Tags:
Node Thumbnail

Hannah Qiu ซีอีโอของ PayPal ในจีนกล่าวกับ CNBC ว่า บริษัทมีแผนจะเปิดตัววอลเลตในจีน แต่แทนที่จะแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Alipay และ WeChat Pay โดยตรง PayPal จะเน้นไปที่การชำระเงินข้ามพรมแดนมากกว่า

Qiu บอกเพิ่มเติมว่า ธุรกิจในอนาคตส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ในตลาดต่างประเทศของ PayPal มีผู้ใช้มากกว่า 377 ล้านคนและผู้ใช้ในองค์กรมากกว่า 20 ล้านคน

PayPal

ที่มา - CNBC

Get latest news from Blognone