Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการให้บริการทางการเงิน วางกรอบแนวทางภาพรวม เช่น การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย, ความปลอดภัยของ smart contract ไปจนถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บล็อคเชนไว้หลายด้าน เช่น การโจมตีที่ตัว Smart Contract เอง, การโจมตีด้วยการขโมยกุญแจ, หรือโจมตีที่กระบวนการ consensus ของฐานข้อมูล จากนั้นระบุแนวทางการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการ ออกแบบระบบให้ปลอดภัย มีการทดสอบความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของโค้ด smart contract และการสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องเก็บไว้นอกบล็อคเชน (off-chain)

สำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่ต้องการใช้บล็อคเชนแบบปิด (private chain) นั้นสามารถทำตามแนวทาง regulatory sandbox หรือร่วมกับธุรกิจตามกรอบ own sandbox เพื่อทดสอบก่อนให้บริการในวงกว้าง แต่สำหรับการใช้บล็อคเชนสาธารณะ (public chain) นั้นต้องหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี

ที่มา - Bank of Thailand
No Description

Get latest news from Blognone