Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

TikTok ประกาศปรับปรุงการใช้งานหลายรายการ เน้นไปที่ผู้ใช้งานกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เพื่อลดการใช้งานแอปเป็นเวลานาน และให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามากำหนดเงื่อนไขเวลาใช้งานได้ด้วย

โดยเร็ว ๆ นี้ TikTok จะกำหนดค่าระยะเวลาการใช้งานแอป (Screen Time) ที่ 60 นาทีต่อวัน เป็นค่าเริ่มต้น มีผลกับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี หากครบกำหนดเวลาจะขึ้นการเตือนให้ใส่ Passcode หากต้องการใช้งานต่อ กรณีผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 13 ปี จะกำหนด Passcord ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นคนกรอก และจะได้เวลาเพิ่ม 30 นาที กรณีผู้ใช้งานอายุ 13-17 ปี ไม่ได้ใช้ค่าเริ่มต้น 60 นาที และมีการใช้งานมากกว่า 100 นาที ระบบจะแนะนำให้ตั้งค่า Screen Time เพื่อกำหนดเวลาสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ TikTok ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Family Pairing ที่พ่อแม่สามารถผูกบัญชีเพื่อควบคุมการใช้งานของเด็กได้ เช่น การกำหนดเวลาใช้งานสูงสุดต่อวัน แดชบอร์ดสรุปการใช้งาน และสั่งปิดการแจ้งเตือนเพื่อลดการรบกวนได้

สุดท้าย TikTok ยังแนะนำผู้ใช้งานให้เปิด Screen Time สำหรับทุกคน เพื่อกำหนดเวลาใช้งานต่อวัน หรือแต่ละวันในสัปดาห์ หรือกำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีการแจ้งเตือน (Mute) ตลอดจนเตือนเวลาถึงเวลานอนได้อีกด้วย

ที่มา: TikTok

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: nzing82
AndroidWindows
on 2 March 2023 - 08:54 #1278911

ต่อให้เกิน 18 ก็สมควรจำกัดการใช้งานนะ ไถฟีดดูคลิปกันจนสมองฝ่อหมดแล้วมั้ง?
วันๆเอาแต่ไถๆๆ งานเร่ง งานด่วน แม่มก็ยังทำไปไถไป พอตามงานก็สตรอว์ฯ ว่างานยาก งานเยอะ ฮ่วยยยย!!!