Tags:
Node Thumbnail

เนื่องจากทางตัวแทนได้เข้าพบและยื่นจดหมายรวมถึงรายชื่อให้กับรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอปิดการลงชื่อนะครับ

คุณเทพได้ร่างจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งกดเข้าไปดูได้ข้างใน การเข้าชื่อในจดหมายฉบับนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านไม่มีบังคับนะครับ ช่วงนี้ผมจะเปิดให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Blognone สามารถคอมเมนต์ได้ด้วย ดังนั้นถ้าอ่านมาถึงตรงนี้และอยากลงชื่อก็ไม่ต้องสมัครสมาชิก เขียนในคอมเมนต์ได้ทันที

วันที่ปิดรับการลงชื่อจะประกาศอีกที หลังจากนั้นตัวแทนจะรวบรวมแล้วทำการยื่นจดหมายไปยังรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ - mk

ปรกติบทความใน Blognone สามารถนำไปโพสที่อื่นได้อยู่แล้ว แต่จดหมายฉบับนี้ขอเป็นกรณีพิเศษ ถ้าท่านเล่นเว็บบอร์ดใดที่เกี่ยวกับไอที และคิดว่าจดหมายฉบับนี้มีประโยชน์ให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยการนำไปโพสและลิงก์กลับมาเพื่อให้คนมาลงชื่อกันได้ที่นี่ด้วยครับ - LewCPE

เพื่อความสะดวกในการคัดแยกชื่อ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการลงชื่อ ในฟอรั่มครับ

English translation for this open letter by Daengbo

คนสนใจเยอะมาก เชิญชวนมาเจอหน้ากัน แลกเปลี่ยความเห็นในงาน TLUG

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน และหนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการให้เหตุผลของท่าน ที่จะไม่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้น พวกเรา ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย แม้จะไม่ขัดข้องหากท่านเห็นว่าควรใช้งบประมาณของประเทศไปสนับสนุนสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญกว่า แต่ก็เห็นว่า เหตุผลที่ท่านให้นั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประสบการณ์ของเรา และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรา ที่ยังพยายามเตรียมการสำหรับสิ่งดีๆ สำหรับประเทศด้วยการพึ่งตนเอง แทนการรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอ้างถึงรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีข้อความบางส่วนดังนี้:

On the subject of open source software, he said the current government plan was a case of the blind leading the blind, as neither the people who are in charge nor the people in industry seem to know the dangers of open source software.

"With open source, there is no intellectual property. Anyone can use it and all your ideas become public domain. If nobody can make money from it, there will be no development and open source software quickly becomes outdated," he said.

Apart from Linux, he claimed that most open source software is often abandoned and not developed, and leads to a lot of low-quality software with lots of bugs.

"As a programmer, if I can write good code, why should I give it away? Thailand can do good source code without open source," he said.

ขอแยกประเด็นชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้:

 1. การทำงานที่ผ่านมา ไม่ใช่การทำงานโดยไม่รู้ทิศทาง เราได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งในข้อกฎหมาย วิธีการในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ในแง่ผลงาน และผลทางเศรษฐกิจ เราได้เล็งเห็นผลดีต่อประเทศ ดังจะชี้แจงต่อไป จึงได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องในภาคประชาชน เพื่อเสริมแรงกับโครงการของภาครัฐ
 2. เป็นความเข้าใจผิด ที่ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สปราศจากทรัพย์สินทางปัญญา และกลายเป็น public domain เพราะโดยข้อกฎหมายแล้ว ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทุกชิ้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการ แต่เป็นความสมัครใจของเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการพิเศษเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต (license) ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของและผู้ใช้ ที่จะสามารถแก้ไขแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หากผู้ใดละเมิดเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โครงการโอเพนซอร์สต่างๆ ให้ความสำคัญมาก และพยายามตรวจตราไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 3. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสามารถทำเงินได้ เพราะสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุ้มครองสิทธิ์นั้น ตราบใดที่การขายนั้น ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไข ดังจะเห็นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น router, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย, โทรศัพท์มือถือ, PDA เนื่องจากการมีซอร์สโค้ดทำให้สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้เข้ากับฮาร์ดแวร์โดยอิสระ หรือจะเป็นการขาย service เช่น การวางระบบ หรือ integrate เป็น solution ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยประหยัดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง เป็นต้น ซึ่งการขายดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ขายยังรักษาสิทธิ์ผู้ใช้ครบเต็มตามที่ตนได้มากับตัวซอฟต์แวร์ ก็ไม่ผิดแต่ประการใด และในต่างประเทศ ผู้ขายเหล่านี้ได้แบ่งส่วนกำไรจากการขาย เพื่อส่งคืนให้กับนักพัฒนาในรูปการ sponsor หรือการบริจาค หรือแม้กระทั่งจ้างนักพัฒนาให้ทำ feature พิเศษเพิ่มเติมให้ หรือจ้างเป็นพนักงานเสียเลย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมากยังไม่หยุดการพัฒนาจนทุกวันนี้ และในประเทศไทย ก็มีการทำเช่นนั้นบ้างเป็นบางโอกาส แต่ยังไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากแนวคิดโอเพนซอร์สยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดในประเทศไทยมากขึ้นได้เช่นกัน
 4. เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทั้งหลายทั่วไป ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็ต้องผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติที่จะอยู่รอด ดังนั้น หากมีผู้ใช้เพียงพอ ซอฟต์แวร์ย่อมมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ถูกทิ้งให้ล้าสมัย เพราะกระบวนการโอเพนซอร์ส เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา โดยอยู่ในระดับที่ลึกกว่าซอฟต์แวร์ proprietary ทั่วไป เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้ ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีบางส่วนที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม และส่งการปรับปรุงกลับมาที่แหล่งต้นฉบับได้ เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผู้ร่วมพัฒนามากกว่าซอฟต์แวร์ proprietary เสียอีก ซึ่งนอกเหนือจากลินุกซ์เคอร์เนลที่ได้ผ่านประสบการณ์นี้ จนมีอัตราการพัฒนาที่สูงแล้ว ก็ยังมีโครงการอื่นๆ อีก เช่น Firefox (WWW browser), Apache (WWW server), Squid (HTTP proxy), MySQL (Database), PostgreSQL (Database), PHP (WWW programming), Mambo (CMS), Drupal (CMS), GNOME (desktop environment), KDE (desktop environment), X.org (GUI window system) ฯลฯ ซึ่งจากการติดตามความเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต่างมีการปรับรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ออกจะถี่กว่าระบบ proprietary ชั้นนำเสียด้วยซ้ำไป
 5. มีเหตุผลมากมาย ที่ทำไมผู้ที่เขียนโค้ดที่ดีจึงอยากให้โค้ดแก่ผู้อื่นเปล่าๆ (ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต) หากไม่นับเหตุผลของความรักสังคมมนุษย์ที่ต้องการเผื่อแผ่ หรือเพื่อความพอใจส่วนตัวแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของภาคธุรกิจ เช่น
  • กรณี Netscape ที่เคยเสียส่วนแบ่งตลาด WWW browser ให้แก่ Internet Explorer ของ Microsoft ก็ตัดสินใจสู้ด้วยการเปิดซอร์ส WWW browser สู่สาธารณะ โดยตั้งเป็นโครงการ Mozilla และได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในอินเทอร์เน็ตในการปรับปรุงความสามารถมากมาย จนได้เป็น Firefox ซึ่งเป็น WWW browser ที่เริ่มชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาจาก Internet Explorer มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในการร่วมมือระหว่าง Mozilla กับนักพัฒนาภายนอก ต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
  • ภาคธุรกิจที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกมา โดยต้อง patch ซอร์สโค้ดใหม่ทุกครั้งไป ย่อมคิดถึงวิธีที่สะดวก ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว ด้วยการพยายามส่ง patch เข้าที่แหล่งต้นน้ำ และบอกแก่ลูกค้า ว่าทางบริษัทได้ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นน้ำอย่างไรบ้าง และถือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการปรับรุ่นไปในตัว เพราะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอปรับรุ่นจากหลายแหล่ง
  • แม้ในภาคการศึกษาและวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปซอร์สโค้ด ก็ย่อมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกัน แทนที่จะทำได้เพียงอ่านบทความ แล้วเขียนโค้ดตามก่อนจะพัฒนาเพิ่ม ก็สามารถนำซอร์สโค้ดมาพัฒนาต่อยอดได้ทันที ทำให้อัตราการพัฒนาของงานวิจัยแบบร่วมมือกันสูงขึ้น

  ทั้งหมดนี้ สาเหตุก็คือ กำแพงทางกฎหมายที่เคยขัดขวางการทำงานต่อยอดกันของมนุษยชาติ ได้ถูกจัดแจงเสียใหม่ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และด้วยความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ วงการโอเพนซอร์สยังคงมีธรรมเนียมการให้เครดิตเจ้าของผลงานตามสมควรในรูปแบบต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ หากคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดกับประเทศ สิ่งที่พวกเราเล็งเห็นว่าจะได้จากโอเพนซอร์สคือ:

