Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา Google ได้ระบุเรื่องการรับคำร้องจากผู้ใช้เพื่อขอลบข้อมูล PII (personal identifiable information) ซึ่งหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่แม้จะไม่ใช่เลขประจำตัวหรือชื่อของบุคคลโดยตรง แต่เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบกันเพื่อระบุตัวตนบุคคลได้อยู่ดี โดย Google ขยายขอบเขตรับเรื่องการขอลบข้อมูลที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ออกจากหน้าแสดงผลการค้นหา มาถึงตอนนี้ Google ก็ได้ปล่อยฟีเจอร์สำหรับแอป Google บน Android ให้ผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องขอลบข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

เมื่อผํู้ใช้เปิดแอป Google และกดตรงภาพ avatar ของตนเองบริเวณมุมขวาบนจะปรากฎเมนูชื่อ "Results about you" ขึ้นมา จากเมนูดังกล่าวผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลการค้นหาใดบ้างที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกขอให้ Google ลบลิงก์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของตนเองออกจากหน้าผลการค้นหาได้ พร้อมระบุว่าลิงก์นั้นมีข้อมูล PII ประเภทใด (ที่อยู่, เบอร์โทร หรืออีเมล)

การลบข้อมูลนี้ไม่ได้ทำให้เว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหายไปจากอินเทอร์เน็ต หากแต่เพียงจะทำให้มันไม่ถูกแสดงขึ้นมาเวลาที่มีคนค้นหาข้อมูลด้วย Google เท่านั้น

No Description

อย่างไรก็ตามกระบวนการลบลิงก์ใดๆ ออกจากหน้าแสดงผลการค้นหายังต้องใช้การพิจารณาโดยทีมงานของ Google ดังนั้นผู้ใช้จะต้องรอผลการอนุมัติเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังส่งคำร้อง

ตอนนี้ฟีเจอร์นี้ "Results about you" ยังจำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่อีกไม่นานจะทยอยปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถใช้งานได้ สำหรับผู้ใช้รายใดที่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้โดยตรงจากแอป Google ก็ยังสามารถส่งคำร้องขอให้ลบผลการค้นหาที่มีข้อมูล PII เกี่ยวกับตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ที่มา - 9to5Google

Get latest news from Blognone