Tags:
Node Thumbnail

DigitalOcean ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับรอง ยื่นเอกสารชี้ชวนการลงทุน (Form S-1) ให้กับก.ล.ต.สหรัฐฯ เพื่อเตรียมเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เครื่องหมาย DOCN พร้อมกับระดมทุนเพิ่มเติมสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เอกสารแสดงให้เห็นว่า DigitalOcean ในปี 2020 นั้นมีรายได้เติบโตจากปี 2019 ประมาณ 25% นับว่าแพ้การเติบโตของตลาดคลาวด์รวมที่เติบโตประมาณ 35% ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ DigitalOcean ยังคงสูงมากจนกระทั่งบริษัทขาดทุน 43.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

แบบฟอร์ม S-1 นี้เป็นเพียงเวอร์ชั่นแรก ยังไม่ระบุราคาต่อหุ้นและมูลค่าบริษัทโดยรวม

ที่ผ่านมา DigitalOcean นับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่กิจการขนาดเล็กและนักพัฒนารายย่อย จากแนวทางการคิดราคาค่าบริการที่ค่อนข้างง่าย เช่น ค่าเซิร์ฟเวอร์รวมกับค่าส่งข้อมูลเข้าออกจำนวนมาก ทำให้ราคาที่เห็นมักตรงกับที่ใช้งานจริง

ที่มา - SEC

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jirawat
Android
on 27 February 2021 - 17:05 #1200913
Jirawat's picture

ถ้าระดุมเงินเพิ่มแสดงว่าเริ่มมีปัญหาละ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 28 February 2021 - 12:27 #1201023 Reply to:1200913
hisoft's picture

ยังไงนะครับ - -"

By: กาวทาท่อน้ำไทย on 2 March 2021 - 08:26 #1201252 Reply to:1200913

ไม่เคยทำธุรกิจละสิพูดแบบนี้ อิอิ