 1. การลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากซอฟต์แวร์ต่างประเทศมีราคาแพง การจะลดอัตราการละเมิดโดยจ่ายเงินซื้อทั้งหมด แม้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่จำเป็น จะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศเป็นจำนวนมหาศาล การเตรียมทางเลือกใหม่เพื่อลดปัญหานี้ เช่นการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งนี้ คุณภาพของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็ไม่ได้ด้อย ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไปแล้ว
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในประเทศ กลไกโอเพนซอร์ส เอื้อต่อการทำงานร่วมกันดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไทยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่การแก้ปัญหาแต่ละครั้งมักมีค่าใช้จ่ายสูงในหลายกรณี
 3. พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทย ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ที่เป็นโอเพนซอร์ส จะเป็นซอร์สโค้ดที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุเรื่องชื่อเสียงของผู้สร้างที่ต้องระวังก่อนปล่อยสู่สาธารณะ หรือด้วยความจำเป็นที่ต้องออกแบบโครงสร้างอย่างดีไว้เผื่อการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก รวมไปถึงการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การเข้ามีส่วนร่วมของนักพัฒนาไทย (ซึ่งขณะนี้มีบ้างพอสมควรแล้ว) นอกจากจะทำให้ต่างชาติรู้จักนักพัฒนาไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่นักพัฒนาเองจะได้เรียนรู้เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นกว่าที่ใช้กันในองค์กรเสียอีก

เรื่องรายได้ของนักพัฒนาที่ท่านเป็นห่วงนั้น เราซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ย่อมเป็นห่วงไม่น้อยกว่าท่าน แต่เราเชื่อว่าเมื่อโอเพนซอร์สมีการเติบโต ย่อมเกิดช่องทางของความอยู่รอดอย่างที่เกิดในต่างประเทศเองเป็นธรรมชาติ ปัญหาจึงคล้ายไก่กับไข่เสียมาก คือเราจะรอดูผลที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงส่งเสริม หรือเราจะส่งเสริมก่อน แล้วรอดูผล

พวกเราเลือกอย่างหลัง เพราะได้เล็งถึงผลในเบื้องปลายไว้แล้ว จึงยังไม่หยุดทำงาน ไม่ว่าท่าทีของภาครัฐจะเป็นเช่นไร เพียงแต่หวังว่า แม้จะไม่สนับสนุน ก็ไม่ควรเกิดการรบกวนการทำงาน อย่างที่ได้เกิดขึ้นในข่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ,

Get latest news from Blognone

Comments

By: thep
Writer
on 16 November 2006 - 17:27 #12128

นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี, สมาชิก LTN/TLWG, ผู้ดูแลเว็บ Debian Club

By: ott
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 19:57 #12132
ott's picture

นายภัทระ เกียรติเสวี, กรุงเทพมหานคร. สมาชิก LTN/TLWG และ MM/Longdo ซึ่งเครื่องให้บริการใช้้ซอฟต์แวร์ Open Source เกือบทั้งหมด (Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl, Drupal, cvs และอื่นๆ)

By: kitt
iPhoneAndroidUbuntu
on 20 November 2006 - 17:46 #12135

นาย กิตติ์ เธียรธโนปจัย, อาจารย์ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี, สมาชิก LTN/TLWG

By: MrChoke
iPhoneUbuntu
on 16 November 2006 - 19:28 #12139

นายศุภโชค ศันติวิชยะ, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาชิก LTN/TLWG

By: wd on 16 November 2006 - 19:30 #12141

นายวิทยา ไตรสารวัฒนะ

By: neverlock on 16 November 2006 - 20:07 #12142
By: prach on 16 November 2006 - 19:39 #12143

นายปรัชญ์ พงษ์พานิช สมาชิก LTN/TLWG

By: เอกรัตน์ on 16 November 2006 - 19:42 #12144

นายเอกรัตน์ ภาสุระ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

By: blaa on 16 November 2006 - 19:43 #12145

นาวสาวอันธิฌา เปรมเกิด

By: bact' on 16 November 2006 - 19:47 #12146

นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, อดีตพนักงานบริษัทเอกชน(แสวงหากำไร) ที่มีหน้าที่ในมอบหมายคือการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตามนโยบายบริษัท (เช่น OpenOffice.org)

By: anonymous on 16 November 2006 - 19:58 #12148

Peerasan Buranasanti, Research & Development

By: Mr.JoH
Writer
on 16 November 2006 - 21:07 #12149

นายศุภพสุ ภัทรปกรณ์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สมาชิก PSU LUG


Lastest Science News @Jusci.net

By: DrRider
WriterAndroid
on 16 November 2006 - 20:42 #12150
DrRider's picture

นายแพทย์สหชาติ อนุกูลกิจ, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, ผู้ประสานงานการแปลโครงการ K Desktop Environment (KDE) เป็นภาษาไทย


We need to learn to forgive but not forget...

By: เกียรติกุล วิชช... on 16 November 2006 - 20:01 #12151

ลงนามด้วยคนครับ สมัครใจลงและอยากลงอย่างมากไม่มีใครชักจูง

By: oam
In Love
on 16 November 2006 - 20:12 #12152

นายเดชชนะ สุขรินทร์ นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: สมเจตน์ on 16 November 2006 - 20:12 #12153

นายสมเจตน์ นิมิตรพันธ์

มอบชื่อเพื่อร่วมสนับสนุน และเห็นชอบในข้อความตามจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ทุกประการ ...

By: darksunji on 16 November 2006 - 20:19 #12154

นายณัฐพล แสงสุริยาโชติ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: anonymous on 16 November 2006 - 20:19 #12155

นายนคร อรรถสารโสภณ นักศีกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 16 November 2006 - 20:23 #12156

ธีรศักดิ์ มณีเนียม ผู้ดูแลระบบบริษัทเอกชน เห็นชอบในข้อความตามจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ทุกประการ

By: nitipong on 16 November 2006 - 20:23 #12157

นายนิติพงศ์ ปานกลาง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและจะยังใช้ต่อไปแม้รัฐฯ จะไม่สนับสนุน

By: house
WriterWindows PhoneWindows
on 16 November 2006 - 20:28 #12158

นายภาโณตม์ แซ่จิว โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานซอฟแวร์โอ่เพ่นซอร์ส

By: keng
WriteriPhoneAndroidIn Love
on 16 November 2006 - 20:33 #12159
keng's picture

นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส, ผู้ร่วมพัฒนาและแปลโครงานโอเพ่นซอร์สต่างๆ

By: atip on 16 November 2006 - 20:33 #12160

นายอธิป วิศิษฎ์ศิลป์, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: นายเรืองฤทธิ์ ... on 16 November 2006 - 20:34 #12161

โพสต์จาก อูบูนตู 6.10 (ที่บ้าน) ส่วนที่ทำงานกะว่าจะหนุนให้ใช้งาน เร็ว ๆ นี้

By: revolution
AndroidUbuntu
on 16 November 2006 - 20:34 #12162

นายอาทิตย์ สธนกุลพานิช โปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งาน opensource เห็นชอบถามจดหมายฉบับนี้ทุกประการ

By: anonymous on 16 November 2006 - 20:35 #12163

นายภัคพล แซ่จิว นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: TiD
AndroidWindows
on 16 November 2006 - 20:37 #12164

นายวิชิต ศิริชนะทรัพย์

By: นางสาวพรรณภรณ์ ... on 16 November 2006 - 20:37 #12165

นางสาวพรรณภรณ์ พันธ์นรา System Analyst และ Programmer เห็นชอบข้อความในจดหมายค่ะ

By: ... on 16 November 2006 - 20:42 #12166

นายเรืองยศ ฐานมงคล

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 16 November 2006 - 20:45 #12167

นายปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์ ผู้ดูแลระบบ exteen.com ซึ่งใช้ opensource software ในการพัฒนา

- human knowledge belongs to the world


iPAtS

By: PaePae
WriteriPhoneAndroidWindows
on 16 November 2006 - 20:45 #12168
PaePae's picture

นายจักรกฤช วงศ์สระหลวง โปรแกรมเมอร์, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, และผู้ร่วมแปลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส


LinkedIn

By: แสนศักดิ์ on 16 November 2006 - 20:47 #12169

นายแสนศักดิ์ ไชยรัตนตรัย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ http://php.deeserver.net/ ขอสนับสนุนการศึกษาและการใช้งาน Open Source

By: nantharat on 16 November 2006 - 20:49 #12170

นาย นันทรัตน์ ภูวราง System Developer, ผู้ใช้ และพัฒนา OpenSource สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

