Tags:

ตามกระแสนิดนึงๆ

Get latest news from Blognone
By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 29 December 2010 - 09:05 #246028
thedesp's picture

ทำอย่างไรให้คนทั่วไปคิดว่า แชทไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ดีกว่า

By: Thaina
Windows
on 30 December 2010 - 13:58 #246369 Reply to:246028

+4096

น่าจะไม่ต่างกับ
ทำอย่างไรให้คนคิดว่าการ์ตูนและเกมไม่ใช่ของไร้สาระปัญญาอ่อนสำหรับเด็ก

By: cloverink
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 30 December 2010 - 17:30 #246444 Reply to:246369
cloverink's picture

+1

By: BreMen
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 5 January 2011 - 18:07 #247743 Reply to:246369
BreMen's picture

+10 ถูกต้องที่ซู๊ด

By: chayaninw
WriterMEconomicsAndroidIn Love
on 31 December 2010 - 05:37 #246515 Reply to:246028
chayaninw's picture

ผมเคยบ่นให้บางคนฟังว่า ผมเบื่อและไม่ชอบที่หลายคนมักใช้คำว่าเล่น เช่น เล่นคอมฯ เล่นเน็ต เล่นเอ็ม เล่นบีบี เล่นทวิตเตอร์ เล่นเฟซบุก ฯลฯ เพราะมันทำให้เรามองของพวกนี้เป็นของเล่น และการใช้งานบนของพวกนี้กลายเป็นเรื่องเล่นเรื่องบันเทิงไปเสียหมด

ถามว่าเวลาแม่ผมส่งข้อความมาให้ทางเฟซบุก มันดูเป็นเรื่องบันเทิงกว่ากดโทรศัพท์ทางไกลมาคุยขนาดไหนเชียว?

(อันนี้แค่ต่อจากประเด็นของคุณ thedesp อย่างเดียวนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันว่า ในเวลานั้นควรจะใช้การคุยเสียงมากกว่า IM หรือไม่แต่ประการใด)

พอจะเข้าใจว่า สาเหตุมันอาจจะมาจากการที่ เมื่อก่อนนี้ คำว่าเล่น มันมีความหมายที่จริงจังกว่านี้ (คือ อะไรที่ทำเป็นงานอดิเรก เป็นแบบสมัครเล่น ก็เรียกว่าเล่น ไม่จำเป็นว่ามีความรู้สึกแบบไร้สาระ) แต่ผมก็เห็นว่า มันไปสร้างความรู้สึกแบบนี้จริงๆ ว่าการใช้ของแบบนี้เป็นเรื่องบันเทิง ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร

By: TheOne
iPhoneWindows Phone
on 31 December 2010 - 20:49 #246623 Reply to:246515
TheOne's picture

อย่างคำว่า "เล่นการเมือง" นี่ก็ไม่ควร
นอกซะจากว่าเขาเห็นบ้านเมืองเป็นงานที่ไม่ต้องจริงจังก็อีกเรื่องหนึ่ง

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 3 January 2011 - 10:18 #246985 Reply to:246623
iammeng's picture

+1 ใช่ ตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่สนามใช้เล่นนะ

By: kurosame
ContributoriPhone
on 4 January 2011 - 14:24 #247319 Reply to:246985
kurosame's picture

สภามีไว้ "นอนเล่น"


{$user} was not an Imposter

By: netfirms
iPhoneAndroidWindows
on 29 December 2010 - 09:16 #246031
netfirms's picture

ผมไม่มีบีบีเลยไม่อยากออกความคิดเห็น

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 29 December 2010 - 10:09 #246047

งงโจทย์อ่ะครับ

โทรก็โทรเลยครับ (หมายถึงคุยกันโดยใช้ปาก)

ตอนโทร มันก็ไม่ได้แชท(พิมพ์)อยู่แล้วนี่ครับ

หรือยังไง? (ไม่มีบีบีก็เลยไม่เข้าใจครับ)

