Tags:
Node Thumbnail

Huawei ออกรายงานประจำปี 2022 รายได้รวม 642,338 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2021 และมีกำไรสุทธิ 35,562 ล้านหยวน โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6.6%

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้ กลุ่มลูกค้าเครือข่ายผู้ให้บริการ เพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 283,978 ล้านหยวน กลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 30.0% เป็น 133,151 ล้านหยวน และกลุ่มลูกค้าบุคคล 214,463 ลดลง 11.9%

Eric Xu ประธานตามวาระของ Huawei กล่าวว่าปี 2023 เป็นปีที่สำคัญของ Huawei ที่จะพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปรียบ Huawei เหมือนกับดอกเหมย ที่ผลิบานสวยงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น แม้บริษัทจะได้รับแรงกดดันหลายอย่าง แต่สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดได้ต่อไป

ที่มา: Huawei

Get latest news from Blognone

Comments

By: linfa on 2 April 2023 - 07:34 #1281431

สุดยอดฆ่าไม่ตายแถมยังเติบโตได้ด้วย ถ้าไม่โดนบอนไซจะโตขนาดไหนน่าคิด