Tags:
Node Thumbnail

Spotify ประกาศซื้อกิจการ Podz บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหารายการพอดคาสต์ เพื่อนำทีมงานและเทคโนโลยีนี้ มาเติมเต็มระบบการค้นหาและแนะนำคอนเทนต์พอดคาสต์กับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจของ Podz คือการใช้ Machine Learning ตัดคลิปตัวอย่างจากพอดคาสต์หลัก เพื่อเป็นไฮไลท์สำหรับตัดสินใจเลือกฟัง จึงสามารถนำมาใช้งานกับระบบค้นหาแนะนำของ Spotify ได้นั่นเอง

Spotify บอกว่าเทคโนโลยีนี้จะเริ่มเห็นการนำมาใช้งานภายในปีนี้

ที่มา: Spotify

alt="Spotify"

Get latest news from Blognone