แต่นิยามภาษาอังกฤษ คำว่าแชทก็คือการพูดคุยอยู่แล้ว(ไม่ว่าจะปากหรือมือพิมพ์)

ถ้าโทรอย่างไรไม่ให้คนคิดว่าเรากำลังแชท ก็คือโทรแล้วไม่พูด ปิดปากเงียบป่ะครับ งง 555+

By: PiKO
ContributorAndroid
on 29 December 2010 - 11:37 #246072 Reply to:246047

งงด้วยคนครับ
Chat - เข้าใจว่าเอา BB มาพิมพ์
โทรออก - เอาเครื่องมาแนบหู อ้าปากคุย

แล้วใครเค้าสับสน 2 พฤติกรรมนี้หรอครับ = =?


:: DigiKin8 ::

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 29 December 2010 - 14:31 #246093 Reply to:246072
l2aelba's picture

ตามนี้ครับ ขอโทษทีครับหัวข้อมีพื้นที่จำกัดเลยใช้คำแบบผิดๆ

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 29 December 2010 - 14:49 #246097 Reply to:246093

อ๋อ เพิ่งเข้าใจ ที่แท้ถามเรื่องภาพที่กำลังเป็นกระแสนี่เอง

ผมก็นึกว่าถามเรื่องพฤติกรรมการใช้งานทั่วไปของคนใช้บีบี

By: Thaina
Windows
on 30 December 2010 - 13:58 #246371 Reply to:246072

แล้วใครเค้าสับสน 2 พฤติกรรมนี้หรอครับ = =?

พวกนักล่าแม่มดช่วงนี้น่ะครับ

By: lancaster
Contributor
on 29 December 2010 - 13:07 #246080 Reply to:246047

ภาพนิ่งภาพเดียว แทนคำด่าได้นับล้านครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 29 December 2010 - 11:34 #246071
lew's picture

ภายใต้เหตุการณ์ตอนนี้ที่กระแสสังคมตอนนี้ ผมขอเตือนสมาชิกทุกท่านให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับเท่าที่จำเป็น และเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่ายนะครับ

จุดที่ผมขอให้ระวังมากคือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเด็กซึ่งผิดกฏหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

การละเมิดจะทำให้ถูกบล็อกก่อน ถามทีหลังนะครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: iAmbAsE
Android
on 30 December 2010 - 15:19 #246421 Reply to:246071
iAmbAsE's picture

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 31 December 2010 - 10:46 #246547 Reply to:246071

และการนำภาพมาต่อเติม ล้อเลียน ก็ผิด พรบ. คอม ม. 14 (1) ด้วยครับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน


iPAtS

By: naphob
ContributoriPhone
on 31 December 2010 - 18:36 #246614 Reply to:246071

สงสัยอย่างเดียวว่า ถ้าอ้างว่าเป็นเด็ก แต่จริงๆแล้วไม่เด็ก จะมีโทษอะไรหรือเปล่า

เพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเค้าเด็กหรือไม่เด็ก หรือถ้าใครอ้างว่าเป็นเด็ก จะได้สิทธิคุ้มครองนี้โดยไม่ต้องได้รับการพิสูจน์ใดๆ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 31 December 2010 - 22:04 #246626 Reply to:246614
lew's picture
  1. การเล่นงานด้วยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว โดยทำให้เกิดการโจมตี เป็นการกระทำที่ "แย่" ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ ผมเองไม่ยอมให้เกิดการกระทำเช่นนั้นในเว็บนี้ ไม่ว่ากับเด็กหรือกับใคร ข้อกฏหมายที่ผมยกมา เพื่อเน้นต่อสถานะการณ์ตอนนี้เท่านั้น
  2. ส่วนคำถามของคุณ อาจจะต้องปรึกษานักกฏหมายครับ

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 January 2011 - 19:56 #246730 Reply to:246614
mr_tawan's picture

อาจจะกลายเป็นหมื่นประมาทแทนหรือเปล่า


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: kaiitman
iPhone
on 29 December 2010 - 14:18 #246091

