Tags:
Node Thumbnail

RISC-V International ร่วมมือกับ Linux Foundation ประกาศเปิดวิชาสถาปัตยกรรม RISC-V ฟรีสองวิชา ให้นักพัฒนาเข้าใจตัวสถาปัตยกรรมมากขึ้น

  • วิชา Introduction to RISC-V แนะนำสถาปัตยกรรมทั่วไปของ RISC-V สำหรับนักพัฒนาชิปและผู้ใช้งานทั่วไป
  • วิชา Building a RISC-V CPU Core สอนนักพัฒนาชิปให้ออกแบบซีพียูพื้นฐานด้วยเว็บ Makerchip แนะนำพื้นฐานการออกแบบวงจรไปจนถึงการออกแบบซีพียู RISC-V ทั้งตัว

ทาง edX เปิดให้ลงเรียนทั้งสองวิชาได้ฟรีเป็นเวลา 7 สัปดาห์แต่หากจ่ายเงินค่าลงเรียนจะเรียนได้ทั้งปี และได้รับใบรับรองหากเรียนจบ

ที่มา - RISC-V

No Description

Get latest news from Blognone