By: sirn
WriteriPhone
on 16 November 2006 - 20:49 #12171

นายกฤษฎา กระกรกุล ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 18 November 2006 - 19:28 #12988 Reply to:12171

นายวุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: noyzilla
Android
on 16 November 2006 - 20:49 #12172

นายจตุรวิทย์ ดวงมณี นักศึกษาและผู้นำโอเพ่นซอฟต์มาใช้งานด้านการศึกษาและงานวิจัย

By: cwt
AndroidRed Hat
on 16 November 2006 - 20:54 #12173

นายชัยวัฒน์ สุทธิพงศ์สกุล Senior Software Engineer/Python Group Leader บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และ ArchLinux Thai Packages Maintainer

By: anonymous on 16 November 2006 - 20:57 #12174

นาย เอกชัย เจริญวิชชุภัณฑ์ ผุ้ใช้งานopensource

By: นายธีรวีร์ ศิริ... on 16 November 2006 - 20:59 #12175

นายธีรวีร์ ศิรินภสวัสดิ์ ผู้เชียวชาญอิสระด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์และ ที่ปรึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุนและเห็นชอบกับข้อความในจดหมายเปิดผนึกข้างต้นฉบับนี้ทุกประการ

By: nattanicha on 16 November 2006 - 20:59 #12176

นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์ธรรมนาถ Master Student, Asian Institute of Technology School of Engineering and Technology

By: juacompe on 16 November 2006 - 21:01 #12177

นาย โชคชัย ภัทรมาลัย

By: siripong on 16 November 2006 - 21:01 #12178

นายศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

By: anonymous on 16 November 2006 - 21:01 #12179

ธัชรินทร์ ธรรมรัตน์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Sarawoot on 16 November 2006 - 21:02 #12180

นาย ศราวุธ คงยัง ผู้ใช้งาน ผู้ร่วมพัฒนา ผู้ร่วมแปล ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: tonkla
Ubuntu
on 16 November 2006 - 21:03 #12181

นายสุรกานต์ สามแก้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส open source .. open your mind .. open your eyes .. open your vision

By: udomsak_chundang on 16 November 2006 - 21:04 #12182

นายอุดมศักดิ์ จันทร์แดง IT Staff ผู้สนใจและชื่นชอบโอเพ่นซอร์ส , เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 16 November 2006 - 21:09 #12183
pittaya's picture

นายพิทยา สร้อยหลง ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส


pittaya.com

By: Kerberos
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 16 November 2006 - 21:11 #12184
Kerberos's picture

นายอรรถวิท รัชตภูมิ พนักงานบริษัทผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สและนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: anonymous on 16 November 2006 - 21:11 #12185

นายวิเชียร วงค์คำลือ ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานชีวิตประจำวัน และเห็น/ได้รับ ผลประโยชน์จากการใช้งานโอเพ่นซอร์ส

By: anonymous on 16 November 2006 - 21:13 #12186

นาย พีรยสถ์ ศุภจรูญวงศ์

By: anonymous on 16 November 2006 - 21:13 #12187

สวัสดี ภัทรพนาวัน ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: นายสวัสดี ภัทรพนาวัน on 16 November 2006 - 21:20 #12189

ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: airra on 16 November 2006 - 21:22 #12190

ศิริรัตน์ คุปตวุฒินันท์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: น้องสุดหล่อ on 16 November 2006 - 21:24 #12191

นายชิราวุธ สุขสวัสดิ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

By: anonymous on 16 November 2006 - 21:27 #12193

สุทัศนา วราสิทธิ์

By: iannnnn
WriterAndroid
on 16 November 2006 - 21:29 #12194
iannnnn's picture

นายปรัชญา สิงห์โต


@iannnnn

By: อุ on 16 November 2006 - 21:29 #12195

นายยุทธ ขวัญเมืองแก้ว ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สด้วยสำนึกรักชาติ

By: นายขโมย on 16 November 2006 - 21:33 #12196

นายณัฐ อินทรกำแหง

ผู้พัฒนา software โดยใช้ software open source และ commercial software ร่วมกัน

By: ชูชาติ on 16 November 2006 - 21:35 #12197

ชูชาติ บรรลือ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

By: softganz
AndroidUbuntu
on 16 November 2006 - 21:38 #12198
softganz's picture

นายภาณุมาศ นนทพันธ์

วิศวกรและโปรแกรมเมอร์อิสระ ผู้กำลังพัฒนาโอเพนซอร์สโดยไม่ขอรับทุนสนับสนุนจากผู้ใด

เห็นด้วยกับ พี่เทพครับ :)

By: นายเกริกฤทธิ์ ภ... on 16 November 2006 - 21:41 #12200

นายเกริกฤทธิ์ ภู่สกุล โปรแกรมเมอร์

By: beoy
iPhone
on 16 November 2006 - 21:42 #12201

นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้​ใช้​งานซอฟท์​แวร์​โอเพ่นซอร์ส

By: นายพินิต วงษ์ยี่กุล on 16 November 2006 - 21:42 #12202

ผู้ใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์ส

By: นายอภิรักษ์ จัน... on 16 November 2006 - 21:43 #12203

เห็นด้วยกับพี่เทพ เช่นกันครับ

By: narapat on 16 November 2006 - 21:46 #12205

นายนรภัทร พัชรพรพรรณ, ผู้ใช้งานโพเพนซอร์ส

By: นายสุทธิพงศ์ ทาณะระ on 16 November 2006 - 21:47 #12206

อยากเห็นการใช้ software แบบเสรี ไม่ขอบขีดจำกัดและทั้งการพัฒนาต่อยอด ขั้นแรกอยากเห็นห้องสมุดประชาชนและ อบต. ทั่วประเทศ หันมาใช้ opensource เพราะจะได้ลดงบประมาณได้มาก และเป็นส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนและเป็นการพัฒนาแบบพอเพียงและยั่งยืนจริงๆ

By: cc on 16 November 2006 - 21:47 #12207

นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ อาจารย์, มทร.ศรีวิชัย

By: ็HyBRiD on 16 November 2006 - 21:50 #12208

นักเรียน , ผู้พัฒนา และใช้งาน Opensource

นายนิวตรอน เสามั่น - ขอนแก่น

สมาชิก DebianClub.com และผู้ใช้งานโปรแกรม OpenSource

By: godzilla
Android
on 16 November 2006 - 21:50 #12210
godzilla's picture

นายประภากร แซ่ตั้ง พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ใช้ software open source

By: allizom on 16 November 2006 - 21:55 #12211

โกวิท ด้วงแพง OpenSource Consultant

By: อานนท์ on 16 November 2006 - 21:57 #12212

นายอานนท์ ศรีเจริญชัย. เห็นด้วยประมาณ 80-90% ของเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก.

By: maxdezign on 16 November 2006 - 21:59 #12213

Zhakkapong Pon-ngam , Thaiflashdev Mod & OpenSource User

By: jane
AndroidUbuntu
on 16 November 2006 - 22:04 #12215
jane's picture

จักรภาณุ โกมาสถิตย์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

By: anonymous on 16 November 2006 - 22:05 #12216

นายสุวัฒน์ พงษ์ทวีชัยวัฒนา

By: กฤตภาส นาวิรัตน์ on 16 November 2006 - 22:10 #12217

ผู้พัฒนา Web Services โดย Open souces software

เห็นด้วยกับ Open letter นี้ทุกประการ สมควรที่ รมต. ICT จะทบทวนนโยบาย

By: ixohoxi
WriteriPhoneAndroid
on 16 November 2006 - 22:10 #12218

นายธนิก ยินดีพิธ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส, ผู้ออกแบบเว็บไซท์ด้วยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

เห็นด้วย และขอสนับสนุนเต็มตัวครับ


ixohoxi's

By: wachira
iPhone
on 17 November 2006 - 00:25 #12219
wachira's picture

นาย วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: immortal on 16 November 2006 - 22:12 #12220

นายสาธิต อู่พุฒินันท์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MFEC Public Co.,Ltd.

