Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Viet Nam: SBV) เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศ รองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาสู่ภาวะปกติ

ในแถลงการณ์ระบุด้วยว่า ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับไทย 1.5 ล้านคน ด้วยบริการนี้ผู้ใช้สามารถใช้มือถือชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code ได้สะดวก

ในระยะแรกธนาคารเวียดนามผู้ให้บริการชำระเงินด้วย QR Code ได้แก่ Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank), The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) และธนาคารกรุงเทพของไทย

ในระยะต่อไป ธนาคารที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ The Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

No Description

ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางขยายการรับชำระและรับจ่าย QR ระหว่างประเทศในอาเซียนมากขึ้น ก่อนนี้ก็เปิดตัวที่ลาวไปแล้ว

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย

Get latest news from Blognone

Comments

By: zipper
ContributorAndroid
on 29 March 2021 - 15:24 #1204339

ต่อไปเวลาไปเที่ยวเวียดนามก็สามารถชำระค่าสินค้าผ่าน QR Code โดยใช้แอพธนาคารของไทยได้เลยใช่ไหม และเวลาจ่ายเงินก็จะแปลงเงินบาทเป็นเงินดองตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นเลยใช่หรือเปล่า

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 29 March 2021 - 15:55 #1204349

อนาคตจะมีธนาคารในมาเล สิงคโปร์ อินโด มาร่วมด้วยครับ > https://fintechnews.sg/43966/mobilepayments/southeast-asia-becomes-center-of-instant-cross-border-payments-growth/

ส่วนในไทยใช้ BBL เป็น Settlement Bank เพื่อชำระดุล

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 30 March 2021 - 11:23 #1204448
A4's picture

เคยฟังในรายการวิทยุของอาจารย์ทวีสุข บอกว่าทาง JP Morgan มองออกว่า จีนจะพัฒนาระบบ Digital Currency จนสมบูรณ์ จากนั้นใช้ปริมาณนักท่องเที่ยวของตนซึ่งมีจำนวนมาก ที่ออกไปเที่ยวในต่างประเทศ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของประเทศอื่น ให้มาเชื่อมกับระบบ Digital Currency ของตนเองผ่าน QRcode
เช่น อินโดนีเซีย และไทย และจะขยายไปเรื่อยๆ