Tags:
Node Thumbnail

Meta เริ่มแจ้งพนักงานทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการทำงานแบบรีโมท โดยกำหนดให้พนักงานต้องเข้าทำงานในสำนักงานอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มีผลในเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับพนักงานที่ถูกกำหนดให้ทำงานแบบรีโมทตั้งแต่แรก

Meta บอกว่าการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้ดี รักษาความสัมพันธ์ และส่งเสริมวัฒนกรรมองค์กร

ที่ผ่านมา Meta ได้เลื่อนแผนให้พนักงานต้องเริ่มกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานหลายรอบ ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด 19 อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน หลายบริษัทเทคโนโลยีก็เริ่มปรับเงื่อนไขให้พนักงานต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงานอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น แอปเปิล อเมซอน หรือกูเกิล

ซีอีโอ Mark Zuckerberg เคยให้ความเห็นก่อนหน้านี้ โดยอ้างผลสำรวจภายในพบว่าวิศวกรที่ทำงานในสำนักงานแบบพบเจอกันอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ทำงานออกมาได้สำเร็จมากกว่าพนักงานที่ทำงานแบบรีโมท

ที่มา: CNBC

Get latest news from Blognone