Tags:
Node Thumbnail

Goldman Sachs วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่า มูลค่าโลหะที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เช่น โคบอลต์, ลิเธียม และนิกเกิล จะมีราคาถูกลงภายใน 2 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีบริษัทมากมายเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับโลหะดังกล่าวจนโลหะเหล่านี้เกิดภาวะ Oversupply

ปัจจุบันโคบอลต์, ลิเธียม และนิกเกิล ยังประสบปัญหาขาดแคลน เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 และการเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนทำให้ราคาพุ่งสูง แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายองค์กรมองเห็นโอกาสในการลงทุนโลหะเหล่านี้ และมองว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคืออีกสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในอนาคต

ดังนั้นเมื่อมีการลงทุนมีมากขึ้น โอกาสที่โคบอลต์, ลิเธียม และนิกเกิลจะมีมากเกินไปในตลาดก็มีสูง และเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้มีโลหะเหล่านี้มากกว่าที่ตลาดต้องการจนบริษัทต่าง ๆ เริ่มจำหน่ายโลหะดังกล่าวในราคาถูกลง ถือเป็นเรื่องดีในฝั่งผู้บริโภคที่มีโอกาสครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึง

McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกมองว่า มูลค่าตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 3.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 12 ล้านล้านบาท ภายในปี 2030 โดยปัจจุบันมีค่ายผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมเริ่มลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกราย นอกจากแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเกิดใหม่ ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการสูงขึ้น

อ้างอิง // Business Insider

alt="battery"ภาพโดย Nerijus jakimavičius จาก Pixabay

Get latest news from Blognone