Tags:
Node Thumbnail

mitmproxy โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับคั่นกลางการเชื่อมต่อเว็บ ออกเวอร์ชั่น 8 โดยมีส่วนเปลี่ยนแปลงสำคัญคือหน้า UI แบบเว็บ หรือ mitmweb ปรับปรุงใหญ่

ตัว mitmweb ปรับปรุงโดย Toshiaki Tanaka ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ Google Summer of Code 2021 ความสามารถที่เพิ่มขึ้นคือการแสดงการเชื่อมต่อทั้ง TCP และ WebSocket ได้เพิ่มจาก HTTP/HTTPS นอกจากนั้นการเชื่อมต่อ HTTP ยังสามารถแปลงเป็นคำสั่ง curl หรือ HTTPie ในตัว แบบเดียวกับ Developer Tools ในเบราว์เซอร์

สำหรับความเปลี่ยนแปลงภายใน มีการปรับปรุง event hook สำหรับการพัฒนาปลั๊กอินเพิ่ม API เช่นการตรวจสอบการเชื่อมต่อ TLS และแก้ช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถซ่อนการเชื่อมต่อจาก mitmproxy ได้

ที่มา - mitmproxy

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: OhmNop
AndroidWindows
on 21 March 2022 - 15:29 #1244003

เช่นการตรวจสอบการเชื่มต่อ -> เช่นการตรวจสอบการเชื่อมต่อ