Tags:
Node Thumbnail

Ethereum Foundation ประกาศ "รีแบรนด์" ศัพท์ที่ใช้ภายในวงการคือ Eth1 และ Eth2 (รวมถึง Ethereum 2.0) มาเป็นชื่อใหม่ execution layer และ consensus layer ตามลำดับ เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้งาน

โครงการ Ethereum เดิมใช้วิธีการยืนยันแบบ proof of work (POW) ซึ่งมีปัญหาเรื่องการสเกล ทำให้ภายหลังช่วงราวปี 2018-2019 มีการผลักดันแนวทางยืนยันแบบ proof of stake (POS) ขึ้นมาใช้แทน ทำให้ชุมชน Ethereum เรียกมันว่า "Ethereum 2.0"

อย่างไรก็ตาม ชื่อ Ethereum 2.0 ชวนให้คนเข้าใจผิด เพราะไม่ได้เป็นการอัพเกรดเวอร์ชันแทน Ethereum 1.0 แต่เป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาทับบนเลเยอร์เดิม ซึ่งต้องใช้ทั้งสองเลเยอร์ควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีปัญหา scam ที่มีคนหลอกขายเหรียญชื่อ Eth2 โดยอ้างว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ใช้แทน Eth1 ด้วย

เหตุผลเหล่านี้ทำให้ Ethereum Foundation ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเรียกให้ตรงกับความหมายมากขึ้น มีผลกับเอกสารและข้อความทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ ethereum.org

No Description

แผนการอัพเกรด Ethereum ให้เพิ่ม consensus layer ที่เลื่อนมาหลายรอบ กำหนดปัจจุบันคือปี 2022

No Description

ที่มา - Ethereum

Get latest news from Blognone

Comments

By: atmas
ContributorIn Love
on 26 January 2022 - 14:55 #1238623
atmas's picture

อยากรู้ว่า PoS จะเป็นอนาคตจริงๆ ไหมหรือเหรียญที่ดื้อดึงใช้ PoW แบบ $KDA จะมีอนาคตได้ท่ามกลาง PoS แบบต่างๆ


[S]