Tags:
Node Thumbnail

Grab Holdings รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2022 มีรายรับสุทธิ (GMV) 4,805 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แบ่งเป็นธุรกิจเดินทาง 834 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% เดลิเวอรี 2,562 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% และธุรกิจการเงิน 1,357 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% มีจำนวนผู้ใช้งานรวม (MTU) 30.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10%

รายได้ส่วนของ Grab คิดเป็น 228 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% ขาดทุนลดลงเป็น 435 ล้านดอลลาร์

Anthony Tan ซีอีโอ Grab กล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ออกมาสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมองว่าแนวโน้มจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการผ่อนคลายของแต่ละประเทศ

ที่มา: Grab

alt="Grab"

Get latest news from Blognone