรพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบลินุกซ์ software industry promotion agency

By: dome
dome's blog
on 16/11/06 23:48 #12305 toggle
dome's picture

โดม เจริญยศ 101 Global

By: Ying (not verified)
Ying's blog
on 16/11/06 23:50 #12306 toggle
Ying's picture

นายสุพรรณ ฟ้ายง ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: narok119
ContributoriPhone
narok119's blog
on 16/11/06 23:51 #12307 toggle
narok119's picture

มนวัฒน์ สิทธิญาวณิชย์ www.DevClassroom.com

By: นายปิยะนัด อินทร (not verified)
นายปิยะนัด อินทร's blog
on 16/11/06 23:51 #12309 toggle
นายปิยะนัด อินทร's picture

เชื่อว่าเราอยู่อย่างพอเพียงได้ด้วย opensource ปิยะนัด อินทร

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 23:52 #12310 toggle
anonymous's picture

นายธีรภาพ เหล่าเมตตาจิตต์

ผู้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์ส และสนับสนุนให้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์สในองค์กร

By: ทศ (not verified)
ทศ's blog
on 16/11/06 23:53 #12311 toggle
ทศ's picture

ทศพล เกตุแก้ว

โปรแกรมเมอร์

By: boyone
boyone's blog
on 16/11/06 23:53 #12312 toggle
boyone's picture

นายธวัชชัย จงสุวรรณไพศาล

By: anonymous
's blog
on 16/11/06 23:54 #12313 toggle
anonymous's picture

นายพลาดิศัย พรมสมปาน

ร่วมสนับสนุน Open Source เพื่อคนไทย โดยคนไทยและจากทั่วโลก ไม่อยากให้ชาติี่เสียเงินไปเพื่อ Software ที่เกินความจำเป็น

By: dark.angular
dark.angular's blog
on 16/11/06 23:55 #12314 toggle
dark.angular's picture

นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล นักศึกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส


dark.angular

By: elixer
WriteriPhoneAndroidWindows
elixer's blog
on 16/11/06 23:59 #12316 toggle
elixer's picture

นายรชานนท์ หิรัญวงษ์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส


Rachanont blog.

By: dear_pcyp
dear_pcyp's blog
on 16/11/06 23:59 #12317 toggle
dear_pcyp's picture

นายพิชญพงษ์ ตันติกุล

ผู้ใช้งาน software OpenSource

By: ToN (not verified)
ToN's blog
on 17/11/06 0:02 #12318 toggle
ToN's picture

นายปฐมพล แสงอุไรพร, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: xemod (not verified)
xemod's blog
on 17/11/06 0:02 #12320 toggle
xemod's picture

นาย วิชานันท์ อุ่นจิตร ผู้ประยุกต์ใช้งาน Opensource ในระบบห้องสมุดดิจิทัล

By: zyberguy
zyberguy's blog
on 17/11/06 0:04 #12322 toggle
zyberguy's picture

นายแพทย์นนทกานต์ นันทจิต ผู้ใช้ software OpenSource แพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สนับสนุนให้มีการพัฒนา OpenSource ครับ

www.zyberxp.com

By: kipps (not verified)
kipps's blog
on 17/11/06 0:09 #12325 toggle
kipps's picture

นายกิตติศักดิ์ พึ่งถิ่น นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์

By: narudom
narudom's blog
on 17/11/06 0:09 #12327 toggle
narudom's picture

นฤดม รุ่งศิริวงศ์ ที่ปรึกษาอิสระ ในการให้คำแนะนำองค์กรการใช้ซอฟท์แวร์ Open Source (มีบางองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

องค์กรต้องการการบริการนะครับ ไม่ใช่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบไม่สมเหตุผล และ Open Source ตอบความต้องการนี้ได้

เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำจะเป็นประโยชน์

RX78


RX78

By: อารีรัตน์ โก (not verified)
อารีรัตน์ โก's blog
on 17/11/06 0:10 #12328 toggle
อารีรัตน์ โก's picture

น.ส. อารีรัตน์ โก ผู้ใช้งาน OpenSource Software และพัฒนา website ด้วยโปรแกรม OpenSource

By: ธนิศ สงกรานต์ (not verified)
ธนิศ สงกรานต์'s blog
on 17/11/06 0:12 #12330 toggle
ธนิศ สงกรานต์'s picture

นายธนิศ สงกรานต์

By: s23697 (not verified)
s23697's blog
on 17/11/06 0:16 #12333 toggle
s23697's picture

นายศุภฤกษ์ ชัยวัฒนกุล, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Belle_the_ripper (not verified)
Belle_the_ripper's blog
on 17/11/06 0:16 #12334 toggle
Belle_the_ripper's picture

นางสาวศศิณี พฤกษ์ประเสริฐ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: ประจักษ์ ชาญชัยฤกษ์ (not verified)
ประจักษ์ ชาญชัยฤกษ์'s blog
on 17/11/06 0:19 #12336 toggle
ประจักษ์ ชาญชัยฤกษ์'s picture

ผู้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์ส และสนับสนุนให้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์สในองค์กร

By: little-cow
little-cow's blog
on 17/11/06 0:19 #12337 toggle
little-cow's picture

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ นายสมศักดิ์ เกตุแก้ว ผู้ใช้ Software OpenSource ครับ


Little cow waiting the love
โคน้อย คอยรัก...

