Tags:
Node Thumbnail

การเล่นวิดีโอแบบ Picture-in-Picture คือการที่เราดู YouTube ในจอเล็กในขณะที่เราเลื่อนใช้งานแอปอื่นๆ ไปด้วยได้ ซึ่งผู้ใช้งานพรีเมียมฝั่งแอนดรอยด์ใช้ได้มาสักระยะแล้ว แต่ iOS กำลังจะได้ใช้ ทาง YouTube ระบุกับ TechCrunch ว่าเริ่มจากฝั่งผู้ใช้งานพรีเมียมในสหรัฐฯก่อน 31 ต.ค. นี้ แต่ผู้ใช้งานบางส่วนในไทยก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ผู้ใช้งานบางส่วนพบว่า หากใช้งานไม่ได้ ให้ติดตั้ง YouTube ใหม่อีกครั้ง จึงจะใช้งานได้ วิธีการคือ เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube New เลื่อนลงมาจนเจอเมนู Picture-in-picture on iOS > กด Try it out

No Description

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 27 August 2021 - 13:51 #1221194

iPad ใช้ได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว ดีใจจนน้ำตาไหล คุ้มค่ารายเดือนที่จ่ายไปซักที

By: PiyaRawing on 27 August 2021 - 14:30 #1221201

ios 12 ใช้ได้ไหมครับ

By: JPorsh
iPhoneWindowsIn Love
on 27 August 2021 - 16:29 #1221224
JPorsh's picture

ลองใช้ใน iOS15 เดิมมีแต่เสียง พอลองกด try it แล้วลองใช้งาน ใช้ได้ละครับ
น้ำตาจะไหลเหมือนกัน รอคอยมานาน