Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

นอกจากเพิ่มอัพเดตอัตโนมัติแล้ว Zoom ยังประกาศฟีเจอร์ใหม่อีกหลายรายการดังนี้

  • ควบคุมสไลด์ สามารถกำหนดให้ผู้มีใช้หลายคน ที่มีสิทธิควบคุมสไลด์ได้ในเวลาเดียวกัน
  • ระบบคำถาม เพิ่มตัวเลือกใหม่ ในการตั้งคำถาม เช่น คนตอบเร็วที่สุด กำหนดคำตอบที่ต้องตรงกัน สำหรับสร้างกิจกรรมระหว่างการประชุม
  • ปรับปรุงลายน้ำ สามารถกำหนดขนาดลายน้ำ ตำแหน่งในวิดีโอ โดยต้องตั้งค่าผ่านเว็บก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้ Zoom ยังเพิ่มฟีเจอร์ตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมมากันครบหรือไม่ โดยเชื่อมต่อกับปฏิทิน Google หรือ Outlook และดูว่าคนที่ตอบรับจะเข้าร่วม ตอนนี้มาเข้าร่วมครบหรือไม่

ที่มา: Zoom

alt="Zoom"

Get latest news from Blognone