Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Rivian บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นการพัฒนารถ SUV และกระบะ ประกาศปลดพนักงานเพิ่มเติมอีก 10% ซึ่งเป็นการปลดพนักงานรอบที่สามในช่วงสามปีที่ผ่าน โดยครั้งแรกคือกรกฎาคม 2022 ปลด 6% และกุมภาพันธ์ 2023 ปลดอีก 6%

ในปี 2023 ที่ผ่านมา Rivian ผลิตและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2022 แต่บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนถึง 5,400 ล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทก็ประเมินจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในปี 2024 ใกล้เคียงกับปี 2023 คือ 57,000 คัน ทำให้บริษัทต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ทั้งการปิดโรงงาน ที่มีแห่งเดียวในรัฐอิลลินอย เพื่อปรับปรุงสายการผลิตใหม่ทั้งหมดในช่วงกลางปี

RJ Scaringe ซีอีโอ Rivian กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่มีอัตราสูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอน ทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ผ่านพ้นเวลานี้ไปได้

ที่มา: TechCrunch

Get latest news from Blognone