By: kittipat on 16 November 2006 - 22:12 #12221

กิตติพัฒน์ วิโรจน์ศิริ, นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: champ
FounderWriter
on 16 November 2006 - 22:13 #12222
champ's picture

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล exteen.com

By: ธีรินทร์ รัตนพิ... on 16 November 2006 - 22:14 #12223

ธีรินทร์ รัตนพิเชฏฐชัย

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อรักษาเงินในกระเป๋าและปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

By: นายกานต์ ยืนยง on 16 November 2006 - 22:15 #12224

ผู้ใช้งานและสนับสนุนโอเพ่นซอร์ส

By: นันทชัย สมัญญาภรณ์ on 16 November 2006 - 22:15 #12225

ร่วมสนับสนุนความคิดเห็นของพี่เทพครับ

By:  Somkiat on 16 November 2006 - 22:17 #12227

Somkiat Issariyawanich

By: Kunavut Kitburin on 16 November 2006 - 22:17 #12228

ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจแบบพอเพียง open-source น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับ ราคาถูกกว่าโปรแกรมทั่วไป สามารถนำมาพัฒนาต่อได้เอง และยังปรับปรุงให้เข้ากับสภาพองค์กรของตนได้ดีกว่าด้วย

By: jittat
Writer
on 16 November 2006 - 22:17 #12229

นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Arthuran
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 16 November 2006 - 22:20 #12230
Arthuran's picture

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ณัฐพล นพคุณวิจัย Web Admin, ผู้ใช้งาน OpenSource

By: gag on 16 November 2006 - 22:18 #12231

นายจิรัชย์ สุธรรมมนัส นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: IamYuu on 16 November 2006 - 22:20 #12232

นางสาวธารวิมล กันอริ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สและผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: POAKPONG
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 16 November 2006 - 22:21 #12233
POAKPONG's picture

นายปกป้อง พงศาสนองกุล, ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส


ปกป้อง | เฟสบุ๊ก | ทวิตเตอร์

By: peattle on 16 November 2006 - 22:23 #12235

ด.ช.รัชนัน ศรีรัตนเมธ นักเรียน,ผู้เกลียดไมโครซอฟ

By: Narin on 16 November 2006 - 22:23 #12236

นายนรินทร์ ทะดวงสอน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มช.

By: ร่วมด้วยช่วยไป on 16 November 2006 - 22:23 #12237

ร่วมด้วยช่วยส่งครับ

สนับสนุนซอฟท์แวร์ฟรี และ ความปลอดภัยของข้อมูลครับ..

By: HaMoo on 16 November 2006 - 22:24 #12238
HaMoo's picture

ประเชิญ เสือใหญ่

Web Application Developer ผู้ใช้งาน และ อยากทำ OpenSource

By: ิblank on 16 November 2006 - 22:26 #12239

นาวสาว ณัฐกาญจน์ เตชะดิษย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: AnalogLism on 16 November 2006 - 22:29 #12240

นาย ยรรยง ชัยเจริญ Freelance Developer ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นหลักในทุกโครงการที่พัฒนา

By: Art4D on 16 November 2006 - 22:29 #12241

เกียรติศักดิ์ โพคณารักษ์ ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: .:: m3rLinEz ::. on 16 November 2006 - 22:31 #12243

นายณัฐวุฒิ กุลนิรันดร ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: preearch on 16 November 2006 - 22:32 #12245

ปรีชาพล พาณิชย์โชติ ผู้ใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: Aruj on 16 November 2006 - 22:35 #12246

นายอรุช ถิรวัฒน ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: นายพงษ์พันธุ์ พุทธา on 16 November 2006 - 22:41 #12247

โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: tanakitt on 16 November 2006 - 22:42 #12248

นายธนกฤษณ์ ประพฤทธิพงษ์ นศ ที่ กำลังศึกษา OpenSource

By: MrJump on 16 November 2006 - 22:43 #12249

นาย ธัชกร โฆษิตบันเทิง ผู้ที่เห็นด้วยทุกประการกับการพัฒนา OpenSource Software

By: densin on 16 November 2006 - 22:44 #12250

อาจจะถึงเวลาที่วงการนี้ต้องเลิกพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ

นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์

By: toandthen
WriterMEconomics
on 16 November 2006 - 22:50 #12251
toandthen's picture

นายชานนท์ ไรอัน นักเรียนวิชา Computer Science หลักสูตร IB (www.ibo.org) โรงเรียนนานาชาติเปรม ตินสูลานนท์


@TonsTweetings

By: anonymous on 16 November 2006 - 22:50 #12252

นาย เนติ นามวงศ์ TGGS , KMITNB

By: ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย on 16 November 2006 - 22:51 #12253

ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย

Flash Actionscript Programmer

By: devone on 16 November 2006 - 22:53 #12254

ร่วมด้วยช่วยส่งครับ

สนับสนุนซอฟท์แวร์ฟรีเช่นกันครับ

จาก: ThaiFreeBSD Public Community thaifreebsd.org

By: anonymous on 16 November 2006 - 22:54 #12255

นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ที่สนับสนุนและนำซอฟแวร์โอเพนซอร์ส มาใช้ในเชิงธุรกิจ ให้แก่บริษัท

By: สมพล บุญจริง on 16 November 2006 - 22:54 #12256

ขอสนับสนุนให้ข้อเท็จจริงทุกด้านปรากฏแก่สาธารณะ ความคิด ความเห็น คำพูด ย่อมสะท้อนวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถ. อยากเห็นเวที สาธารณะ ที่ท่านผู้ที่ปรากฏในข่าว มาร่วมอภิปรายให้ได้มีมุมมองที่หลากหลายและโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น (แก่ทุก ๆ ฝ่าย). ถ้าจะให้ดีควรเน้นข้อเท็จจริง (ที่จับต้องได้มากกว่า)มากกว่า "ความเห็น".

ขอบคุณพี่เทพ ที่เขียนจดหมายเปิดผนึก ได้อย่างน่าสนใจ. ผมกำลังรอจดหมายตอบจากท่านอยู่ (ถ้าท่านพอมีเวลาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง).

มาลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกนะครับ.

นายสมพล บุญจริง, IT Specialist ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิสดอมเวิร์ค จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมด้าน Linux, ระบบเครือข่าย, และ IT Security

By: เจษฎา มูลมาวัน on 16 November 2006 - 22:56 #12258

โปรแกรมเมอร์และเจ้าของกิจการ ผู้รับพัฒนาระบบและโปรแกรม

By: anonymous on 16 November 2006 - 22:56 #12259

นายสัตวแพทย์ โกเมน รวีวงศ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาโอเพนซอร์สคับ ทำไมจะต้องจ้างฝรั่งให้เปลือง

By: Teerayuth yuttagla on 16 November 2006 - 22:57 #12260

เห็นด้วยครับ

By: phisite on 16 November 2006 - 22:58 #12262

นายพิสิต ศรีปราสาททอง

ผู้ใช้งานและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, ผู้ร่วมแปลโปรแกรม/เอกสารโอเพนซอร์สเป็นภาษาไทย

By: droid on 16 November 2006 - 23:00 #12263

วิศิษฎ์ คุณากรพล, พนักงานบริษัทเอกชน, out-source ที่สนใจ open-source

By: TEE on 16 November 2006 - 23:01 #12264

นายเทพ รุ่งผลสถิต giftkae.com

By: nut_kkc on 16 November 2006 - 23:03 #12266

นัฐพล แสงทอง ผู้ใช้งาน OpenSource ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะไม่สนับสนุน , และก็เห็นด้วยที่่จะสนับสนุนต่อ แต่ควรแสดงผลงานให้เห็นมากกว่านี้ เพราะผลงานที่ผ่านมายังไม่มีอันไหนโดนๆ สำหรับไทยครับ ตัวอย่างเช่น firefox เราก็ีมี firefox thai ซึ่งสามารถตัดคำได้ ... เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเขียนเป็น module ให้โหลดไปติดตั้งเพิ่ม เพราะจะได้สะดวกเวลาเปลี่ยน v. ชั่นครับ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 16 November 2006 - 23:06 #12267

นายคเชนท์ หวังธรรมมั่ง ผู้ใช้งาน opensource

By: apirak
iPhoneUbuntu
on 16 November 2006 - 23:06 #12268

นาย อภิรักษ์ ปนาทกูล

Apirak.com panatkool

By: Wasuanan on 16 November 2006 - 23:06 #12269

วสุอนันต์ เมฆวิบูลย์ น.ศ.ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาฯ (EBA) เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ โอเพ่นซอร์สยังช่วยถ่วงดุลกับพวกซอฟแวร์ที่ผูกขาดตลาด ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับสังคมทั้งมวล

By: Tee on 16 November 2006 - 23:06 #12270

ปิติ องค์มงคลกุล Ph.D Student California Institute of Technology (Caltech) Freeware/Opensource Developer

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 16 November 2006 - 23:07 #12271

นายอภิชัย เลาหวงศ์เพียรพุฒิ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้ใช้งาน software opensource

By: sonteenzz on 16 November 2006 - 23:10 #12272

นายธีรภาพ ช่างวิชชุการ ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: Daengbo on 16 November 2006 - 23:12 #12273

I am going to translate your open letter for my journal and the Slashdot story.

By: bow_der_kleine
WriterAndroidUbuntu
on 16 November 2006 - 23:12 #12274
bow_der_kleine's picture

กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ นักศึกษา ป.โท และใช้ OpenSource ในการทำงานวิทยานิพนธ์

By: หน่อย SNC
ContributorAndroid
on 16 November 2006 - 23:13 #12276

นายธนศีล นุ่มอาชา ผู้ใช้งาน, ผู้สนับสนุน Free Open Source Software, ที่ปรึกษาพิเศษบริษัท Revenue Management (Thailand), ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท L.U.V.

