Tags:
Node Thumbnail

หัวเหว่ยรายงานผลการดำเนินงาน ครึ่งแรกของปี 2022 โดยบริษัทบอกว่าออกมาตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

หัวเหว่ยมีรายงานรวมในหกเดือนแรกปีนี้ 3.016 แสนล้านหยวน มีอัตรากำไรสุทธิ 5.0% รายได้แยกตามส่วนธุรกิจแบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย 1.427 แสนล้านหยวน กลุ่มลูกค้าองค์กร 5.47 หมื่นล้านหยวน และกลุ่มลูกค้าบุคคล 1.013 แสนล้านหยวน

Ken Hu ประธานของหัวเหว่ยที่รับตำแหน่งหมุนเวียนตามวาระ กล่าวว่าถึงแม้ธุรกิจลูกค้าบุคคล (สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ต่าง ๆ) จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ธุรกิจวางโครงข่ายสำหรับลูกค้ายังคงเติบโตดีต่อเนื่อง บริษัทยังคงดำเนินงานโดยเพิ่มการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า พาร์ตเนอร์ ตลอดจนสร้างสรรค์คุณภาพที่ยั่งยืน

ที่มา: หัวเหว่ย

Get latest news from Blognone