Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากขาดความสามารถส่วนนี้อยู่นาน กูเกิลก็เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบไว้รัสเข้าไปในบริการอีเมลของตนแล้ว โดยหากตรวจพบไวรัสในเมลขาเข้า ระบบจะพยายามทำลายไวรัสนั้นโดยอัตโนมัติ แต่หากทำลายไม่ได้มันจะไม่ยอมให้ดาวน์โหลดไฟล์นั้น ส่วนไฟล์ขาออกนั้นหากมีไวรัส มันก็จะไม่ยอมส่งจนกว่าจะแก้ไขเหมือนกัน

ที่มา - Gmail 

Get latest news from Blognone

Comments

By: siampoint on 17 December 2005 - 11:33 #2675

ชอบมากเลยครับ