Tags:
Node Thumbnail

Alibaba รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนมีนาคม 2022 รายได้รวม 32,188 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 2,896 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Alibaba บอกว่าสาเหตุหลักมาจากขาดทุนในการลงทุนบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นปรับลดลงมาก แต่หากเป็นบัญชี Non-GAAP จะมีกำไร 3,123 ล้านดอลลาร์

รายได้ของ Alibaba ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีน เพิ่มขึ้น 8% เป็น 22,137 ล้านดอลลาร์ บริการต่าง ๆ ในท้องถิ่น O2O เพิ่มขึ้น 29% เป็น 1,647 ล้านดอลลาร์ และคลาวด์เพิ่มขึ้น 12% เป็น 2,993 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ ระบุว่ามีจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 7% ทั้งจาก Lazada และ Trendyol ที่เติบโตสูง ขณะที่ AliExpress มีคำสั่งซื้อลดลง เนื่องจากผลกระทบในยุโรปและปัญหาสงครามในยูเครน

ไฮไลท์สำคัญในไตรมาสนี้คือจำนวนลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำในจีน เพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านคน และต่างประเทศเพิ่มเป็น 305 ล้านคน

Daniel Zhang ซีอีโอ Alibaba กล่าวว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชน และการซื้อของลูกค้า บริษัทยังคงโฟกัสที่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าต่อไป

ที่มา: Alibaba

alt="Alibaba"

Get latest news from Blognone