By: onimaru
SymbianWindows
on 16 November 2006 - 23:15 #12279

นาย ศิริพงษ์ พันธังธุ์ ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ เอ่อ พี่ที่บอกว่าโดนลบอ่ะ ผมว่าพี่อ่ะหลงประเด็นแล้วมั้งครับ คือผมว่าที่นี่อ่ะเค้าให้ลงชื่อสำหรับคนที่เห็นด้วยไม่ใช่เหรอครับ ไม่ได้เปิดมาให้แสดงความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์กันนะครับ รึผมเข้าใจผิดหว่า

By: chatsiri on 16 November 2006 - 23:17 #12280

เห็นด้วยกับจดหมายเปิดผนึก ฉบับข้างต้น โดยมิได้ถูกชักจูง ฉัตรศิริ รัตนา นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา ผู้ใช้งาน linux desktop

By: rattapoom on 16 November 2006 - 23:17 #12281

รัฐภูมิ วรานุสาสน์

Doctoral Student Computer Science and Information Management, School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology

By: S G u i on 16 November 2006 - 23:18 #12282

นายกีรพัฒน์ อรุณรังษี (โปรแกรมเมอร์)

By: ธีระ ศุขกสิกร on 16 November 2006 - 23:19 #12284

ในฐานะผู้ให้บริการ Webhostting ถ้าไม่มี Sofware ในกลุ่ม Open source ผมคิดว่า คนไทยคงต้องใช้บริการ Webhosting ที่มีราคาสูงกว่าในปัจจุบันเป็นแน่ เพราะทุกวันนี้ ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำ ก็เพราะ Software ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิให้ใครอีก อีกมุมมองของคนตัวเล็กๆครับ

By: กษิดิศ ชาญเชี่ยว on 16 November 2006 - 23:20 #12285

กษิดิศ ชาญเชี่ยว อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: นายคมกฤช ตรีสินธุรส on 16 November 2006 - 23:21 #12287

สนับสนุน OpenSource Software เป็นทางเลือกอีกทางครับ ถ้า รมต. ไม่เห็นด้วยก็โปรดอย่าแสดงความเห็นเชิงต่อต้านเลย

By: myrawit on 16 November 2006 - 23:21 #12288

นายรวิชญ์ วงษ์ศรี ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Web Programmer

By: xinexo on 16 November 2006 - 23:21 #12289

นายพงศ์รบ สายสุวรรณ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยากให้เมืองไทยหันมาใ้้ช้ open source มากขึ้น -------------------------------------------------------- เวบของเค้า...และเพินที่เค้ารัก www.mooling.com

By: efs on 16 November 2006 - 23:23 #12291

นส. รุจิดา พิทักษ์ศิริพรรณ นักเรียน ใช้ Opensource ทำงานที่บ้าน (Ubuntu,etc.) สนับสนุน Opensource คะ

By: นายพิชัย พืชมงคล on 16 November 2006 - 23:26 #12293

เห็นด้วยครับ นอกจากจากรัฐไม่ควรขัดขวางแล้ว รัฐยังควรสนับสนุนซอฟแวร์โอเพนซอร์สอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะเป็นการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของไทย โดยเฉพาะ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของราชการแล้ว ยังเป็นการลดการใช้จ่ายด้านซอฟแวร์ของประเทศไทย ทั้งเป็นการส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทยที่เป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ด้วย

By: LiniX on 16 November 2006 - 23:27 #12294

นายวัชระ กางกั้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

By: (~ ~) on 16 November 2006 - 23:27 #12295

นายอินทร์ ตันละมัย ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: panuta
iPhone
on 16 November 2006 - 23:29 #12296

นายภาณุ ตั้งเฉลิมกุล

By: jojo on 16 November 2006 - 23:31 #12297

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ขอลงชื่อสนับสนุนด้วยคนครับ

# อยากรู้เหลือเกินว่าที่พูดอย่างนี้ ท่านรัฐมนตรีมีความเข้าใจวงการซอฟต์แวร์มากแค่ไหน? # เคยใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์สไหม? เคยเขียนโปรแกรมรึเปล่า? เคยซื้อซอฟต์แวร์ใช้เองไหม?

By: petch on 16 November 2006 - 23:37 #12298

นส.รัชยา คันธิยงค์ โปรแกรมเมอร์

By: kong
WriterAndroidUbuntuWindows
on 16 November 2006 - 23:38 #12299
kong's picture

นายศึกษิต ศรีพิชญพันธ์

ผู้ใช้งาน open source software


suksit.com

By: พิชิต on 16 November 2006 - 23:38 #12300

นายพิชิต จิตประไพ ,พนักงานบริษัทเอกชนและผู้ใช้ที่สนับสนุนซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส

By: pakorn on 16 November 2006 - 23:38 #12301

นายปกรณ์ ชุตินิมิตกุล

By: tdelphi on 17 November 2006 - 12:35 #12302

นายสาธิต ทองจีน อดีต อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เจ้าของกิจการ,ผู้ดูแลระบบ,และนักวิชาการระบบ security ผู้พัฒนาระบบงานด้วย Opensource เป็นหลัก http://www.thaibg.com/

By: Nu`SoY on 16 November 2006 - 23:40 #12303

นางสาวสร้อยรวี สร้อยระย้า ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: rooney on 16 November 2006 - 23:45 #12304

นายเกรียงไกร วรพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบลินุกซ์ software industry promotion agency

By: dome on 16 November 2006 - 23:48 #12305
dome's picture

โดม เจริญยศ 101 Global

By: Ying on 16 November 2006 - 23:50 #12306

นายสุพรรณ ฟ้ายง ผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: narok119
ContributoriPhone
on 16 November 2006 - 23:51 #12307

มนวัฒน์ สิทธิญาวณิชย์ www.DevClassroom.com

By: นายปิยะนัด อินทร on 16 November 2006 - 23:51 #12309

เชื่อว่าเราอยู่อย่างพอเพียงได้ด้วย opensource ปิยะนัด อินทร

By: anonymous on 16 November 2006 - 23:52 #12310

นายธีรภาพ เหล่าเมตตาจิตต์

ผู้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์ส และสนับสนุนให้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์สในองค์กร

By: ทศ on 16 November 2006 - 23:53 #12311

ทศพล เกตุแก้ว

โปรแกรมเมอร์

By: boyone on 16 November 2006 - 23:53 #12312

นายธวัชชัย จงสุวรรณไพศาล

By: anonymous on 16 November 2006 - 23:54 #12313

นายพลาดิศัย พรมสมปาน

ร่วมสนับสนุน Open Source เพื่อคนไทย โดยคนไทยและจากทั่วโลก ไม่อยากให้ชาติี่เสียเงินไปเพื่อ Software ที่เกินความจำเป็น

By: dark.angular on 16 November 2006 - 23:55 #12314

นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล นักศึกษา ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: elixer
WriteriPhoneAndroidWindows
on 16 November 2006 - 23:59 #12316
elixer's picture

นายรชานนท์ หิรัญวงษ์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส


My Twitter

By: dear_pcyp on 16 November 2006 - 23:59 #12317

นายพิชญพงษ์ ตันติกุล

ผู้ใช้งาน software OpenSource

By: ToN on 17 November 2006 - 00:02 #12318

นายปฐมพล แสงอุไรพร, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: xemod on 17 November 2006 - 00:02 #12320

นาย วิชานันท์ อุ่นจิตร ผู้ประยุกต์ใช้งาน Opensource ในระบบห้องสมุดดิจิทัล

By: zyberguy on 17 November 2006 - 00:04 #12322

นายแพทย์นนทกานต์ นันทจิต ผู้ใช้ software OpenSource แพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สนับสนุนให้มีการพัฒนา OpenSource ครับ

www.zyberxp.com

By: kipps on 17 November 2006 - 00:09 #12325

นายกิตติศักดิ์ พึ่งถิ่น นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์

By: narudom
Contributor
on 17 November 2006 - 00:09 #12327
narudom's picture

นฤดม รุ่งศิริวงศ์ ที่ปรึกษาอิสระ ในการให้คำแนะนำองค์กรการใช้ซอฟท์แวร์ Open Source (มีบางองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

องค์กรต้องการการบริการนะครับ ไม่ใช่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบไม่สมเหตุผล และ Open Source ตอบความต้องการนี้ได้

เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำจะเป็นประโยชน์

RX78


RX78-2

By: อารีรัตน์ โก on 17 November 2006 - 00:10 #12328

น.ส. อารีรัตน์ โก ผู้ใช้งาน OpenSource Software และพัฒนา website ด้วยโปรแกรม OpenSource

By: ธนิศ สงกรานต์ on 17 November 2006 - 00:12 #12330

นายธนิศ สงกรานต์

By: s23697 on 17 November 2006 - 00:16 #12333

นายศุภฤกษ์ ชัยวัฒนกุล, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Belle_the_ripper on 17 November 2006 - 00:16 #12334

