Tags:
Node Thumbnail

ByteDance เจ้าของแอป TikTok เปิดตัวบริการใหม่ Volcano Engine เป็นเครื่องมือที่นำอัลกอริทึมมาคัดเลือกเนื้อหาแนะนำเฉพาะบุคคล สำหรับให้ลูกค้าองค์กรนำใช้งานปรับแต่งเอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ ByteDance มีผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

อัลกอริทึมในการคัดเลือกเนื้อหามาแสดงของ Bytedance นั้น เชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของความสำเร็จแอป TikTok ในระดับโลก เช่นเดียวกับที่เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในแอป Douyin หรือ TikTok จีน และแอปอ่านข่าวยอดนิยมในจีน Toutiao

ByteDance ระบุว่า Volcano Engine เริ่มนำมาใช้งานแล้วกับลูกค้าองค์กรบางรายมากกว่าหนึ่งปี อาทิเช่น อีคอมเมิร์ซ JD.com, สมาร์ทโฟน Vivo และรถยนต์ Geely

ที่มา: Channel News Asia

ByteDance

Get latest news from Blognone

Comments

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 12 June 2021 - 22:34 #1212431
xenatt's picture

อัลกอริทึม เลือกเนื้อหาใน Tiktok คือเข้าขั้นห่วยเลย กดซ่อนแล้วก็ยังโผล่มาเรื่อยๆ จนตอนนี้ คือเลิกเล่นละ


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project