Tags:
Node Thumbnail

ผลประกอบการของสองบริษัทยักษ์ใหญ่คือ แคนนอนและซันโยให้ผลที่ตรงกันครับ คือความต้องการของตลาดในปีนี้ต่ำกว่าที่คาดกันไว้ แต่แนวโน้มโดยรวมของตลาดก็ยังคงโตกว่าปีที่แล้วมามาก

แต่ในเรื่องผลกำไรนั้นทางซันโยตกลงพอสมควร โดยให้เหตุผลไว้ในเรื่องของค่าวัตถุดิบที่แพงขึ้น และราคาสินค้าที่ตกลงอย่างรวดเร็ว ส่วนทางแคนนอนนั้นกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 40% พร้อมกับยอดขายที่คาดว่าในปีนี้จะไปถึง 14.7 ล้านหน่วย ต่ำกว่าการคาดการตอนต้นปี 5 แสนหน่วย แต่ในขณะที่ปีที่แล้วขายได้เพียง 8.7 ล้านหน่วยเท่านั้น

ที่มา Mixed messages on camera production: Digital Photography Review

Get latest news from Blognone