นางสาวศศิณี พฤกษ์ประเสริฐ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: ประจักษ์ ชาญชัยฤกษ์ on 17 November 2006 - 00:19 #12336

ผู้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์ส และสนับสนุนให้ใช้ซอฟแวร์โอเพนซอร์สในองค์กร

By: little-cow on 17 November 2006 - 00:19 #12337

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ นายสมศักดิ์ เกตุแก้ว ผู้ใช้ Software OpenSource ครับ

By: dogdoy2 on 17 November 2006 - 00:19 #12338

นายนพดล สุขประชา

By: apples on 17 November 2006 - 00:19 #12339

ภาณุพงศ์ ปัญญาดี ผู้พัฒนาโปรแกรม AppServ ในรูปแบบ Open Source สำหรับแจกฟรี มีคนใช้ทั่วโลก แม้แต่คนต่างประเทศเค้ายังสนับสนุนและใช้งานตลอด อีกทั้งยังหลายๆ สามารถเอาไปประกอบการสอน, แจกจ่าย, หรือแม้กระทั่งธุรกิจ

เหนื่อยใจแทน ทีแรกผมก็เชียร์ท่าน รมต. คนนี้ในใจ ที่ไหนได้ก็เป็นแค่มวยล้มต้มคนดู ประเทศไทยจะก้าวไปยังไง ในเมื่อท่านไม่ได้มองเห็นถึง "ความพอเพียง"

"ผมรักการก้าวไปข้างหน้า มากกว่าการสกัดกั้น/หยุดยั้ง/ไม่ส่งเสริมความคิดของผู้อื่น ด้วย ด้วยความคิดใน........ของตัวท่านเอง"

By: อวยไชย อินทรสมบัติ on 17 November 2006 - 00:22 #12340

อยากให้สนับสนุนต่อไป อย่างน้อยก็ได้มีทางเลือกสำหรับผู้ใช้

By: อรรณพ ยศโสภณ on 17 November 2006 - 00:25 #12342

อรรณพ ยศโสภณ

เรื่องปกติสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่กล้าพูดได้เต็มปากแบบนี้แสดงว่ามีความมั่นใจในความฉลาดของตัวเองสูงพอควร เป็นเรื่องปกติ

ศ.ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการ ม. เทคโนโลยีมหานคร เพิ่งจะรู้ว่าไปเป็น รมว ก็วันนี้แหละ

By: pim on 17 November 2006 - 00:25 #12343

Pimjai Wesnarat Java Developer and Open Source User

By: ToE on 17 November 2006 - 00:25 #12344

นายไพบูลย์ พนัสบดี, นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: anonymous on 17 November 2006 - 00:27 #12346

จิตรกร รามัญกุล

By: chris
WriterAndroidUbuntuWindows
on 17 November 2006 - 00:27 #12347

นายกฤษฎา สุขทิศ

By: นายภัทรินทร์ จิ... on 17 November 2006 - 00:29 #12348

นายภัทรินทร์ จิรภัทร์ชาญเดช นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะซิศวะกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

ฝ่ายออกแบบระบบ,Topic Studio ผู้สนับสนุน open source

By: navin on 17 November 2006 - 00:35 #12349

นาย นาวิน คุ้มทรัพย์ นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: นายปุณณะ ยศปัญญา on 17 November 2006 - 00:41 #12350

นายปุณณะ ยศปัญญา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Ton-Or
ContributorAndroidCyberbeingRed Hat
on 17 November 2006 - 00:45 #12351
Ton-Or's picture

นายชลธิศ วันเพียร เจ้าของกิจการและดูแลHosting


Ton-Or

By: Sathit on 17 November 2006 - 00:47 #12352

ขอสนับสนุนการพัฒนา open source ต่อไปครับ

นายสาธิต วณิชชัยกิจ วิศวกรโครงการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By: rebotko on 17 November 2006 - 00:48 #12354

นายอริยะ ถนัดภาษา

สนับสนุนการพัฒนา software โดยนักพัฒนาไทยครับ

Human knowleage belongs to the world , Antitrust

By: anonymous on 17 November 2006 - 00:51 #12356

นาย เอกศักดิ์ ช่างหลก ผู้ดูแลและบำรุงรักษา ระบบปฏิบัติการ, เครือข่าย, และระบบฐานข้อมูล วิศวกรคอมพิวเตอร์ อาวุโส แผนกค้นคว้าและวิจัย บริษัท โสมาภาอินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด

By: Warot Anusakprasit on 17 November 2006 - 00:52 #12357

นายวรท อนุศักดิ์ประสิทธิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Opensource

By: za on 17 November 2006 - 00:53 #12358

นาย จักรพรรดิ พูลเผ่าดำรงค์ นิสิต คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: Akara on 17 November 2006 - 00:53 #12359

นาย อัคร์วัฒน์ ตรีอนุสรณ์

ประธานชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: ชานิน on 17 November 2006 - 00:56 #12361

นายชานิน เจริญวงศ์ คนธรรมดาที่ชอบใช้ซอฟต์แวร์ OpenSource

By: นายมนัส เมฆอุดม... on 17 November 2006 - 01:01 #12364

นายมนัส เมฆอุดมทรัพย์ ผู้บริหารเครือข่ายระบบเน็ตเวิรค์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน และผู้ใช้งานกลุ่ม open source " เราสามารถ นำพลังอิสระมาสร้างสรรค์ ในองค์กร ได้อย่างมีคุณภาพ " โปรดอย่าปิดโอกาศ อันอิสระทางด้านซอพแวร์ ของประเทศ

By: @ey on 17 November 2006 - 01:04 #12365

นางสาวเพชรรัตน์ บูรพาธนะ

By: บรรพต เลิศมงคล on 17 November 2006 - 01:11 #12366

webmaster ผู้ให้บริการ webhosting ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: สิงหพงษ์ สุคันโธ on 17 November 2006 - 01:13 #12368

นายสิงหพงษ์ สุคันโธ Business Development Manager บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 17 November 2006 - 04:29 #12369
Ford AntiTrust's picture

นายอรรณพ สุวัฒนพิเศษ Web Technical Consult @ SiamPod.com & MacEverything.com Chief Director, ThaiCyberPoint.com Network. Computer Science's Student, Naresuan University.

By: KillerAke on 17 November 2006 - 01:22 #12370

ให้ความเป็นอิสระ เหนือการผูกขาด \(^.^)/ นายกัมปนาจ ชินานุปกรณ์

By: อภิชย์ เหมาคม on 17 November 2006 - 01:25 #12372

นิสิตป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By: veer
Windows PhoneUbuntu
on 17 November 2006 - 01:31 #12375
veer's picture

นายวีร์ สัตยมาศ

By: สมศักดิ์ ศรีท่าพระ on 17 November 2006 - 01:33 #12376

สนับสนุนครับ

จากผู้ใช้ Open source

By: ทิวสน สีอุ่น on 17 November 2006 - 01:34 #12378

นายทิวสน สีอุ่น นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By: พิชานัน ผาสุข on 17 November 2006 - 01:35 #12379

พิชานัน ผาสุข

นักศึกษา, ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: ณิชา จุฑาศิริวงศ์ on 17 November 2006 - 01:36 #12380

นางสาว ณิชา จุฑาศิริวงศ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: mz on 17 November 2006 - 01:36 #12381

นายสุรศักดิ์ คูหาวิชานันท์ ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์ OpenSource

A Step in the Right Direction

By: มธุรส เล็กแจ่ม on 17 November 2006 - 01:37 #12382

มธุรส เล็กแจ่ม

By: นายปณต จุ่นเขียว on 17 November 2006 - 01:39 #12383

นายปณต จุ่นเขียว ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: สุริยะ เสามั่น on 17 November 2006 - 01:53 #12385

นายสุริยะ เสามั่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By: ศรุต อุดมการ on 17 November 2006 - 01:57 #12387

นายศรุต อุดมการ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

By: นายธนาภูมิ แดนมณี on 17 November 2006 - 01:58 #12388

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

By: sikachu on 17 November 2006 - 02:04 #12390

เปรม สิชฌนุกฤษฏ์

Student of Computer Science (International Program) King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang Web Programmer/PHP

By: Pariwat Suriyamas on 17 November 2006 - 02:07 #12391

CEO 101 Global Co.,Ltd. Opensources Base Company "Everything Possible with Opensources"

By: ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ on 17 November 2006 - 02:07 #12392

ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์

นักศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Osaka City ผู้ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย OpenSource

OpenSource is not only Free of charge but it is Freedom.

By: oakyman
ContributorAndroid
on 17 November 2006 - 02:17 #12395

นายอิศรา เธียรลิขิต

By: kk on 17 November 2006 - 02:45 #12397

นางสาว ศิริทิพย์ จักรเพชร

นักศึกษาที่ใช้open source ในการทำงานและโปรเจค

By: ลักษณ์ ยิ้มแย้ม on 17 November 2006 - 02:45 #12398

ลักษณ์ ยิ้มแย้ม LuckySmilel dot Com Co.,Ltd.