คงจะถามประมาณว่า

ภาพนิ่งที่เห็นคนกำลังกดปุ่มโทรศัพท์

คนที่เห็นภาพจะตีความว่า
1. กำลังกดเบอร์โทรออก หรือ
2. กำลังพิมพ์ text เพื่อส่ง SMS (หรือ chat ในกรณี BB)

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 29 December 2010 - 14:22 #246092

กดโทรศัพท์ ด้วยมือเดียวครับ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 29 December 2010 - 14:46 #246096 Reply to:246092

+1

By: dearteno
AndroidBlackberryWindowsIn Love
on 29 December 2010 - 15:02 #246101 Reply to:246092
dearteno's picture

ไม่แน่ครับถ้า Search จาก Addressbook

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 29 December 2010 - 14:50 #246098

เรื่องนี้ มันคงไม่เป็นถึงขนาดนี้ ถ้าไม่โยนความผิดให้รถตู้ฝ่ายเดียว

พูดได้ยังไง "ถึงแม้คนขับตายแล้วเอาความผิดอาญาไม่ได้ ก็ให้ไปฟ้องแพ่งเอาค่าเสียหายกับครอบครัวคนขับรถตู้" แต่อีกฝ่ายไม่พูดอะไรเลย

นี่ถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ฝ่ายชนคงโดนฟ้องร้องจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวแน่นอน

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 29 December 2010 - 15:07 #246102 Reply to:246098
l2aelba's picture

เคยเจอกับตัวเหตุการ์ณนึงที่นอร์เวย์ มีเด็กนักเรียนแกล้งขู่กับตำรวจว่าจะระเบิดที่โรงเรียนผม ตำรวจมากันตรึมที่โรงเรียน และต้องปิดการเรียนสองวัน

สรุปจับเด็กคนนั้นได้ โดนปรับไปหลักล้านบาท เสียไปให้กับอาจาร์ยทุกคนที่โรงเรียนนั้นแต่ละคนตามรายชั่วโมงตามที่หยุดสอน :D แรงไหมละ

By: equivalent
ContributorAndroid
on 31 December 2010 - 20:22 #246620 Reply to:246102

+1 จะได้จำว่าไม่ใช่เรื่องเล่น (ในขณะที่ของไทย มีสถิติว่าโทรศัพท์ตู้ที่โรงเรียนเด็กประถมมักจะมีเด็กใช้โทร 191 ไปป่วนอยู่เรื่อย แต่ตำรวจไม่ทำอะไร เพราะเห็นว่าเป็นเยาวชนบ้าง เดี๋ยวเสียอนาคตบ้าง)

By: Thaina
Windows
on 30 December 2010 - 14:06 #246377 Reply to:246098

เกี่ยวกับคำถามของกระทู้นี้เหรอครับ?

ส่วนตัวกำลังคิดว่า ความน่าจะเปนอาจไม่เปนความจริงเสมอไป
แต่การลงโทษไม่ว่าในทางไหน
มีใครชดใช้ให้คนอื่นได้ ถ้าคนที่โดนลงโทษนั้นไม่ผิดจริงๆ

By: DK
iPhoneAndroidSymbian
on 30 December 2010 - 13:51 #246362
DK's picture

ใช้มือเดียวกด และ อย่าเอาตาจ้องเขม็งที่จอแบบใกล้ๆ

ถ้าต้องการหา contact ก็ทนใช้มือเดียวเหมือนเดีม เหอๆๆ

By: woohoo
ContributoriPhoneIn Love
on 30 December 2010 - 18:28 #246448
woohoo's picture

Voice Dialing ครับ

By: raindrop
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 30 December 2010 - 19:03 #246454

โอ เพิ่งเก็ทคำถามเหมือนกันครับ : D

เห็นด้วยกับท่านอื่นๆครับ ทำยังไงก็ได้ที่
1) ไม่มองจอ
2) ถือมือเดียว

ไม่งั้นเสร็จ...