By: dogdoy2 (not verified)
dogdoy2's blog
on 17/11/06 0:19 #12338 toggle
dogdoy2's picture

นายนพดล สุขประชา

By: apples (not verified)
apples's blog
on 17/11/06 0:19 #12339 toggle
apples's picture

ภาณุพงศ์ ปัญญาดี ผู้พัฒนาโปรแกรม AppServ ในรูปแบบ Open Source สำหรับแจกฟรี มีคนใช้ทั่วโลก แม้แต่คนต่างประเทศเค้ายังสนับสนุนและใช้งานตลอด อีกทั้งยังหลายๆ สามารถเอาไปประกอบการสอน, แจกจ่าย, หรือแม้กระทั่งธุรกิจ

เหนื่อยใจแทน ทีแรกผมก็เชียร์ท่าน รมต. คนนี้ในใจ ที่ไหนได้ก็เป็นแค่มวยล้มต้มคนดู ประเทศไทยจะก้าวไปยังไง ในเมื่อท่านไม่ได้มองเห็นถึง "ความพอเพียง"

"ผมรักการก้าวไปข้างหน้า มากกว่าการสกัดกั้น/หยุดยั้ง/ไม่ส่งเสริมความคิดของผู้อื่น ด้วย ด้วยความคิดใน........ของตัวท่านเอง"

By: อวยไชย อินทรสมบัติ (not verified)
อวยไชย อินทรสมบัติ's blog
on 17/11/06 0:22 #12340 toggle
อวยไชย อินทรสมบัติ's picture

อยากให้สนับสนุนต่อไป อย่างน้อยก็ได้มีทางเลือกสำหรับผู้ใช้

By: อรรณพ ยศโสภณ (not verified)
อรรณพ ยศโสภณ's blog
on 17/11/06 0:25 #12342 toggle
อรรณพ ยศโสภณ's picture

อรรณพ ยศโสภณ

เรื่องปกติสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่กล้าพูดได้เต็มปากแบบนี้แสดงว่ามีความมั่นใจในความฉลาดของตัวเองสูงพอควร เป็นเรื่องปกติ

ศ.ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการ ม. เทคโนโลยีมหานคร เพิ่งจะรู้ว่าไปเป็น รมว ก็วันนี้แหละ

By: pim (not verified)
pim's blog
on 17/11/06 0:25 #12343 toggle
pim's picture

Pimjai Wesnarat Java Developer and Open Source User

By: ToE (not verified)
ToE's blog
on 17/11/06 0:25 #12344 toggle
ToE's picture

นายไพบูลย์ พนัสบดี, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 0:27 #12346 toggle
anonymous's picture

จิตรกร รามัญกุล

By: chris
WriterAndroidUbuntuWindows
chris's blog
on 17/11/06 0:27 #12347 toggle
chris's picture

นายกฤษฎา สุขทิศ

By: นายภัทรินทร์ จิรภัทร์ชาญเดช (not verified)
นายภัทรินทร์ จิรภัทร์ชาญเดช's blog
on 17/11/06 0:29 #12348 toggle
นายภัทรินทร์ จิรภัทร์ชาญเดช's picture

นายภัทรินทร์ จิรภัทร์ชาญเดช นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะซิศวะกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

ฝ่ายออกแบบระบบ,Topic Studio ผู้สนับสนุน open source

By: navin
navin's blog
on 17/11/06 0:35 #12349 toggle
navin's picture

นาย นาวิน คุ้มทรัพย์ นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: นายปุณณะ ยศปัญญา (not verified)
นายปุณณะ ยศปัญญา's blog
on 17/11/06 0:41 #12350 toggle
นายปุณณะ ยศปัญญา's picture

นายปุณณะ ยศปัญญา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Ton-Or
ContributorAndroidCyberbeingRed Hat
Ton-Or's blog
on 17/11/06 0:45 #12351 toggle
Ton-Or's picture

นายชลธิศ วันเพียร เจ้าของกิจการและดูแลHosting


Ton-Or

By: Sathit (not verified)
Sathit's blog
on 17/11/06 0:47 #12352 toggle
Sathit's picture

ขอสนับสนุนการพัฒนา open source ต่อไปครับ

นายสาธิต วณิชชัยกิจ วิศวกรโครงการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: rebotko (not verified)
rebotko's blog
on 17/11/06 0:48 #12354 toggle
rebotko's picture

นายอริยะ ถนัดภาษา

สนับสนุนการพัฒนา software โดยนักพัฒนาไทยครับ

Human knowleage belongs to the world , Antitrust

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 0:51 #12356 toggle
anonymous's picture

