Tags:
Node Thumbnail

GitHub ใช้โครงการ GitHub Sponsor ของตัวเอง สนับสนุนนักพัฒนาที่เปิดรับการสนับสนุนมากกว่า 900 คน รวมมูลค่าทั้งหมด 500,000 ดอลลาร์

นักพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นนักพัฒนาที่ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับ GitHub เอง ไม่ว่าจะเป็นตัวบริการ GitHub, npm, GitHub Desktop, GitHub Mobile, หรือ GitHub CLI เป็นการแสดงตัวอย่างให้ดูว่าองค์กรที่พึ่งพิงโอเพนซอร์สควรช่วยเหลือชุมชนกลับคืน

แนวทางเรียกร้องให้ผู้ใช้โอเพนซอร์สช่วยกันสนับสนุนนักพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการโอเพนซอร์สถูกใช้งานในโครงสร้างสำคัญๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ช่องโหว่เช่น Heartbleed สร้างผลกระทบให้กับองค์กรจำนวนมากจนมีการตั้งกองทุนเพื่อจ้างนักพัฒนามาดูแลโครงการเต็มเวลาและตรวจสอบความปลอดภัย แต่โครงการเล็กๆ ที่อาจจะมีผู้ใช้ไม่มากนัก การเปิดให้คนทั่วไปสนับสนุนจำนวนเงินไม่มากนักก็น่าจะช่วยนักพัฒนาให้มีกำลังใจดูแลโครงการได้

ที่มา - GitHub

No Description

Get latest news from Blognone