By: meawwat
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 31 December 2010 - 06:34 #246519
meawwat's picture

ใช้ quick dial สิครับ

By: kurosame
ContributoriPhone
on 4 January 2011 - 14:27 #247320 Reply to:246519
kurosame's picture

ไม่น่าจะครอบคลุมเท่าไหร เช่นถ้าโทรหาประกันมันก็ไม่น่าจะอยู่ใน quick dial


{$user} was not an Imposter

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 31 December 2010 - 12:46 #246572

ใช้ voice command ครับ

BB มันน่าจะมีนะ


By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 31 December 2010 - 16:14 #246597
TeamKiller's picture

Chat ก็คุยอยู่ดี

BB มันพิมพ์
โทร ใช้เสียง

By: techbreaking on 31 December 2010 - 17:44 #246610

ผมว่าการ
โทร = การสื่อสาร
แชท BB มาพิมพ์ = การสื่อสาร

การสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ สื่อสารกับเจ้าของรถ

ไม่เห็นจำเป็นต้องมาโพสว่ากันเลย

By: mytotoe
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 31 December 2010 - 18:21 #246612

จขกท มีปัญหาเรื่องแฟนหรอครับ

By: equivalent
ContributorAndroid
on 1 January 2011 - 01:48 #246641 Reply to:246612

รถตู้ครับ

By: jaykung
Ubuntu
on 1 January 2011 - 21:58 #246762 Reply to:246641
jaykung's picture

ตรงประเด็น

By: jaykung
Ubuntu
on 1 January 2011 - 22:01 #246763
jaykung's picture

แต่ถ้าเราดูดี ๆ นาทีในการถ่ายรูปต่างกัน 1 นาที

ท่าแรก กดมือถือด้วย 2 มือ

ผ่านไป 1 นาทีเอามือถือมาโทรศัพท์

^^

ผมว่าถ้าคนเราผิดก็ผิดอยู่วันยังค่ำ แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบ

ไม่ใช่ยังไม่ตรวจสอบก็จะว่าผิดอย่างเดียวนะครับ

By: vaLVE
iPhoneWindowsIn Love
on 2 January 2011 - 00:21 #246787
vaLVE's picture

กดปุ่มด้วยมือข้างเดียว

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 3 January 2011 - 10:26 #246987
iammeng's picture

ตรวจ Account ของน้องเค้าตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นได้มั้ย
ว่าเค้าได้ Chat หรือ tweet หรือ up profile ในตอนนั้นอยู่รึเปล่า
จาก friend หรือ friend of friend ของน้องเค้า

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 3 January 2011 - 11:20 #246992
iStyle's picture

เอ่อ..มีความเห็นว่า
แชทแล้วไง? โทรแล้วไง?

ถ้าแม่ใช้บีบี แชทกับแม่ ผิดหรอ?
หรือถ้าผมโทรหาเพื่อน บอกว่าเห้ย เมื่อกี้กุเก็บได้ 8 แต้มว่ะ จะไม่มีความผิด?

เรื่องล่าแม่มดนี่ประเด็นมันอยู่ที่คนอยากจะด่ามากกว่าสิ่งอื่นใด


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: snasha
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 3 January 2011 - 17:47 #247061
snasha's picture

เหอะๆๆๆ มันอยู่ที่ท่าทางในการใช้โทรศัพท์มากกว่า
คนที่วิตก เค้าไม่สามารถที่จะ พิงข้างทางอ้อยอิ่ง แล้ว
ใช้สองมือ กด(หาเบอร์ หรือว่า อัพ หรือว่าแชต..แล้วแต่)
ดูท่าทาง+สีหน้า ยังไงๆ ก็ไม่เหมือนคนกำลังสำนึกผิดหรือ
ตกใจกับเหตุการณ์(หรือเค้าเคยเป็นนินจามา จึงไม่สามารถ
แสดงสีหน้าได้)รูปๆเดียวมันบอกอะไรได้เป็นหมื่นๆประโยค
ของอย่างนี้มันหลอก กันไม่ได้ เดี๋ยวนี้ information มันเร็ว

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 3 January 2011 - 18:03 #247063 Reply to:247061
iStyle's picture

