Tags:
Node Thumbnail

Google Cloud ออกคำสั่งแบบ command line สำหรับจัดการไฟล์ในคลาวด์สตอเรจ gcloud storage แทนที่คำสั่ง gsutil เดิม โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือคตวามเร็วสูงกว่ามาก

gcloud storage อาศัยกระบวนการคำนวณค่าแฮช CRC32 ที่เร็วกว่าเดิม ร่วมกับการดาวน์โหลดและอัพโหลดแบบขนาน เมื่อทดสอบดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์จากตลาวด์สตอเรจโดยใช้ไฟล์จำนวน 100 ไฟล์ อัตราการดาวน์โหลดเร็วขึ้นถึง 79% ขณะที่การอัพโหลดเร็วขึ้น 33% และเมื่อวัดประสิทธิภาพไฟล์เดี่ยวขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการดาวน์โหลดเพิ่มถึง 94% และการอัพโหลดเพิ่มถึง 57%

นอกจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว การปรับปรุงครั้งนี้ยังทำให้กระบวนการจัดการตลาวด์สตอเรจของ Google Cloud ไปอยู่ใต้คำสั่ง gcloud ไม่แยกออกจากคำสั่งอื่นๆ อีกต่อไป ส่วนสคริปต์ที่ใช้คำสั่ง gsutil จะใช้ได้ต่อไป โดยกูเกิลเขียนตัวแปลงคำสั่งให้ไปเรียกคำสั่ง gcloud storage แทน ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถอัพเดต Google Cloud SDK ได้ทันที

ที่มา - Google Cloud Blog

No Description

Get latest news from Blognone