นาย เอกศักดิ์ ช่างหลก ผู้ดูแลและบำรุงรักษา ระบบปฏิบัติการ, เครือข่าย, และระบบฐานข้อมูล วิศวกรคอมพิวเตอร์ อาวุโส แผนกค้นคว้าและวิจัย บริษัท โสมาภาอินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด

By: Warot Anusakprasit (not verified)
Warot Anusakprasit's blog
on 17/11/06 0:52 #12357 toggle
Warot Anusakprasit's picture

นายวรท อนุศักดิ์ประสิทธิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Opensource

By: za (not verified)
za's blog
on 17/11/06 0:53 #12358 toggle
za's picture

นาย จักรพรรดิ พูลเผ่าดำรงค์ นิสิต คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Akara (not verified)
Akara's blog
on 17/11/06 0:53 #12359 toggle
Akara's picture

นาย อัคร์วัฒน์ ตรีอนุสรณ์

ประธานชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: ชานิน (not verified)
ชานิน's blog
on 17/11/06 0:56 #12361 toggle
ชานิน's picture

นายชานิน เจริญวงศ์ คนธรรมดาที่ชอบใช้ซอฟต์แวร์ OpenSource

By: นายมนัส เมฆอุดมทรัพย์ (not verified)
นายมนัส เมฆอุดมทรัพย์'s blog
on 17/11/06 1:01 #12364 toggle
นายมนัส เมฆอุดมทรัพย์'s picture

นายมนัส เมฆอุดมทรัพย์ ผู้บริหารเครือข่ายระบบเน็ตเวิรค์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน และผู้ใช้งานกลุ่ม open source " เราสามารถ นำพลังอิสระมาสร้างสรรค์ ในองค์กร ได้อย่างมีคุณภาพ " โปรดอย่าปิดโอกาศ อันอิสระทางด้านซอพแวร์ ของประเทศ

By: @ey (not verified)
@ey's blog
on 17/11/06 1:04 #12365 toggle
@ey's picture

นางสาวเพชรรัตน์ บูรพาธนะ

By: บรรพต เลิศมงคล (not verified)
บรรพต เลิศมงคล's blog
on 17/11/06 1:11 #12366 toggle
บรรพต เลิศมงคล's picture

webmaster ผู้ให้บริการ webhosting ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: สิงหพงษ์ สุคันโธ (not verified)
สิงหพงษ์ สุคันโธ's blog
on 17/11/06 1:13 #12368 toggle
สิงหพงษ์ สุคันโธ's picture

นายสิงหพงษ์ สุคันโธ Business Development Manager บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด

By: Ford AntiTrust
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
Ford AntiTrust's blog
on 17/11/06 4:29 #12369 toggle
Ford AntiTrust's picture

นายอรรณพ สุวัฒนพิเศษ Web Technical Consult @ SiamPod.com & MacEverything.com Chief Director, ThaiCyberPoint.com Network. Computer Science's Student, Naresuan University.

By: KillerAke (not verified)
KillerAke's blog
on 17/11/06 1:22 #12370 toggle
KillerAke's picture

ให้ความเป็นอิสระ เหนือการผูกขาด \(^.^)/ นายกัมปนาจ ชินานุปกรณ์

By: อภิชย์ เหมาคม (not verified)
อภิชย์ เหมาคม's blog
on 17/11/06 1:25 #12372 toggle
อภิชย์ เหมาคม's picture

นิสิตป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: veer
Android
veer's blog
on 17/11/06 1:31 #12375 toggle
veer's picture

นายวีร์ สัตยมาศ

By: สมศักดิ์ ศรีท่าพระ (not verified)
สมศักดิ์ ศรีท่าพระ's blog
on 17/11/06 1:33 #12376 toggle
สมศักดิ์ ศรีท่าพระ's picture

สนับสนุนครับ

จากผู้ใช้ Open source

By: ทิวสน สีอุ่น (not verified)
ทิวสน สีอุ่น's blog
on 17/11/06 1:34 #12378 toggle
ทิวสน สีอุ่น's picture

นายทิวสน สีอุ่น นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: พิชานัน ผาสุข (not verified)
พิชานัน ผาสุข's blog
on 17/11/06 1:35 #12379 toggle
พิชานัน ผาสุข's picture

พิชานัน ผาสุข

นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: ณิชา จุฑาศิริวงศ์ (not verified)
ณิชา จุฑาศิริวงศ์'s blog
on 17/11/06 1:36 #12380 toggle
ณิชา จุฑาศิริวงศ์'s picture

นางสาว ณิชา จุฑาศิริวงศ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: mz (not verified)
mz's blog
on 17/11/06 1:36 #12381 toggle
mz's picture

นายสุรศักดิ์ คูหาวิชานันท์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์ OpenSource

A Step in the Right Direction

By: มธุรส เล็กแจ่ม (not verified)
มธุรส เล็กแจ่ม's blog
on 17/11/06 1:37 #12382 toggle
มธุรส เล็กแจ่ม's picture