ในขณะเดียวกันรูปเดียวก็ทำให้โดนด่าแบบไร้ความรับผิดชอบได้เป็นหมื่นครั้ง
แถมไม่เคยมีความรับผิดชอบจากคนด่าไม่ว่ากรณีใดๆ
ด่าถูกสะใจ
ด่าผิดเฉยๆ


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: snasha
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 4 January 2011 - 19:40 #247437 Reply to:247063
snasha's picture

ไม่ว่าจะด่าถูก หรือด่าผิด
มันไม่สมควรที่จะด่าหรือครับ
ถ้าตัดเรื่องมือถือออกไป มันจะอัพหรือไม่อัพอะไรก็ช่างมัน
เด็กอายุ 16 ชนคนตายเกลื่อนถนน แล้วหายหน้าไป
ที่นี่ไม่ใช่อเมริกานะครับ เยาวชนอะไรๆ ผมไม่สน
และหยุดออกมาแก้เกม สไตล์คนมีศรีได้แลัว
จะยอมรับผิดออกสื่อ ขอขมา ไรก็ได้ คนไทยต้องการแค่แบบนี้
ง่าย ให้อภัยก็ง่ายๆ ไม่เห็นต้องกลัว

By: Thaina
Windows
on 4 January 2011 - 20:18 #247449 Reply to:247437

ก็แล้วถ้าด่าผิดเคยขอโทษมั้ยครับ
ด่าเขาไปแล้ว เสียชื่อเสียง
หรือบางคนโดนด่ามากๆ กระแสสังคมเชื่อว่าผิดจริง มีคนไปลอบทำร้ายเขา
หรือโดนคนด่ามากๆ เครียดจนฆ่าตัวตาย
หรือหนักมากๆคือกระแสสังคมเฮโลไปล่าแม่มด ประชาทัณฑ์คน

ถ้าเกิดความจริงปรากฏว่าเขาไม่ผิด จะมีใครรับผิดชอบ
ที่สำคัญกว่านั้น ต่อให้มีคนกล้าแอ่นอกรับผิดชอบ
ผมไม่ทราบว่าจะมีใครรับผิดชอบเวลา หรือทรัพยากร หรือบาดแผลความเจ็บปวด หรือชีวิตของคนอื่นได้
คุณอ่านทวนข้อความของคุณนะครับ
แล้วลองสมมุติว่า ถ้าคนที่คุณด่า เขาไม่ผิดจริงๆ
แล้วจินตนาการดูว่า เขามายืนต่อหน้าคุณ
คุณจะทำอย่างไร คุณจะพูดอะไร ขอโทษหรือไม่ พอหรือไม่ หายหรือไม่

อีกเรื่องนึง ผมขอถามกลับ
ไม่ว่าใครจะผิดหรือไม่ผิดจริงหรือไม่
จำเปนหรือที่จะต้องต้องไปด่าเขา ใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อเขา
ไม่ทราบศาสนาหรือศีลธรรมจริยธรรมอันดีข้อไหนสอนว่าทำแบบนี้แล้วจะดี
ผมเคยเห็นมีแต่จงให้ความรัก ให้อภัย ผิดก็ว่าไปตามผิด
ไม่เคยได้ยินว่าให้ไปนั่งด่า นั่งจงเกลียดจงชังคนผิด
และไม่เคยได้ยินว่า คนผิดต้องขออภัยก่อน ถึงจะยอมให้อภัยได้

สุดท้าย อ่านทวนดูที่คุณพูดนะครับ
"ไม่ว่าจะด่าถูก หรือด่าผิด มันไม่สมควรที่จะด่าหรือครับ"
ถ้าด่าผิด คุณยังจะด่าต่อ ก็แปลว่าคุณนั่นแหละที่เปนคนผิด สมควรไม่สมควรยังต้องถามอีกหรือ?
พูดถึงเรื่องสมควรไม่สมควรได้ แปลว่าคุณน่าจะรู้จักคำว่า อารยะ กับบ้านป่าเมืองเถื่อน
ระหว่างศาลเตี้ย กับกระบวนการยุติธรรม บ้านเมืองที่มีอารยะ เขาจะใช้อะไร
ยังคิดว่าสิ่งที่คุณทำ เปนเรื่องสมควรอยู่อีกเหรอครับ?

