Tags:
Node Thumbnail

โครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมากเป็นโครงการเล็กๆ ที่ทำในเวลาว่างหรือไม่มีเงินทุนสนับสนุน จึงต้องอาศัยเงินบริจาคเป็นหลัก เมื่อบวกกับโอเพนซอร์สจำนวนมากก็อยู่บน GitHub ทำให้ GitHub หันมาทำฟีเจอร์ช่วยรับบริจาคอย่างจริงจังในชื่อ GitHub Sponsors

ก่อนหน้านี้ GitHub Sponsors ทำได้แค่สนับสนุน "ตัว" นักพัฒนาเป็นรายคน แต่รอบนี้ GitHub ระบุว่า "โครงการ" สามารถขอรับการสนับสนุนได้เช่นกัน โดยโครงการที่สมัครเข้าร่วม GitHub Sponsors จะมีปุ่ม "Sponsor" เพิ่มเข้ามา โดยระบุจำนวนเงินพร้อมสิ่งตอบแทนตามระดับที่ต้องการ (เหมือนกับ Kickstarter ที่สนับสนุนเงินได้หลายระดับ เช่น 5 ดอลลาร์ได้รับคำขอบคุณ 10 ดอลลาร์ได้เข้าห้องแชทพิเศษ)

เท่านั้นยังไม่พอ GitHub ยังตั้งกองทุน GitHub Sponsors Matching Fund ช่วยสนับสนุนเงินให้โครงการอีกทาง หากเราได้เงินสปอนเซอร์มาเท่าไร GitHub ช่วยจ่ายให้อีกเท่ากัน (จำกัดมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์) และ GitHub ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ จากเงินสนับสนุนเหล่านี้ เรียกว่าได้มาเท่าไร เข้านักพัฒนาหรือเข้าโครงการทั้งหมด 100%

ที่มา - GitHub

No Description

Get latest news from Blognone