Tags:
Node Thumbnail

iFixit ได้แกะ Apple Watch Series 7 แล้ว พบว่าแบตเตอรี่ในรุ่น 45 มม. มีขนาด 1.189Wh เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับรุ่น 44 มม. ใน Series 6 ส่วนรุ่น 41 มม. แบตเตอรี่ 1.094Wh เพิ่มขึ้น 6.8% จากรุ่น 40 มม. ใน Series 6 ซึ่งในมุมมองของ iFixit พบว่าแบตเตอรี่ที่เพิ่มมานี้เพื่อชดเชยความสว่างหน้าจอที่มากขึ้น ไม่ได้เพิ่มระยะเวลาการใช้งาน

ประเด็นอื่นที่พบคือพอร์ตสำหรับตรวจสอบปัญหาที่ถูกตัดออกไป ซึ่งช่วยให้การป้องกันฝุ่นละออง-น้ำ ดีขึ้น

ในการแกะ Apple Watch ครั้งนี้ iFixit ได้อดีตวิศวกรของแอปเปิล 3 คน ที่ทำงานอยู่ Instrumental มาช่วยเหลือ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีหน้าจอแบบใหม่ OLED on-cell touch น่าจะเป็นสาเหตุหลักให้การผลิตทำได้ยากและช้า

iFixt ให้คะแนนซ่อมแซมครั้งนี้ 6 เต็ม 10 เนื่องจากสามารถเปลี่ยนสลับหน้าจอและ Taptic Engine ทำงานได้ดีจากการทดสอบ

ที่มา: iFixit

alt="iFixit Apple Watch Series 7"

Get latest news from Blognone