มธุรส เล็กแจ่ม

By: นายปณต จุ่นเขียว (not verified)
นายปณต จุ่นเขียว's blog
on 17/11/06 1:39 #12383 toggle
นายปณต จุ่นเขียว's picture

นายปณต จุ่นเขียว ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: สุริยะ เสามั่น (not verified)
สุริยะ เสามั่น's blog
on 17/11/06 1:53 #12385 toggle
สุริยะ เสามั่น's picture

นายสุริยะ เสามั่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By: ศรุต อุดมการ (not verified)
ศรุต อุดมการ's blog
on 17/11/06 1:57 #12387 toggle
ศรุต อุดมการ's picture

นายศรุต อุดมการ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: นายธนาภูมิ แดนมณี (not verified)
นายธนาภูมิ แดนมณี's blog
on 17/11/06 1:58 #12388 toggle
นายธนาภูมิ แดนมณี's picture

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: sikachu (not verified)
sikachu's blog
on 17/11/06 2:04 #12390 toggle
sikachu's picture

เปรม สิชฌนุกฤษฏ์

Student of Computer Science (International Program) King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang Web Programmer/PHP

By: Pariwat Suriyamas (not verified)
Pariwat Suriyamas's blog
on 17/11/06 2:07 #12391 toggle
Pariwat Suriyamas's picture

CEO 101 Global Co.,Ltd. Opensources Base Company "Everything Possible with Opensources"

By: ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ (not verified)
ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์'s blog
on 17/11/06 2:07 #12392 toggle
ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์'s picture

ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์

นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Osaka City ผู้ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย OpenSource

OpenSource is not only Free of charge but it is Freedom.

By: oakyman
ContributorAndroid
oakyman's blog
on 17/11/06 2:17 #12395 toggle
oakyman's picture

นายอิศรา เธียรลิขิต


Oakyman.com

By: kk (not verified)
kk's blog
on 17/11/06 2:45 #12397 toggle
kk's picture

นางสาว ศิริทิพย์ จักรเพชร

นักศึกษาที่ใช้open source ในการทำงานและโปรเจค

By: ลักษณ์ ยิ้มแย้ม (not verified)
ลักษณ์ ยิ้มแย้ม's blog
on 17/11/06 2:45 #12398 toggle
ลักษณ์ ยิ้มแย้ม's picture

ลักษณ์ ยิ้มแย้ม LuckySmilel dot Com Co.,Ltd.

พงษ์ศักดิ์ โฆวัชรกุล's picture

พงษ์ศักดิ์ โฆวัชรกุล

เว็บมาสเตอร์ โอเพ่นซอร์ส บรรณาธิการ ควิกลีนุกซ์แมกกาซีน

By: อภิรมา ศุกลพัฒนะ (not verified)
อภิรมา ศุกลพัฒนะ's blog
on 17/11/06 2:57 #12400 toggle
อภิรมา ศุกลพัฒนะ's picture

นางสาวอภิรมา ศุกลพัฒนะ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผู้ใช้งาน open source

By: anirut
ContributorAndroidSymbianUbuntu
anirut's blog
on 17/11/06 3:01 #12402 toggle
anirut's picture

นายอนิรุทธ์ นิ่มทรงประเสริฐ

Senior Programmer Analyst บริษัทเอกชน ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นการส่วนตัว และผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ผู้ใช้ Firefox, GIMP, VLC, FileZilla, MySQL, PHP, Apache, AppServ, FreeBSD, Linux (KDE), OpenOffice.org, Ethereal, Wikipedia ฯลฯ


I'M... , NOT A CLONE.

By: chet
AndroidUbuntu
chet's blog
on 17/11/06 3:02 #12403 toggle
chet's picture

เชษฐพงษ์ ปรินทอง

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ 101Global

By: Chaow (not verified)
Chaow's blog
on 17/11/06 3:21 #12404 toggle
Chaow's picture

เชาว์เลิศ ไชยศรีเฉลิมพล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล

ปัจจุบันทำงานกับ Software ที่เป็น Proprietary แต่ก็ขอสนับสนุน Opensource เช่นกัน

นักพัฒนา Software ที่เป็น Proprietary ย่อมขาย Software ตัวเอง ไปกับ Software Proprietary ต่างชาติที่มีราคาสูง เป็น Model ที่บริษัทต่างชาติวางไว้อยู่แล้วครับ

และบริษัทต่างชาติที่ว่า ก็สนับสนุนนักพัฒนาไทยที่ พัฒนา Software Proprietary อยู่แล้วครับ

การที่จะไม่พึ่ง Software Proprietary ของต่างชาติ Opensource เป็นคำตอบที่ดีครับ

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 3:52 #12405 toggle
anonymous's picture

นายศิระ สัจจินานนท์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ DiaryIS.com และ หัวหน้ากลุ่ม Desi2n Production นักพัฒนาโปรแกรมทั้งภาคสังคม และภาคธรุกิจด้วย Opensource

" human knowledge belongs to the world "