By: equivalent
ContributorAndroid
on 6 January 2011 - 02:19 #247846 Reply to:247449

"อ้าวหรอ" = คำขอโทษ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 4 January 2011 - 20:49 #247461 Reply to:247437
lew's picture

ผมมองว่าการ "ยอมรับผิดออกสื่อ ขอขมา ไรก็ได้ คนไทยต้องการแค่แบบนี้ง่าย ให้อภัยก็ง่ายๆ" เป็นความเลวร้ายในสังคมนี้ครับ กี่ครั้งแล้วที่เรื่องแบบนี้จบลงด้วยการ "อโหสิกันไป" ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีมาตราการแก้ไขในระยะยาว เพราะ "คนไทยต้องการแค่นี้"

การให้เรื่องดำเนินการตามกระบวนการ เราสามารถเรียกร้องให้มีการ "ดำเนินการตามกระบวนการ" อย่างยุติธรรมได้ครับ ตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดเขา (ไม่ว่าจะเยาวชนหรือไม่) เสียเอง

การสนองความสะใจส่วนตัว (ของคนกลุ่มใหญ่หน่อย) แล้วสังคมไม่มีอะไรดีขึ้น จะสนับสนุนมันไปทำไมหรือครับ?


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 3 January 2011 - 20:36 #247094 Reply to:247061

ผมว่าตัดสินจากภาพนิ่งลำบากเพราะอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้ คนชนเค้าก็เจ็บนะ ถ้าเค้าเจ็บนั่งไม่ได้ ต้องรอนานๆ จะพิงก็ไม่เห็นแปลก จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่คนที่ไม่รู้ก็ตัดสินไปตามแต่ละคนอยากจะคิด


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 3 January 2011 - 21:02 #247099

นาทีที่ถ่ายคือเวลา 21:55 (ภาพที่เป็นกระแส)

แล้วก็มีอีกเวลาคือ 21:54 ก็ไม่ได้ถือแชทนะครับ (ถ่ายไม่ครบตัว แต่เห็นได้ว่าไม่ได้ถือแชท ลักษณะแขนเหมือนยกขึ้นคล้ายโทรศัพท์อยู่) ทำไมภาพนี้กลับไม่มีคนเอามาเป็นประเด็น

ภาพถ่ายที่เป็นกระแสก็เป็นภาพที่บันทึก ณ วินาทีนั้นๆ ไม่สามารถบอกเรื่องราวได้ทั้งหมดหรอกครับ

ปล. ที่พูดนี่ไม่ได้เข้าข้างน้องเค้านะครับ เพียงแต่พยายามคิดสิ่งที่น่าจะเกิด

By: iAmbAsE
Android
on 4 January 2011 - 16:59 #247374 Reply to:247099
iAmbAsE's picture

เด๋วจะเจอคนอ้างไปเรื่อย เช่น รูปภาพนี้ ประเทศไทยมีนาทีที่ 64

By: Thaina
Windows
on 4 January 2011 - 19:11 #247425 Reply to:247374

ถ้าถึงขนาดคิดว่านาฬิกามีนาทีที่ 64 ก็กู่ไม่กลับละครับ

ไม่ได้ใช้สมองแล้ว

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 5 January 2011 - 09:14 #247562 Reply to:247374

อื้อหืออ คิดได้เนอะ นาทีที่ 64 - -"

ที่ผมเห็นเป็นภาพนี้อ่ะครับ

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 10 January 2011 - 06:46 #248865 Reply to:247374
l2aelba's picture

ฮ่าๆๆๆ

By: MaDCraZy
AndroidWindows
on 6 January 2011 - 17:30 #248102
MaDCraZy's picture

คันหน้าตีนผีพี่ไม่ว่า คันหลัง.....พี่ไม่เอา