Tags:
Node Thumbnail

หลัง Samsung ประกาศการันตีอัพเดตเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ให้มือถือตระกูล Galaxy ส่วนใหญ่ อย่างน้อย 3 รุ่น วันนี้ Vivo เป็นอีกเจ้าที่ออกมาประกาศการันตีอัพเดตคล้ายคลึงกัน

มือถือที่จะได้อัพเดตแอนดรอยด์อย่างน้อย 3 เวอร์ชั่น จะเป็น Vivo ซีรีส์ X รุ่นที่ออกหลังเดือนกรกฎาคม ปี 2021 เป็นต้นไปเท่านั้น และจะการันตีเฉพาะตลาดยุโรป ออสเตรเลีย อินเดีย ส่วนประเทศไทย ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ OPPO ที่เป็นแบรนด์พี่น้องของ Vivo นั้น ก็ประกาศการันตีอัพเดตแพตช์ความปลอดภัยจากเดิม 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี แต่เฉพาะกับ OPPO Find X3 เท่านั้น ส่วนเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ยังการันตีอัพเดตเพียง 2 ปี เช่นเดิม และในรุ่นอื่นก็ยังการันตีอัพเดตแพตช์ความปลอดภัยและเวอร์ชั่นแอนดรอยด์แค่ 2 ปี

ที่มา - XDA Developers: Vivo, XDA Developers: OPPO

Vivo X50 Pro 5G ที่เป็นรุ่นปีที่แล้ว ไม่ได้อยู่ในการันตีนี้

Get latest news from Blognone