Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่า Dell Technologies ได้แจ้งกับพนักงานว่าบริษัทเตรียมปลดพนักงานจำนวน 6,650 คน คิดเป็นประมาณ 5% ของจำนวนพนักงานทั่วโลก

Bloomberg อ้างถึงอีเมลที่ Jeff Clarke ซีโอโอของ Dell Technologies ส่งหาพนักงาน ระบุว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากความต้องการพีซีที่ลดลง และด้วยสถานการณ์ตอนนี้กระทบจนทำให้อนาคตข้างหน้าไม่ชัดเจนนัก ขณะที่ตัวแทนของ Dell บอกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรนี้ ทำเพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: Reuters และ Dell Technologies

No Description

Get latest news from Blognone