By: AnnoMundi
AnnoMundi's blog
on 17/11/06 4:03 #12407 toggle
AnnoMundi's picture

ณัฐนภนต์ อิศรางกรู ณ อยุธยา


AnnoMundi's Weblog

By: นัฐพล นิมากุล (not verified)
นัฐพล นิมากุล's blog
on 17/11/06 4:19 #12408 toggle
นัฐพล นิมากุล's picture

นายนัฐพล นิมากุล นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นด้วยคับ ผมคิดว่า Opensource ช้วยในการพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดต้นทุนการใช้ software

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 4:22 #12409 toggle
anonymous's picture

นายทศพร พาโคกทม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

By: วรา สงกรานต์ (not verified)
วรา สงกรานต์'s blog
on 17/11/06 4:30 #12410 toggle
วรา สงกรานต์'s picture

นายวรา สงกรานต์ ผู้พัฒนา(และใช้) OSS

By: boonlert (not verified)
boonlert's blog
on 17/11/06 4:43 #12411 toggle
boonlert's picture

อยากให้รั%มนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปดูการพัฒนาซอฟแวร์ของประเทศจีนด๔บ้าง ว่าเขาไปถึงใหนกันแล้ว และอยากถามว่าท่ารัฐมนตรีเคยใช้ วิกิ บ้างหรือไม่ วิสัยทัศน์ถึงอกมาแบบนี้ อย่างนี้เวียตนามยิ้มครับ

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 4:48 #12412 toggle
anonymous's picture

Akara Yoshi Chandee , IT Consultant

I'm working in the USA as an IT Consultant. An OpenSource Technology is one of the best technology in the market right now. And I'm telling you that they have much better support than many proprietary technologies. For example, Firefox, GIMP, VLC, FileZilla, MySQL, PHP, Apache, AppServ, FreeBSD, Linux (KDE), OpenOffice.org and JAVA(Becoming an OpenSource soon).

By: ImorAZe_K (not verified)
ImorAZe_K's blog
on 17/11/06 5:01 #12413 toggle
ImorAZe_K's picture

วรากร สิทธิฤทธิ์ ผู้ใช้งาน Opensorce

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม's picture

ผู้ใช้ Opensource CMS

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 5:52 #12416 toggle
anonymous's picture

พฤษภ์ บุญมา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By: thedesp
WriterAndroidWindows
thedesp's blog
on 17/11/06 5:59 #12417 toggle
thedesp's picture

พัฒภูมิ เกรียงวัฒนศิริ ผู้ใช้งาน Opensorce

By: ooooo
AndroidWindows
ooooo's blog
on 17/11/06 6:00 #12418 toggle
ooooo's picture

- สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 6:21 #12419 toggle
anonymous's picture

เด็กหญิง วรลักษณ์ เพ็ชรกุล ผู้ใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดัดดรุณี

By: kiterminal
kiterminal's blog
on 17/11/06 6:28 #12420 toggle
kiterminal's picture

นายชัยนรินท์ ธานีไชยวัฒน์ นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 6:37 #12421 toggle
anonymous's picture

พฤษน จารุทัสนางกูร M.Com. Information system and E-commerce, University of Queensland B.Acct. Audit and Accounting Information System, Kasetsart University

By: audy
AndroidUbuntu
audy's blog
on 17/11/06 6:37 #12422 toggle
audy's picture

นาย ติณณ์ วรสิงห์ ผู้ประกอบการอิสระ รับจัดหาระบบไอที ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

By: ญาณั พัฒนกุล (not verified)
ญาณั พัฒนกุล's blog
on 17/11/06 6:57 #12423 toggle
ญาณั พัฒนกุล's picture

นักวิชาการ

By: open s (not verified)
open s's blog
on 17/11/06 6:58 #12424 toggle
open s's picture

นาย ธารา มงคลวรรณเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวฯคอมพิวเตอร์

By: ojarukung (not verified)
ojarukung's blog
on 17/11/06 7:19 #12425 toggle
ojarukung's picture

อดิเรก พิมพ์เรือง นักพัฒนาระบบและประยุกต์ใช้งาน OpenSource Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

By: ธนพล อาษากิจ (not verified)
ธนพล อาษากิจ's blog
on 17/11/06 7:20 #12426 toggle
ธนพล อาษากิจ's picture

Senior Programmer, CitecAsia.com OpenSource คือกระแสหลักของโลกในอนาคตอันไกล้นี้ครับ - FCKEditor - HTMLArea - Joomla - Virtuemart - RichTextEditor by webwizguide.com - SF.net - Oscommerce - Mambo - PhpNuke - Xoops - Suga CRM - Ubuntu ถ้าท่าน รมต. ลากตั้ง รู้จักและได้ศึกษาสักครึ่งนึงของที่ลิสต์มาเนี่ย คงไม่เป็นแบบนี้แน่ๆ ผมว่าทำไม่ได้ กับไม่ได้ทำ สำหรับท่านมันคงไม่ต่างกันใช่ไหมครับ เฮ้อ กรรมของบ้านเมือง

