Tags:
Node Thumbnail

Bloomberg รายงานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานของ Meta จำนวนหนึ่ง พบว่าพนักงานแทบไม่ใช้แว่น Meta Quest ในการทำงานเลย แม้ว่าบริษัทพยายามขายโซลูชันการใช้แว่น VR ในการทำงานให้กับบริษัทอื่นๆ (ที่ระบุชื่อคือ Walmart และ Accenture) ในการประชุม-ฝึกอบรมก็ตาม

การปฏิเสธไม่ใช้แว่น VR เกิดขึ้นแม้ในฝ่ายพัฒนา VR เอง รวมถึงผู้บริหารระดับสูงอย่าง Nick Clegg (ตำแหน่งคือ President of Global Affairs ดูแลงานด้านภาครัฐทั้งหมด) เคยลองประชุมด้วย VR แล้วเลิกไปเพราะรู้สึกว่าไม่เวิร์ค นอกจากนี้ นโยบายด้านสุขภาพพนักงานของ Meta เองก็เตือนว่าไม่ควรใช้แว่น VR ต่อเนื่องเกิน 30 นาทีด้วย

นโยบายของบริษัท Meta ยังไม่สนับสนุนค่าแว่น VR ให้พนักงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องซื้อเอง (ในราคาลดจากปกติ) และพนักงานที่ได้รับแจกมีเพียงแค่คนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทดสอบภายในเท่านั้น

ที่มา - Bloomberg

No Description

Get latest news from Blognone