Tags:
Node Thumbnail

ต่อจากข่าว Play Store บังคับใช้แพ็กเกจ Android App Bundle (.aab) แทน APK ทำให้หลายคนสงสัยกันว่า นโยบายนี้จะกระทบกับสโตร์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่

ล่าสุด Amazon Appstore ออกมาประกาศแล้วว่าจะรองรับ Android App Bundle แน่นอน นักพัฒนาสามารถเลือกได้ว่าจะส่งแอพเป็นแพ็กเกจ APK เหมือนเดิม หรือจะส่งเป็น bundle ก็ได้เช่นกัน ส่วนกำหนดการอย่างละเอียดจะประกาศอีกครั้ง

ที่มา - Amazon, Android Police

Get latest news from Blognone