Tags:
Node Thumbnail

WhatsApp ประกาศเพิ่มคุณสมบัติอวตาร แบบเดียวกับที่มีใน Facebook และ Instagram โดยผู้ใช้งานสามารถนำอวตารปรับแต่งเอง มาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ หรือนำมาเป็นหนึ่งในสติกเกอร์กำหนดเอง 36 รูปแบบในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ

ที่น่าสนใจคือคำอธิบายของการนำอวตารมาใช้งานบน WhatsApp ซึ่งระบุว่า เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้รูปภาพจริง จึงเพิ่มความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์นี้จะทยอยเปิดให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา: WhatsApp ผ่าน MacRumors

No Description

Get latest news from Blognone