พงษ์ศักดิ์ โฆวัชรกุล

เว็บมาสเตอร์ โอเพ่นซอร์ส บรรณาธิการ ควิกลีนุกซ์แมกกาซีน

By: อภิรมา ศุกลพัฒนะ on 17 November 2006 - 02:57 #12400

นางสาวอภิรมา ศุกลพัฒนะ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผู้ใช้งาน open source

By: anirut
ContributorAndroidSymbianUbuntu
on 17 November 2006 - 03:01 #12402

นายอนิรุทธ์ นิ่มทรงประเสริฐ

Senior Programmer Analyst บริษัทเอกชน ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นการส่วนตัว และผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ผู้ใช้ Firefox, GIMP, VLC, FileZilla, MySQL, PHP, Apache, AppServ, FreeBSD, Linux (KDE), OpenOffice.org, Ethereal, Wikipedia ฯลฯ


I'M... , NOT A CLONE.

By: chet
AndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 03:02 #12403

เชษฐพงษ์ ปรินทอง

ผู้ใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ 101Global

By: Chaow on 17 November 2006 - 03:21 #12404

เชาว์เลิศ ไชยศรีเฉลิมพล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล

ปัจจุบันทำงานกับ Software ที่เป็น Proprietary แต่ก็ขอสนับสนุน Opensource เช่นกัน

นักพัฒนา Software ที่เป็น Proprietary ย่อมขาย Software ตัวเอง ไปกับ Software Proprietary ต่างชาติที่มีราคาสูง เป็น Model ที่บริษัทต่างชาติวางไว้อยู่แล้วครับ

และบริษัทต่างชาติที่ว่า ก็สนับสนุนนักพัฒนาไทยที่ พัฒนา Software Proprietary อยู่แล้วครับ

การที่จะไม่พึ่ง Software Proprietary ของต่างชาติ Opensource เป็นคำตอบที่ดีครับ

By: anonymous on 17 November 2006 - 03:52 #12405

นายศิระ สัจจินานนท์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ DiaryIS.com และ หัวหน้ากลุ่ม Desi2n Production นักพัฒนาโปรแกรมทั้งภาคสังคม และภาคธรุกิจด้วย Opensource

" human knowledge belongs to the world "

By: AnnoMundi on 17 November 2006 - 04:03 #12407

ณัฐนภนต์ อิศรางกรู ณ อยุธยา

By: นัฐพล นิมากุล on 17 November 2006 - 04:19 #12408

นายนัฐพล นิมากุล นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นด้วยคับ ผมคิดว่า Opensource ช้วยในการพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดต้นทุนการใช้ software

By: anonymous on 17 November 2006 - 04:22 #12409

นายทศพร พาโคกทม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

By: วรา สงกรานต์ on 17 November 2006 - 04:30 #12410

นายวรา สงกรานต์ ผู้พัฒนา(และใช้) OSS

By: boonlert on 17 November 2006 - 04:43 #12411

อยากให้รั%มนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปดูการพัฒนาซอฟแวร์ของประเทศจีนด๔บ้าง ว่าเขาไปถึงใหนกันแล้ว และอยากถามว่าท่ารัฐมนตรีเคยใช้ วิกิ บ้างหรือไม่ วิสัยทัศน์ถึงอกมาแบบนี้ อย่างนี้เวียตนามยิ้มครับ

By: anonymous on 17 November 2006 - 04:48 #12412

Akara Yoshi Chandee , IT Consultant

I'm working in the USA as an IT Consultant. An OpenSource Technology is one of the best technology in the market right now. And I'm telling you that they have much better support than many proprietary technologies. For example, Firefox, GIMP, VLC, FileZilla, MySQL, PHP, Apache, AppServ, FreeBSD, Linux (KDE), OpenOffice.org and JAVA(Becoming an OpenSource soon).

By: ImorAZe_K on 17 November 2006 - 05:01 #12413

วรากร สิทธิฤทธิ์ ผู้ใช้งาน Opensorce

By: นายกิตติ เหมือน... on 17 November 2006 - 05:28 #12415

ผู้ใช้ Opensource CMS

By: anonymous on 17 November 2006 - 05:52 #12416

พฤษภ์ บุญมา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 17 November 2006 - 05:59 #12417
thedesp's picture

พัฒภูมิ เกรียงวัฒนศิริ ผู้ใช้งาน Opensorce

By: ooooo
AndroidWindows
on 17 November 2006 - 06:00 #12418
ooooo's picture

- สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ

By: anonymous on 17 November 2006 - 06:21 #12419

เด็กหญิง วรลักษณ์ เพ็ชรกุล ผู้ใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดัดดรุณี

By: kiterminal on 17 November 2006 - 06:28 #12420

นายชัยนรินท์ ธานีไชยวัฒน์ นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

By: anonymous on 17 November 2006 - 06:37 #12421

พฤษน จารุทัสนางกูร M.Com. Information system and E-commerce, University of Queensland B.Acct. Audit and Accounting Information System, Kasetsart University

By: audy
AndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 06:37 #12422
audy's picture

นาย ติณณ์ วรสิงห์ ผู้ประกอบการอิสระ รับจัดหาระบบไอที ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

By: ญาณั พัฒนกุล on 17 November 2006 - 06:57 #12423

นักวิชาการ

By: open s on 17 November 2006 - 06:58 #12424

นาย ธารา มงคลวรรณเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวฯคอมพิวเตอร์

By: ojarukung on 17 November 2006 - 07:19 #12425

อดิเรก พิมพ์เรือง นักพัฒนาระบบและประยุกต์ใช้งาน OpenSource Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

By: ธนพล อาษากิจ on 17 November 2006 - 07:20 #12426

Senior Programmer, CitecAsia.com OpenSource คือกระแสหลักของโลกในอนาคตอันไกล้นี้ครับ - FCKEditor - HTMLArea - Joomla - Virtuemart - RichTextEditor by webwizguide.com - SF.net - Oscommerce - Mambo - PhpNuke - Xoops - Suga CRM - Ubuntu ถ้าท่าน รมต. ลากตั้ง รู้จักและได้ศึกษาสักครึ่งนึงของที่ลิสต์มาเนี่ย คงไม่เป็นแบบนี้แน่ๆ ผมว่าทำไม่ได้ กับไม่ได้ทำ สำหรับท่านมันคงไม่ต่างกันใช่ไหมครับ เฮ้อ กรรมของบ้านเมือง

By: ส่งศักดิ์ วีระป... on 17 November 2006 - 07:21 #12427

System Engineer, ผู้ใช้งาน Open Source

By: wanrat on 17 November 2006 - 07:32 #12428

นายวันรัฐ ศุภธรรมกุล วิศวกรโครงการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

By: หนึ่ง on 17 November 2006 - 07:33 #12429

นายพิสิฏฐ์ ชื่นชุมศรี ภาควิชา IT สาขา BIT ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

By: พีระ ทองเงิน on 17 November 2006 - 07:34 #12430

นายพีระ ทองเงิน ผู้พัฒนาเว็บไซด์ให้กับบริษัทเอกชนและรัฐบาล

By: worakarn_p
SymbianUbuntu
on 17 November 2006 - 07:34 #12431
worakarn_p's picture

นายวรการ ประพัฒน์สิริ อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งาน Opensource

By: นายวรกร คุรุวงศ... on 17 November 2006 - 07:46 #12432

นาย วรกร คุรุวงศ์วัฒนา วิศวกรเครือข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ผู้ใช้งาน Opensource เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่าย

นาย วิทวัส ตุลยายน http://www.real-type.com RTkill Programmer, ผมอยากเห็นคนไทยพัฒนามากกว่าในสมัยก่อนๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ต้องคลำหาเอาเองทุกอย่างจนหมดกำลังใจ

By: anonymous on 17 November 2006 - 08:08 #12436 Reply to:12433

ปวีณ อิทธิปาลกุล นักศึกษา Computer Science, University of San Francisco

By: sarinee on 17 November 2006 - 07:54 #12434

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส และผู้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดคับแคบเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สของรัฐบาลปัจจุบัน

By: nontster
iPhoneAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 07:59 #12435
nontster's picture

นายนนท์ บัณฑิตวงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน

By: ภวณัฐ ไชยประยา on 17 November 2006 - 08:19 #12439

ผู้​ใช้​งานซอฟท์​แวร์​โอเพ่นซอร์ส

By: วิทยา การะภักดี on 17 November 2006 - 08:24 #12440

ผู้ใช้งานและพัฒนาซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: วรวัฒน์ วิจารณ์ on 17 November 2006 - 08:27 #12441

นายวรวัฒน์ วิจารณ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน Open source

