Tags:
Node Thumbnail

Foursquare ออกมาประกาศความสำเร็จ ตั้งแต่เปิดบริการมามีผู้ใช้เช็คอินจำนวนแตะ 1 พันล้านครั้งแล้ว

ตัวเลขผู้ใช้ของ Foursquare เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อยู่ที่ 10 ล้านราย และมีการเช็คอินเฉลี่ยวันละ 3 ล้านครั้ง เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการเปิดบริการ 2 ปีครึ่ง ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเลย

โอกาสนี้ Foursquare ได้เผยแพร่วิดีโอแสดงการเช็คอินของผู้ใช้ทั่วโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูแล้วบอกได้ว่าแถวบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกัน

ที่มา - Foursquare Blog, TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: arjin
WriteriPhoneWindows
on 21 September 2011 - 10:48 #335440
arjin's picture

ผลงานเก่าเมื่อตอน #4sqday เป็นที่ประจักษ์ ว่าคนไทยถ้าตั้งใจเช็กอินก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก :D

By: Nics
iPhoneAndroidWindows
on 21 September 2011 - 21:18 #335726

ฮาตอนที่อยู่ๆการเช็คอินจำนวนมหาศาลโผล่ขึ้นที่ Sao Paolo กระพริบประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็หายไปเลย แล้วไปโผล่ที่จีนกระพริบอีก 2-3 ครั้ง แล้วก็หายไปเช่นกันครับ

By: coolmilk
ContributorAndroidWindows
on 21 September 2011 - 22:53 #335738

ผมนั่งสังเกตอยู่ ที่น่าสนใจคือ ของคนไทยพอช่วงดึกๆ คนจะเช็คอินน้อยลง (ไปนอน) แต่ Malaysia ไม่ได้วูบลงเลยครับ หรือเพราะประเทศเขาเล็กหว่า ?