By: ส่งศักดิ์ วีระประจักษ์ (not verified)
ส่งศักดิ์ วีระประจักษ์'s blog
on 17/11/06 7:21 #12427 toggle
ส่งศักดิ์ วีระประจักษ์'s picture

System Engineer, ผู้ใช้งาน Open Source

By: wanrat
wanrat's blog
on 17/11/06 7:32 #12428 toggle
wanrat's picture

นายวันรัฐ ศุภธรรมกุล วิศวกรโครงการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

By: หนึ่ง (not verified)
หนึ่ง's blog
on 17/11/06 7:33 #12429 toggle
หนึ่ง's picture

นายพิสิฏฐ์ ชื่นชุมศรี ภาควิชา IT สาขา BIT ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

By: พีระ ทองเงิน (not verified)
พีระ ทองเงิน's blog
on 17/11/06 7:34 #12430 toggle
พีระ ทองเงิน's picture

นายพีระ ทองเงิน ผู้พัฒนาเว็บไซด์ให้กับบริษัทเอกชนและรัฐบาล

By: worakarn_p
SymbianUbuntu
worakarn_p's blog
on 17/11/06 7:34 #12431 toggle
worakarn_p's picture

นายวรการ ประพัฒน์สิริ อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งาน Opensource

By: นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา (not verified)
นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา's blog
on 17/11/06 7:46 #12432 toggle
นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา's picture

นาย วรกร คุรุวงศ์วัฒนา วิศวกรเครือข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ผู้ใช้งาน Opensource เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่าย

นาย วิทวัส ตุลยายน's picture

นาย วิทวัส ตุลยายน http://www.real-type.com RTkill Programmer, ผมอยากเห็นคนไทยพัฒนามากกว่าในสมัยก่อนๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ต้องคลำหาเอาเองทุกอย่างจนหมดกำลังใจ

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 8:08 #12436 Reply to:12433 toggle
anonymous's picture

ปวีณ อิทธิปาลกุล นักศึกษา Computer Science, University of San Francisco

By: sarinee (not verified)
sarinee's blog
on 17/11/06 7:54 #12434 toggle
sarinee's picture

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และผู้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดคับแคบเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สของรัฐบาลปัจจุบัน

By: nontster
iPhoneAndroidUbuntu
nontster's blog
on 17/11/06 7:59 #12435 toggle
nontster's picture

นายนนท์ บัณฑิตวงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน

By: ภวณัฐ ไชยประยา (not verified)
ภวณัฐ ไชยประยา's blog
on 17/11/06 8:19 #12439 toggle
ภวณัฐ ไชยประยา's picture

ผู้​ใช้​งานซอฟท์​แวร์​โอเพ่นซอร์ส

By: วิทยา การะภักดี (not verified)
วิทยา การะภักดี's blog
on 17/11/06 8:24 #12440 toggle
วิทยา การะภักดี's picture

ผู้ใช้งานและพัฒนาซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: วรวัฒน์ วิจารณ์ (not verified)
วรวัฒน์ วิจารณ์'s blog
on 17/11/06 8:27 #12441 toggle
วรวัฒน์ วิจารณ์'s picture

นายวรวัฒน์ วิจารณ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน Open source

By: นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (not verified)
นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์'s blog
on 17/11/06 8:31 #12442 toggle
นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์'s picture

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท IT

By: manow
manow's blog
on 17/11/06 8:35 #12443 toggle
manow's picture

นายภาคย์ กิตติภัทรกุล นิสิตปริญญาตรี Programmer/Developer

Park : )

By: slashdot (not verified)
slashdot's blog
on 17/11/06 8:42 #12445 toggle
slashdot's picture

นาย พีรณัฐ ทองโยธี IT Consultant ที่ปรึกษาระบบเน็ทเวิร์คและไอที องคกรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 8:44 #12446 toggle
anonymous's picture

ปราโมทย์ สุวรรณเพชร ๋Java Developer

By: Betty (not verified)
Betty's blog
on 17/11/06 8:46 #12447 toggle
Betty's picture

นายสุทิน ลำแก้ว ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: nat3
nat3's blog
on 17/11/06 8:47 #12448 toggle
nat3's picture

นายเมธี อเนกบุญลาภ

By: pm (not verified)
pm's blog
on 17/11/06 8:48 #12449 toggle
pm's picture

ขอไม่ลงชื่อ-สกุลจริงนะครับ ขอระบุแค่ว่าผมทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ข้างๆ nectec นี่เอง ผมเชื่อว่าท่าน รมต. ไม่ได้รู้เองเห็นเองหรอกครับ เรื่องพรรค์นี้ ต้องมีคนให้ข้อมูลท่านแน่นอน ผมอยากให้ใครช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านหน่อยครับ เอาแบบง่ายๆ เท่าที่ผมอ่าน OpenLetter ที่คุณเทพเขียนข้างบนนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีครับ แต่อาจจะเข้าใจยากสำหรับท่าน รมต. สักหน่อย ผมอาจจะประมาทคนระดับ รมต. มากเกินไปหน่อยก็ได้ แต่จริงๆ อยากให้สามารถไปคุยกับท่านได้เป็นคำพูดจะดีมากครับ น่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายกว่า