By: นายเมฆินทร์ ลิข... on 17 November 2006 - 08:31 #12442

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท IT

By: manow on 17 November 2006 - 08:35 #12443

นายภาคย์ กิตติภัทรกุล นิสิตปริญญาตรี Programmer/Developer

Park : )

By: slashdot on 17 November 2006 - 08:42 #12445

นาย พีรณัฐ ทองโยธี IT Consultant ที่ปรึกษาระบบเน็ทเวิร์คและไอที องคกรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร

By: anonymous on 17 November 2006 - 08:44 #12446

ปราโมทย์ สุวรรณเพชร ๋Java Developer

By: Betty on 17 November 2006 - 08:46 #12447

นายสุทิน ลำแก้ว ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

By: nat3 on 17 November 2006 - 08:47 #12448

นายเมธี อเนกบุญลาภ

By: pm on 17 November 2006 - 08:48 #12449

ขอไม่ลงชื่อ-สกุลจริงนะครับ ขอระบุแค่ว่าผมทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ข้างๆ nectec นี่เอง ผมเชื่อว่าท่าน รมต. ไม่ได้รู้เองเห็นเองหรอกครับ เรื่องพรรค์นี้ ต้องมีคนให้ข้อมูลท่านแน่นอน ผมอยากให้ใครช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านหน่อยครับ เอาแบบง่ายๆ เท่าที่ผมอ่าน OpenLetter ที่คุณเทพเขียนข้างบนนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีครับ แต่อาจจะเข้าใจยากสำหรับท่าน รมต. สักหน่อย ผมอาจจะประมาทคนระดับ รมต. มากเกินไปหน่อยก็ได้ แต่จริงๆ อยากให้สามารถไปคุยกับท่านได้เป็นคำพูดจะดีมากครับ น่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายกว่า

By: donga on 17 November 2006 - 08:48 #12450

นายถนอมทรัพย์ นพบูรณ์ KDE Thai Translator Team, สมาชิก LTN/TLWG

By: anonymous on 17 November 2006 - 08:51 #12451

Decho Surangsrirat Doctoral Student Department of Computer Engineering, University of Miami, Florida

By: dew on 17 November 2006 - 08:54 #12452

นายชยันต์ นันทวงศ์ ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

By: srk on 17 November 2006 - 08:55 #12453

นายโสทร รอดคงที่ ทีมงาน Hospital OS โปแกรม Open Source สำหรับ บริหารงานโรงพยาบาลขนาดเล็ก และ Webmaster Linuxsiam.com

By: Wichit N. on 17 November 2006 - 09:00 #12455

นาย วิชิต งามสมหาญ หนึ่งในผู้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในแวดวง Open Source

By: Daengbo on 17 November 2006 - 09:02 #12457

Translation for Slashdot is here: http://slashdot.org/~Daengbo/journal/152236

Daeng

By: พชร รัตนอุทัย on 17 November 2006 - 09:03 #12458

นายพชร รัตนอุทัย

ผู้สนับสนุน และให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม Open Source

By: KenDeb
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 09:05 #12460
KenDeb's picture

นายอุเทน พุฒเนียม ผู้จัดการฝ่ายไอทีบริษัทเอกชน

By: somsak_sr
ContributorAndroidUbuntu
on 17 November 2006 - 09:08 #12461
somsak_sr's picture

สมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล นักวิจัย

By: อัฏฐวุฒิ คิญชกวัฒน์ on 17 November 2006 - 09:10 #12462

เมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบ Open source เท่าไรเพราะมีปัญหาเยอะมากแต่ไม่นานมานี้การพัฒนา Open source เข้ามามีบทบาทมากและมีการแก้ไข Update มากกว่าสมัยก่อนและที่สำคัญหาแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายดี ดีไม่ดีหาง่ายกว่า proprietary บางตัวเสียอีกครับและใจก็เริ่มชอบ Open source มากขึ้นผมขอสนับสนุน Open source ครับ

By: อวยชัย on 17 November 2006 - 09:13 #12465

นายอวยชัย ไชยถา ประธานกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผู้ก่อตั้งท้อ้งถิ่นโอเพ่นซอร์สในชุมชนตำบลสง่าบ้าน และตำบลป่าลานในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ http://oss.nn.nstda.or.th

By: gumara
Contributor
on 17 November 2006 - 09:16 #12466

นาย ศิระ นกยูงทอง พนักงานฝ่ายโอเพนซอร์ส SIPA

By: ทวีชัย เสลไสย on 17 November 2006 - 09:16 #12467

ทวีชัย เสลไสย Programmer/Developer

By: prakit on 17 November 2006 - 09:16 #12468

นายประกิต พันธ์สุนันนนท์ ข้าราชการ ผู้สนับสนุนการใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย"เศรษฐกิจพอเพียง"

By: iWat on 17 November 2006 - 09:17 #12469

ชัยวัฒน์ ชื้อตระกูลไพบูลย์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทเอกชน

By: อุทัย on 17 November 2006 - 09:19 #12471

นายอุทัย เลือดนักรบ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

By: trsew on 17 November 2006 - 09:22 #12474

สายัณห์ ทับทิมใหญ่ Java Developer

By: rerngrit
Android
on 17 November 2006 - 09:22 #12475

นายเริงฤทธิ์ รักคณิตกร ผู้จัดการฝ่ายไอทีบริษัทเอกชน ผู้สนับสนุน, พัฒนาและใช้งาน Software Opensource

By: จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ on 17 November 2006 - 09:23 #12476

จรุงกิตติ์ ศรีเกตุ นักพัฒนา software ทั้งบน Opensource และ proprietary

ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการสนับสนุนครับ แต่เชื่อว่าวิสัยทัศน์อย่างท่านคงมีเหตุผลที่ดีรองรับแน่นอน ยังไงเชื่อว่า Openosource มีวิถีทางไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือไม่ ยังไงก็ตามก้อขอเป็นหนึ่งเสียงเรียกร้องให้ท่านทบทวนการพิจารณาครับ

By: Bugfly on 17 November 2006 - 09:23 #12477

นายกฤษฎา ปินะโต Network Administrator พนักงานบริษัทเอกชน สมาชิก www.thaiadmin.org

By: jawntarn on 17 November 2006 - 09:23 #12478

วีรศักดิ์ พันสิทธิ์ ผู้ใช้งาน Open Source

เปิดทางให้ Open Source เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสังคม

By: นวพล นวฤทธฺ์สกุล on 17 November 2006 - 09:24 #12480

การปกครองถอยหลังไม่พอ วิสัยทัศน์ยังตกเหว...

By: นายชาญวิทย์ สุภ... on 17 November 2006 - 09:25 #12481

ผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: anonymous on 17 November 2006 - 09:25 #12482

นายโสพล ทองเพชร โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง

By: iNfected on 17 November 2006 - 09:31 #12484
iNfected's picture

นายเชาวพัฒน์ อินทองแ้ก้ว

โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานโปรแกรม Open Source

By: oleang on 17 November 2006 - 09:35 #12486

เสกสรร ดวงสงค์ ผู้ใช้งาน Open Source

สนับสนุนการพึ่งตนเองโดยใช้ Open Source

[hope] ---- No War ---- [/hope]

By: Phaisarn Suthee... on 17 November 2006 - 09:36 #12488

Phaisarn Sutheebanjard

By: นรุตม์ สูทกวาทิน on 17 November 2006 - 09:37 #12489

นรุตม์ สูทกวาทิน

By: King on 17 November 2006 - 09:39 #12490

สราวุฒิ ปราบวิชิต วิศวกร บ.ล็อกซเล่ย์ นศ.ป.โท บริหารเทคโนโลยี มธ.

By: Isara on 17 November 2006 - 09:39 #12491

Isara Angkawanit, student

By: yannarak on 17 November 2006 - 09:41 #12494

นาย ญาณรักข์ วรรณสาย โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน Open Source Software.

By: rerng007 on 17 November 2006 - 09:43 #12495

นาย เริงวิทย์ แหยงกระโทก ผู้ทำมาหากินด้วย OpenSource

By: anonymous on 17 November 2006 - 09:47 #12498

นาย ชวพล วรินทรเวช นักศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาOpen Source

By: anonymous on 17 November 2006 - 09:49 #12500

รติ พรสินศิริริรักษ์ นักศึกษา computer science

By: ชัชวาล ธยามานนท์ on 17 November 2006 - 09:49 #12501

สนับสนุนการพึ่งตนเองโดยใช้ Open Source

By: วศิน สินธุภิญโญ on 17 November 2006 - 09:49 #12502

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอเพนซอร์สครับท่าน

By: chaiwarat on 17 November 2006 - 09:50 #12503

chaiwarat chaiyapotpanit

By: anonymous on 17 November 2006 - 09:51 #12504

นางสาวพนิดา สายประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

By: IPorsut on 17 November 2006 - 09:51 #12506

นาย วีรศักดิ์ ช่องงูเหลือม ประธานชมรม linux sut นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Pages