By: donga
donga's blog
on 17/11/06 8:48 #12450 toggle
donga's picture

นายถนอมทรัพย์ นพบูรณ์ KDE Thai Translator Team, สมาชิก LTN/TLWG

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 8:51 #12451 toggle
anonymous's picture

Decho Surangsrirat Doctoral Student Department of Computer Engineering, University of Miami, Florida

By: dew (not verified)
dew's blog
on 17/11/06 8:54 #12452 toggle
dew's picture

นายชยันต์ นันทวงศ์ ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

By: srk (not verified)
srk's blog
on 17/11/06 8:55 #12453 toggle
srk's picture

นายโสทร รอดคงที่ ทีมงาน Hospital OS โปแกรม Open Source สำหรับ บริหารงานโรงพยาบาลขนาดเล็ก และ Webmaster Linuxsiam.com

By: Wichit N. (not verified)
Wichit N.'s blog
on 17/11/06 9:00 #12455 toggle
Wichit N.'s picture

นาย วิชิต งามสมหาญ หนึ่งในผู้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในแวดวง Open Source

By: Daengbo (not verified)
Daengbo's blog
on 17/11/06 9:02 #12457 toggle
Daengbo's picture

Translation for Slashdot is here: http://slashdot.org/~Daengbo/journal/152236

Daeng

By: พชร รัตนอุทัย (not verified)
พชร รัตนอุทัย's blog
on 17/11/06 9:03 #12458 toggle
พชร รัตนอุทัย's picture

นายพชร รัตนอุทัย

ผู้สนับสนุน และให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม Open Source

By: KenDeb
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
KenDeb's blog
on 17/11/06 9:05 #12460 toggle
KenDeb's picture

นายอุเทน พุฒเนียม ผู้จัดการฝ่ายไอทีบริษัทเอกชน

By: somsak_sr
ContributorAndroidUbuntu
somsak_sr's blog
on 17/11/06 9:08 #12461 toggle
somsak_sr's picture

สมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล นักวิจัย

By: อัฏฐวุฒิ คิญชกวัฒน์ (not verified)
อัฏฐวุฒิ คิญชกวัฒน์'s blog
on 17/11/06 9:10 #12462 toggle
อัฏฐวุฒิ คิญชกวัฒน์'s picture

เมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบ Open source เท่าไรเพราะมีปัญหาเยอะมากแต่ไม่นานมานี้การพัฒนา Open source เข้ามามีบทบาทมากและมีการแก้ไข Update มากกว่าสมัยก่อนและที่สำคัญหาแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายดี ดีไม่ดีหาง่ายกว่า proprietary บางตัวเสียอีกครับและใจก็เริ่มชอบ Open source มากขึ้นผมขอสนับสนุน Open source ครับ

By: อวยชัย (not verified)
อวยชัย's blog
on 17/11/06 9:13 #12465 toggle
อวยชัย's picture

นายอวยชัย ไชยถา ประธานกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผู้ก่อตั้งท้อ้งถิ่นโอเพ่นซอร์สในชุมชนตำบลสง่าบ้าน และตำบลป่าลานในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ http://oss.nn.nstda.or.th

By: gumara
gumara's blog
on 17/11/06 9:16 #12466 toggle
gumara's picture

นาย ศิระ นกยูงทอง พนักงานฝ่ายโอเพนซอร์ส SIPA

By: ทวีชัย เสลไสย (not verified)
ทวีชัย เสลไสย's blog
on 17/11/06 9:16 #12467 toggle
ทวีชัย เสลไสย's picture

ทวีชัย เสลไสย Programmer/Developer

By: prakit (not verified)
prakit's blog
on 17/11/06 9:16 #12468 toggle
prakit's picture

นายประกิต พันธ์สุนันนนท์ ข้าราชการ ผู้สนับสนุนการใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย"เศรษฐกิจพอเพียง"

By: iWat (not verified)
iWat's blog
on 17/11/06 9:17 #12469 toggle
iWat's picture

ชัยวัฒน์ ชื้อตระกูลไพบูลย์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน

By: อุทัย (not verified)
อุทัย's blog
on 17/11/06 9:19 #12471 toggle
อุทัย's picture

นายอุทัย เลือดนักรบ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

By: trsew (not verified)
trsew's blog
on 17/11/06 9:22 #12474 toggle
trsew's picture

สายัณห์ ทับทิมใหญ่ Java Developer

By: rerngrit
AndroidIn Love
rerngrit's blog
on 17/11/06 9:22 #12475 toggle
rerngrit's picture

นายเริงฤทธิ์ รักคณิตกร ผู้จัดการฝ่ายไอทีบริษัทเอกชน ผู้สนับสนุน, พัฒนาและใช้งาน Software Opensource

By: จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ (not verified)
จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ's blog
on 17/11/06 9:23 #12476 toggle
จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ's picture

จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ นักพัฒนา software ทั้งบน Opensource และ proprietary

ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการสนับสนุนครับ แต่เชื่อว่าวิสัยทัศน์อย่างท่านคงมีเหตุผลที่ดีรองรับแน่นอน ยังไงเชื่อว่า Openosource มีวิถีทางไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือไม่ ยังไงก็ตามก้อขอเป็นหนึ่งเสียงเรียกร้องให้ท่านทบทวนการพิจารณาครับ

By: Bugfly
Bugfly's blog
on 17/11/06 9:23 #12477 toggle
Bugfly's picture

นายกฤษฎา ปินะโต Network Administrator พนักงานบริษัทเอกชน สมาชิก www.thaiadmin.org

By: jawntarn (not verified)
jawntarn's blog
on 17/11/06 9:23 #12478 toggle
jawntarn's picture

วีรศักดิ์ พันสิทธิ์ ผู้ใช้งาน Open Source

เปิดทางให้ Open Source เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสังคม

By: นวพล นวฤทธฺ์สกุล (not verified)
นวพล นวฤทธฺ์สกุล's blog
on 17/11/06 9:24 #12480 toggle
นวพล นวฤทธฺ์สกุล's picture

การปกครองถอยหลังไม่พอ วิสัยทัศน์ยังตกเหว...

By: นายชาญวิทย์ สุภาพพันธ์ (not verified)
นายชาญวิทย์ สุภาพพันธ์'s blog
on 17/11/06 9:25 #12481 toggle
นายชาญวิทย์ สุภาพพันธ์'s picture

ผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 9:25 #12482 toggle
anonymous's picture

นายโสพล ทองเพชร โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง

By: iNfected
iNfected's blog
on 17/11/06 9:31 #12484 toggle
iNfected's picture

นายเชาวพัฒน์ อินทองแ้ก้ว

โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: oleang
oleang's blog
on 17/11/06 9:35 #12486 toggle
oleang's picture

เสกสรร ดวงสงค์ ผู้ใช้งาน Open Source

สนับสนุนการพึ่งตนเองโดยใช้ Open Source

[hope] ---- No War ---- [/hope]


[hope]
---- No War ----
[/hope]

By: Phaisarn Sutheebanjard (not verified)
Phaisarn Sutheebanjard's blog
on 17/11/06 9:36 #12488 toggle
Phaisarn Sutheebanjard's picture

Phaisarn Sutheebanjard

By: นรุตม์ สูทกวาทิน (not verified)
นรุตม์ สูทกวาทิน's blog
on 17/11/06 9:37 #12489 toggle
นรุตม์ สูทกวาทิน's picture

นรุตม์ สูทกวาทิน

By: King (not verified)
King's blog
on 17/11/06 9:39 #12490 toggle
King's picture

สราวุฒิ ปราบวิชิต วิศวกร บ.ล็อกซเล่ย์ นศ.ป.โท บริหารเทคโนโลยี มธ.

By: Isara (not verified)
Isara's blog
on 17/11/06 9:39 #12491 toggle
Isara's picture

Isara Angkawanit, student

By: yannarak (not verified)
yannarak's blog
on 17/11/06 9:41 #12494 toggle
yannarak's picture

นาย ญาณรักข์ วรรณสาย โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน Open Source Software.

By: rerng007
rerng007's blog
on 17/11/06 9:43 #12495 toggle
rerng007's picture

นาย เริงวิทย์ แหยงกระโทก ผู้ทำมาหากินด้วย OpenSource

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 9:47 #12498 toggle
anonymous's picture

นาย ชวพล วรินทรเวช นักศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาOpen Source

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 9:49 #12500 toggle
anonymous's picture

รติ พรสินศิริริรักษ์ นักศึกษา computer science

By: ชัชวาล ธยามานนท์ (not verified)
ชัชวาล ธยามานนท์'s blog
on 17/11/06 9:49 #12501 toggle
ชัชวาล ธยามานนท์'s picture

สนับสนุนการพึ่งตนเองโดยใช้ Open Source

By: วศิน สินธุภิญโญ (not verified)
วศิน สินธุภิญโญ's blog
on 17/11/06 9:49 #12502 toggle
วศิน สินธุภิญโญ's picture

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอเพนซอร์สครับท่าน

By: chaiwarat (not verified)
chaiwarat's blog
on 17/11/06 9:50 #12503 toggle
chaiwarat's picture

chaiwarat chaiyapotpanit

By: anonymous
's blog
on 17/11/06 9:51 #12504 toggle
anonymous's picture

นางสาวพนิดา สายประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

By: IPorsut (not verified)
IPorsut's blog
on 17/11/06 9:51 #12506 toggle
IPorsut's picture

นาย วีรศักดิ์ ช่องงูเหลือม ประธานชมรม linux sut นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี